Homo groep sex sex met wortel

homo groep sex sex met wortel

We zouden wel eens graag seks willen met jou en al die dingen die je gisteren deed eens bij jou doen" Ik antwoordde: Toen ik die dingen in de klas uit mijn boekentas nam en in mijn broekzakken propte, werd ik geiler en heter, bij de gedachte wat ik ermee zou gaan doen en hoe lekker ik er altijd klodders sperma van kon schieten!!!

Gauw naar de toiletten, en beginnen seksen voor er iemand anders in de toiletten was! Aan de toiletten gekomen zag ik dat 2 jongens van een klas hoger dan ik naast mekaar aan de pisbak stonden en mekaars lid vasthielden, toen ze mij zagen zei 1 van de 2 die ik ook kende, " kom bij ons staan, jan, ik heb gewed met Olivier dat ik over jouw blote poten zou mogen plassen van jou en ik het zou oplikken, voor een tientje, elk de helft.

Ik ging naast Patrik aan de pisbak staan, waar ik nogal mee gesekst had, trok een schoen en een sok uit, trok 1 been uit mijn broekspijp en hield mijn blote been en voet onder zijn stijve dikke onbesneden lul! Hij slaagde erin, ondanks zijn stijve, toch een redelijke straal pis uit zijn lul te persen en mikte zijn warme urine over mijn bloot been en voet. Toen hij uitgepist was ging ik met mijn rug tegen de muur staan en hield Patrik mijn blote voet en been voor.

Hij bukte zich nam mijn blote voet in zijn rechterhand en begon heel geil mijn voet één voor één mijn tenen en been af te likken tot alle pis weg was. Hij stak zijn dikke leuter nog ff tussen twee tenen en begon neukbewegingen te maken, ondertussen kneep ik met mijn tenen in zijn eikel, hoorde hem kreunen en zag plots een paar stralen sperma uit zijn eikel spuiten, tegen mijn voetzool over de bovenkant van mijn voet en in de pisbak, nu kwam Olivier ook in aktie, likte het sperma van Patrik van mijn voet en zoog ff op mijn blote tenen alsof hij een lul in zijn mond had en nam Patriks slapper wordende lul in zijn mond en begon hem alsnog te pijpen.

Mijn lul en ballen stonden op springen en ik moest maken dat ik in een wc hokje kwam, om mij verder af te trekken want ik hoorde al andere leerlingen de rookplaats op komen na het eten, Patrik en Olivier hoorde ik ook nog gauw een wc-hokje ingaan. Ik trok mijn andere schoen en sok uit, vervolgens mijn hele broek en slip en mijn t-shirt, eindelijk, alleen en naakt! Nu kon mijn spel beginnen. Ik hoorde de toiletdeur naast het mijne 2 maal kort na mekaar open en dicht gaan.

Uit mijn broekzak haalde ik het stompje kaars en mijn aansteker tevoorschijn, ondertussen hoorde ik gegniffel en waauw wat heet, aan de andere zijde van de wand en deed of ik de ogen die voor de loergaten zaten niet zag. Ik ging op de toiletbril zitten, mijn stijve rechtuit priemend, stak de kaars aan en liet de hete kaarsvlam langzaam likken langs mijn blote voeten, zolen,tussen mijn tenen tot mijn pijngrens bereikt was en ik bijna spontaan mijn zak heet sperma leeg schoot!!!

Tjonge, die pijn, hoe geil was dat. Gezegd werd ook dat een pederastisch paar door tirannen werd gevreesd, omdat de band tussen de vrienden sterker was dan de gehoorzaamheid aan de heersende tiran. Plutarchus noemt de Atheners Harmodius en Aristogeiton als voorbeeld. Anderen, zoals Aristoteles , beweerden dat sommige staten de pederastie bevorderden als middel tot geboortebeperking doordat liefde en seksuele begeerte werden omgebogen in een richting waar geen voortplanting mogelijk was.

Dit aspect van de pederastie is later ook door andere culturen benut, zoals de Shivaïtische en de Melanesische. In de Romeinse tijd ging de status van de pederastie als ritueel onderdeel van de opvoeding goeddeels teloor; dat proces was al ingezet bij de Grieken, waar de inzichten en kennis omtrent de wereld toenamen. De Romeinen stelden de pederastie, die men beschouwde als een activiteit die primair werd gemotiveerd door seksuele begeerte, tegenover de begeerte voor een vrouw.

Maatschappelijke aanvaarding van pederastierelaties nam door de eeuwen heen nu eens af, dan weer toe. Conservatieve denkers veroordeelden het als een uitspatting. Bijna alle keizers gaven zich echter over aan de gelijkgeslachtelijke meestal pederastische liefde.

Zoals Edward Gibbon het formuleerde: Andere auteurs maakten zich over de pederastie op zich niet druk, maar prezen of veroordeelden de diverse aspecten ervan. Martialis schijnt er een voorkeur voor te hebben gehad, en ging zelfs zo ver dat hij niet het seksueel gebruik van de jeugdige minnaar als wezenlijk afschilderde, maar veeleer het feit dat het een jongen was.

Bij de Romeinen bereikte de pederastie een laatste hoogtepunt ten tijde van de hellenistisch gezinde keizer Hadrianus. Zijn passie voor jongens evenaarde die van zijn voorganger Trajanus , en hij werd verliefd op Antinoös , een jonge Griekse tiener; toen deze eromenos voortijdig overleed, liet Hadrianus hem tot godheid verheffen.

Hij richtte zelfs Antinoöpolis , een naar Antinoös vernoemde stad op. Het geliefde slavenkind of schandknaapje waarmee vrije mannen toen seksuele betrekkingen hadden, werd toen een delicium -kind genoemd. Overigens koesterde de meester voor zo'n schandknaapje niet alleen seksuele, maar vaak ook liefdevolle, vaderlijke gevoelens. Seksuele omgang met een vrijgeboren jongetje van stand kon absoluut niet, omdat hij later ook een machthebber moest worden.

De opkomst van het christendom leidde ertoe dat pederastie werd onderdrukt, aangezien zij een van de centrale elementen vormde in een klassiek- heidense cultuur die door de kerkvaders werd beschouwd als een hindernis bij hun bekeringsarbeid. Rechtvaardiging voor deze campagne werd ontleend aan het Oude Testament ; in het boek Leviticus werd de doodstraf gesteld op een aantal vergrijpen, waaronder vleselijke gemeenschap tussen mannen.

Ook een beroep op de gevestigde Israëlitische traditie diende ter rechtvaardiging van de campagne. Zelfs het spreken over pederastie werd tegengegaan: In oude tijden was de pederastie niet het domein van de Grieken en Romeinen alleen. Sommigen hunner legden zich geregeld te ruste op hun dierenhuiden met aan elke zijde een minnaar. Ook andere schrijvers getuigen van pederastie onder de Kelten. Aristoteles , Politica II 6. Er zijn moderne schrijvers die de Athenaeus zo opvatten dat de Kelten sliepen met een jongen aan iedere zijde, maar die interpretatie wordt door Hubbard in twijfel getrokken; hij leest het zodanig dat zij aan hun ene zij een jongen hadden, aan de andere een vrouw Hubbard, , p.

De pederastie bij de Perzen, en haar oorsprong, was reeds in de Oudheid onderwerp van debat. Herodotus beweerde dat zij het van de Grieken hadden geleerd: Bronnen voor pederastische praktijken of die nu een voortzetting vormden van de gebruiken in het Middellandse Zeegebied , of onafhankelijke inheemse gebruiken waren, zoals in China en Japan vertonen een aanzienlijke uitbreiding.

Dit is te danken aan het feit dat recenter literair en historisch materiaal beter bewaard is gebleven. Vóór de twintigste eeuw vormden relaties met een min of meer pederastisch element erin het gewone patroon in de gelijkgeslachtelijke liefde tussen mannen. Door de herontdekking van de oude wereld vielen zulke relaties in de Renaissance in vruchtbare aarde.

Grootheden uit die tijd, die romantische banden met jongeren hadden, waren onder meer Théophile de Viau , Marsilio Ficino , Benvenuto Cellini , Caravaggio , Leonardo da Vinci en Michelangelo. Dit is een beredeneerde pennenstrijd waarin een schoolmeester allengs de bezwaren van zijn knappe leerling tegen vleselijke omgang overwint.

Mannen werden beboet of gevangengezet, jongens gegeseld. De strengste straffen, zoals de brandstapel, bleven gewoonlijk beperkt tot misdaden tegen zeer jeugdigen en tot gewelddaden. In de Renaissance was vooral Florence beroemd om het veelvuldig voorkomen van pederastie. Tussen dat jaar en overtrof het aantal van sodomie beschuldigde mannen de In Engeland waren het onder andere de sonnetten van William Shakespeare en de poëzie van Christopher Marlowe die de religieuze voorschriften trotseerden, te koop liepen met de liefde voor mooie jongens en hun androgyne schoonheid verheerlijkten.

Deze acteurs waren jongeren die op het toneel alle vrouwenrollen speelden [19]. Anderzijds werd de pederastische liefde soms verwerkt door kunstenaars die niet zelf als pederast bekendstonden, zoals Johann Sebastian Bach in het wijsje van Apollon gewijd aan de jonge Hyacinthus uit de wereldlijke cantate Geschwinde, ihr wirbelnden Winde Der Streit zwischen Phoebus und Pan , BWV Vaak werd door kunstenaars de pederastie in een ongunstig daglicht gesteld.

Dit geldt onder meer voor Rembrandt , wiens Aanranding van Ganymedes de jongensliefde hekelt, van de jongeman een gillende dreumes maakt die van angst zijn water laat lopen, en van de volwassen minnaar een roofvogel. In de 19e eeuw deed de geleidelijke herontdekking van plaatsen uit de Oudheid in Griekenland in Italië, de belangstelling aan voor deze oude beschavingen.

Het was een nieuwe belangstelling, bijna hysterisch van aard, vooral in Engeland en Duitsland. De meest opvallende groep pederastische auteurs waren in het19e-eeuwse Engeland de Uraniërs. Toenemende erkenning van de pederastie als wijdverbreid gebruik, gecombineerd met een diepgeworteld onbehagen over gelijkgeslachtelijke relaties, leidde ertoe dat sommige Noord-Europese auteurs de pederastische neigingen gingen toeschrijven aan de bevolking van zuidelijker streken.

Het einde van de negentiende eeuw stond in het teken van de zaak-Oscar Wilde, die als eerste voor een groot publiek opkwam voor 'the love that dare not speak its name', ofwel homoseksualiteit. In zijn proces kwamen verschillende adolescente homoseksuele prostitués aan bod.

Korte tijd later barstten er andere pederastieschandalen los, zoals dat rond de Duitse industrieel Friedrich Alfred Krupp , dat tot zijn zelfmoord leidde. Engels, die nauw samenwerkte met Karl Marx , schreef dit in zijn De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat , een werk dat zijn stempel zou drukken op de evolutie van de communistische houding tegenover de gelijkgeslachtelijke liefde.

Ook de Wandervogel -jongerenbond, ontstaan in , het Duitse equivalent van de padvindersbeweging , die echter werd gekenmerkt door een romantischer opvatting van de natuur, bleef door deze strijd niet onberoerd. Onder invloed van het gedachtegoed van onder meer de pedagoog Gustav Wyneken en de filosoof Hans Blüher ontstond er in de Wandervogel-beweging discussie over homo-erotiek, al werd ervan uitgegaan dat dit soort genegenheid op overwegend niet-seksuele wijze werd uitgedrukt.

In Frankrijk is pederast, meestal afgekort tot "PéDé" een veel gebruikt synoniem, en scheldwoord, voor mannelijk homoseksueel. De daardoor ontstane begripsverwarring leidt ertoe dat in discussies de gelijkgeslachtelijke liefde wordt verward met de liefde van een man voor een knaap. Deze termen betekenen letterlijk: Het is in de Chinese cultuur heel gebruikelijk om vele soorten verbintenissen op te vatten als fictieve familierelaties.

Jongenshuwelijken, die een vastgestelde tijd duurden, waarna de jongere partner een vrouw zocht daarbij vaak geholpen door de oudere partner , schijnen in pre-moderne tijden tot de cultuur van de provincie Fujian te hebben behoord. De seksuele belangstelling van mannen voor jongens vond ook haar weerslag in de prostitutie, zodat nog in het begin van de 20e eeuw jonge mannelijke prostituees meer geld verdienden dan hun vrouwelijke collega's.

Het kwam vanaf de middeleeuwse periode veelvuldig voor in de religieuze gemeenschap en de samoeraimaatschappij , en drong uiteindelijk door in de gehele maatschappij. Aan het eind van de 19e eeuw raakte het uit de gunst, een ontwikkeling die samenviel met de toename van de Europese invloed. Volgens de overlevering was Kukai , ook bekend als Kōbō-Daishi, de stichter van dit gebruik.

Hij legde ook de grondslag voor de Shingon -school van het boeddhisme , en beweerd wordt dat hij de leerstellingen van de mannenliefde samen met die van de Boeddha meebracht uit China. Het trof de eerste bezoekers uit Europa hoe open en alomtegenwoordig zulke relaties waren. Zij scheppen er zelfs een eer in, en spreken er openlijk over. Dat wil zeggen dat de doctrine der bonzes dit niet alleen niet als slecht beschouwt, maar dat zij zelve zich aan deze gewoonte overgeven, en haar als volkomen natuurlijk en zelfs deugdzaam beschouwen.

Een van de eerste gevallen waarin de aantrekkingskracht van jongens voor mannen in Korea wordt genoemd, is dat van Gongmin van Gorjeo , van tot de 31e koning uit de Gorjeo- dynastie , die erom bekendstond dat hij bij voorkeur verliefd werd op jonge jongens.

Na de dood van zijn vrouw in bracht hij, naar men zegt, zijn tijd door met het beoefenen van het boeddhisme en met jongensrelaties, en hij zette een organisatie op om hen te rekruteren. Hij bracht het veelvuldig voorkomen ervan in verband met syfilis , die ook algemeen voorkwam: In Melanesië maakten vele inheemse culturen gebruik van bevruchtingsriten van jongens als integraal onderdeel van de volwassenwordingsrituelen die duurden van het midden tot het einde der kindertijd; dit is gedocumenteerd in de geschriften van Gilbert Herdt.

Een door de vader gekozen mentor, liefst de jong-volwassen broer van de moeder, heeft dan ook de taak om het sperma in het lichaam van hun prepuberale zoon te planten. Dit maakt onderdeel uit van de uitgebreide inwijdingsriten. De mentor heeft ook de taak om de jongen op te leiden en om toe te zien op een juiste intrede in de mannelijke volwassenheid. Zij slapen en werken samen totdat de jongen gerijpt is.

Van mannen die een eerste of tweede kind hebben, wordt verwacht dat zij de mentorfunctie overdragen aan jongere volwassenen. Ongeregelde ontmoetingen tussen jongens en mannen worden ook geaccepteerd, maar de jongen moet de ontvangende partij zijn, wil zijn groei niet worden geschaad. Aldus doorloopt de Melanesische man een seksuele cyclus die begint met homoseksualiteit, door een fase van biseksualiteit gaat en eindigt met heteroseksualiteit.

Gedurende een periode die begon in de 9e en eindigde in het midden van de 19e eeuw waren pederastierelaties, poëzie, kunst en vergeestelijking prominent en veelvuldig aanwezig in de Islamitische cultuur, van het Moorse Spanje tot Noord-India. Deze pederastie varieerde in vorm van de kuise en spirituele aanbidding van mooie jongens enerzijds, tot het andere uiterste waarbij met kracht en geweld onwillige jongens werden gebruikt.

Hoewel sodomie als een ernstige zonde werd beschouwd, gold dit niet voor andere aspecten van de gelijkgeslachtelijke relatie, maar ze waren wel in verschillende mate problematisch, afhankelijk van tijd en plaats.

Ogenschijnlijk viel de praktijk samen met de opkomst van de islam, en dit heeft ertoe geleid dat geschiedkundigen de mogelijkheid opperen dat er een verband is met de beschermende houding van de islam tegenover vrouwen, die aan het openbare leven niet deelnamen; ook was er een tendens in de islamitische wetgeving om activiteiten in het domein van privé-gedrag toe te staan als zij toch zouden plaatsvinden, zolang zij althans de openbare orde niet verstoorden. In kunst en letterkunde kwam tot uiting hoezeer men geboeid was door de liefde in het algemeen en door mooie jongens in het bijzonder.

De minnaar werd gezien als martelaar en held. Zijn verlangen, dat bekendstond als isjq , werd vereerd als waanzinnig, onredelijk, extatisch, onverzadigbaar, zelfs met de dood ten gevolge. Een Arabisch gezegde gaat als volgt: In de Mughalperiode waren er sterke pederastische invloeden in de regering, de kunsten en de letteren. Een geliefd middel was poëzie in de gazal -vorm, die werd geschreven door dichters als Mir Taqi Mir.

In Centraal-Azië is de praktijk, naar verluidt, lange tijd wijdverbreid geweest, en pederastie is ook nu nog onderdeel van de cultuur.

Hoewel ze niet meer algemeen voorkomen, treft men nog wel jongenshuwelijken aan. Tijdens de nasleep van de Amerikaans-Afghaanse Oorlog brachten westerse massamedia spottende berichten over relatiepatronen tussen volwassenen en adolescenten, opgetekend in Kandahar in Afghanistan.

Naast relaties die het pederastisch model volgden, is er bericht over gevallen van seksueel geweld van mannen tegen jongens — in dit geval als onderdeel van het gebruik van kinderen door het leger. In de noordelijke, Turks sprekende gebieden, waren de entertainers die bekendstaan als bacchá een manifestatie van de pederastische traditie. In het Midden-Oosten is de gelijkgeslachtelijke liefdesconstructie beïnvloed door de geschiedenis en geografische ligging van het gebied.

Hellenistische elementen kunnen worden onderkend in het voorkomen van de wijnjongen als symbool voor de homo-erotische liefde. De Islam is een andere kracht achter de opvattingen over en het in praktijk brengen van de gelijkgeslachtelijke liefde in het Midden-Oosten.

De erkenning van de jeugdige mannelijke schoonheid treffen we aan in de Koran zelf: De islamitische jurisprudentie in haar algemeenheid huldigt de opvatting dat de aantrekking tot mooie jonge mannen normaal en natuurlijk is. Een seksuele daad, van welke aard ook, kan volgens de meeste interpretaties van de sharia alleen een strafbaar feit opleveren als er vier getuigen waren. De uitingsvormen van de pederastische aantrekking lopen uiteen. Aan het ene uiterste zijn zij zelfs kuis van aard, en vinden een plaats in de Islamitische mystiek Soefisme.

Conservatieve islamitische theologen veroordeelden de gewoonte om de schoonheid van jonge jongens te beschouwen. In weerwil van de tegenwerking der geestelijken is de praktijk in islamitische landen tot voor kort blijven bestaan Murray en Roscoe, De liefde van de wijnjongen wordt verheerlijkt, evenzeer als in de schilderijen en tekeningen van kunstenaars als Reza Abbasi — Westerse reizigers meldden dat zij aan het hof van Abbas I tussen en getuige waren van homo- erotische praktijken.

In het Ottomaanse Rijk vonden relaties tussen mannen en jongens vaak plaats in de vorm van prostitutie. De betrokken prostitués waren hetzij entertainers zoals de köçeks , hetzij masseurs in de hamams , die bekendstonden als tellak.

De seksuele handelingen van de Turken waren veelvuldig voorwerp van kritiek van de kant van hun christelijke buren. Er waren ook uitzonderingen. Hoewel het getal der zamparas mannen die zich tot vrouwen aangetrokken voelden in de maatschappij groter was dan dat der kulamparas mannen die zich tot mannen aangetrokken voelden , was de Turkse militaire cultuur, vooral de janitsarencultuur , vooral pederastisch van aard.

Jonge christensoldaten die door de Turken gevangengenomen werden, werden dikwijls verkracht, en janitsarenregimenten, orta genaamd, gingen vaak schermutselingen aan om de rechten op een jonge, mooie noviet civelek.

Rond schreef de dichter Âşık Sadık , zich tot de Sultan richtend:

..

Blonde shemale dikke snol

Een wat ouderwets woord voor masturbatie is onanie. Dit verwijst naar de geschiedenis van Onan Gen. Onan verspilde zijn zaad op de grond en dat was kwaad in de ogen van God. Onan kreeg de doodstraf. Dit is de kerkelijke volksuitleg, wijdverspreid en nauwelijks bestreden. De tekst zelf vertelt echter dat Onan het zaad verspilde om aan zijn broer geen nakroost te geven.

En dat mishaagde de Heer. Onan werd niet gestraft voor het plegen van coïtus interruptus, maar voor het tekortdoen van zijn broers vrouw. Zijn egoïstische gedrag werd afgekeurd. Een andere tekst in dit verband is Leviticus Hier staat dat een man een dag lang onrein is als hij een zaaduitstorting heeft gehad.

Hij moet zich helemaal wassen. Toch kunnen we ook niet uit deze tekst concluderen dat masturbatie een zonde is. Er wordt namelijk geen verzoeningsoffer gevraagd. Deze wet staat tussen andere wetten die ook te maken hebben met vloeiingen. Mannen en vrouwen die gewond zijn en bloed verliezen, vrouwen die ongesteld zijn enz.

Het zijn wetten die ziekteverspreiding en besmetting proberen te voorkomen. Netzo als wij zeggen; voor het eten handen wassen en na het plassen handen wassen.

De reeds geciteerde auteur Riegel noemt de Grieks Romeinse eeuw, de gouden eeuw[9]. Onder vele gevoelsgenoten leeft het idee dat die tijd bijzonder goed moet zijn geweest vanwege de vrijheden op seksueel gebied. Alles kon en mocht. Met de opkomst en verbreiding van het Christendom ook wel kerstening genoemd , kwam een einde aan deze 'gouden eeuw'. Ik zou hier echter een grote kanttekening willen plaatsen.

Zo goed en kindvriendelijk was die tijd namelijk niet. De burgers werden opgedeeld in sociale klassen, de zogenaamde slaven en vrijen. Alleen de slaven, zowel vrouwen als kinderen, mochten gebruikt worden voor de prostitutie. Jonge kinderen werden op slavenmarkten speciaal daarvoor verhandeld[10].

Deze keerzijde, namelijk het onderdrukken van slaven door seksueel misbruik, van het glorierijke Grieks-Romeinse verleden werd m. Hoe komt het toch dat de kerk zo negatief over seksualiteit is gaan spreken? Dit komt omdat de kerk op een gegeven moment het lichamelijke is gaan onderwaarderen tegenover het geestelijke. We noemen dit ook wel het dualisme[11]. De kerkvader Augustinus heeft dit in beperkte mate in de kerk onderwezen.

Eigenlijk is het christelijk denken over seksualiteit sterk beïnvloedt door de filosofie van Plato. Hij leerde ons dat de ideeën de volmaakte werkelijkheid waren. De concrete werkelijkheid vormt slechts een zwakke afschaduwing van het idee.

De hoogste ideeën zijn die van schoonheid, waarheid en goedheid. Onder andere de negatieve waardering van seksualiteit[13]. Een ander aspect van de negatieve kijk op seksualiteit is te wijten aan het 17e eeuwse idee dat een kind werd beschouwd als een onschuldig en puur wezen[14]. Een kind zou a-seksueel worden geboren.

Dit idee lijkt in Amerika nog wijdverbreid. Door dit denken heeft men kinderseksualiteit lang ontkent en, indien aanwezig, bestempeld als ziekelijk en zondig. Deze gedachtegang komt niet van de kerk, zij leert juist de erfzonde[15], wat inhoudt dat elk mens in zonde wordt geboren en van nature dus zondig is. Heden ten dage heeft de kerk nog maar een marginale invloed op de Nederlandse samenleving. Toch zou volgens velen de kerk nog steeds schuldig zijn aan homo- en pedofobie.

Zij zou op een nogal mysterieuze wijze de morele macht in handen hebben. Ik denk dat dit allemaal sterk overdreven is. De kerk heeft er zeker haar aandeel in gehad, maar is beslist niet de wortel van dit kwaad. De kerk heeft eerder andere, diepere wortels gevoedt. Deze wortels zijn m. Projectie betekent dat je eigenschappen, verwachtingen, gevoelens of denkbeelden van jezelf onbewust aan anderen toeschrijft om jezelf een innerlijke spanning te besparen.

Projecteren op de zondebok, een wortel van de anti-pedohetze[17] leg ik een verband tussen pedofobie en projectie. Men projecteert eigen veelal onbewuste pedofiele gevoelens op de groep pedofielen. Deze vaak weggedrukte verguisde gevoelens roepen hevige reacties los.

Vandaar dat men vaak extreem negatief over pedofilie denkt. De reden dat deze gevoelens naar het onbewuste van de ziel worden verdreven heeft te maken met ontkenning van negatieve gevoelens. Dan rijst natuurlijk de vraag waarom juist deze gevoelens als negatief worden beschouwd?

Om hier een antwoord op te krijgen verwijs ik naar de collectieve schaduwzijde, de 2e genoemde wortel. Een poos terug heb ik een artikel geschreven met de naam: Daar heeft dit alles mee te maken. Een groep, een samenleving heeft zijn schaduwzijde.

Dit noemen we de 'collectieve schaduw'. Als iemand, of een bepaalde groep het ongewenste schaduwgedrag gaat vertonen, bestaat het gevaar dat die betreffende persoon of groep tot zondebok wordt gemaakt. De geschiedenis kent vele voorbeelden van zondebokken, bijvoorbeeld de zwarten, heksen, Joden, Christenen, homofielen enz. Hoe komt een bepaalde groep dan in die collectieve schaduw terecht? Dit is geen makkelijke vraag. Er zijn tal van redenen te noemen, maar de belangrijkste is wel macht.

De mens is een machtswellustig wezen, hij heeft graag de macht in eigen handen. Om de macht in handen te krijgen en te houden wordt vaak een mindere, of minderheidsgroep, onderdrukt. En welke groepen zijn er makkelijker te onderdrukken dan groepen die afwijken van het gemiddelde. Het gemiddelde wordt dan tot norm en alles wat afwijkt wordt gegeneraliseerd, gestigmatiseerd en uiteindelijk gecriminaliseerd.

De kerk heeft helaas mee gedaan met het stigmatiseren en criminaliseren van seksuele minderheidsgroepen. Dit was onbewust wellicht een methode om de macht in handen te houden. Voor boetedoening en vergeving moest je immers bij de kerk zijn. Priesters bleven op die manier boven het gewone volk staan. Ik heb hierboven al gezegd dat ik onderscheid wil maken tussen de geinstitutionaliseerde kerk en het christelijke geloof.

Is er binnen een ware christelijke gemeenschap ook plaats voor mij? Echte gemeenschappelijkheid houdt in dat 'ieder zichzelf voor zichzelf heeft'[19], dat wil zeggen dat je niets laat of doet omdat anderen dat ook doen, maar de volle verantwoordelijkheid neemt voor je eigen denken en handelen. Je geweten heeft immers niets te maken met de vergelijking met anderen: In de Bijbel wordt van ons gevraagd authentiek te zijn. Een echt leven is een authentiek leven.

Daarmee is voor mij de vraag beantwoord: L; Understanding loved boys en boylovers. SafeHaven Foundation Press Philadelphia, blz. Op zoek naar prive filmpje films of prive filmpje fotos? Nederlandse sexfims erotische massage utrecht Posted by nederlandse. Gratis Porno films van Professionele Seks. Op de gratis sexdating startpagina vind je de heetste links naar de beste websites voor gratis.

Gratis sex Gratis porno Pis sex videos op tube. Mogelijke Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno!. Gratis Porno films van Harde Seks. Bangkok babes with big dick Een klassieke Thaise massage van Little Caprice. Thaise massage slet neemt ook de prostaat even mee. Thai massage with real happy end. Nieuwste "masseren" sex films. Lekkere lesbiennes in de olie. Thai massage met happy end. Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!.

Nieuwste "neuken" sex films. Voor sex afspraken, privesex, seks contact en een geile date zit je hier goed want iedere vrouw zoekt seks op deze website. Kom zelf een seks date maken. Leuke gezellige lieverd gezocht. Ik ben al een tijdje alleen en ben wel weer toe Vriendschap, N-Holland, Mar 14, ik zoek negers.

Volgens een vriendin van me zou ik op deze manier wel eens een man kunnen vinden die het geil vin vandaag. Is jou huwelijk ook dood gebloeid? Ik zoek mannen die net als ik ook wel eens vreemd willen gaan. Mijn huwelijk is een beetje dood g vandaag. Zin in een lekkere seks met. Top 10 Mooiste vrouwen. Ik moet een e-mail meestal binnen het eerste uur van een leuk en onverschrokken gal die van plan zijn om te Mooiste Vrouw Ter Wereld Brugge luisteren naar.

I have very beautiful zoek sex voor oude omas and i am sexy blonde. De mooiste vrouwen in porno chat show ongewone en moeilijk xxx webcam. Zijn spijt was gepaard met een grote dildo terwijl hij zijn Heerschap rukte en hem aan het kijken was naar het lichaam van mijn vrouw. Erotische massage noord holland massagewereld - sex chat. Goede massages, de een nog. Prive ontvangst noord holland erotisch massage den haag ook kiezen voor een van de vele andere erotische massages bij Massagewereld in Den Haag.

MassageWereld heeft elke dag weer andere sexy masseuses aanwezig om jouw erotische wensen in vervulling te laten gaan! Kijk op onze website in de. MassageWereld heeft elf prachtige massagesalons in Nederland, België en Duitsland, die elk zijn voorzien van de meest moderne faciliteiten. Op de volgende pagina's treft u erotisch getinte advertenties aan. Deze pagina's zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. Ja, ik ben 18 jaar of ouder. Nee, ik ben jonger dan 18 jaar.

Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken. Vind of bied uw tweedehands Contact - escort en thuis ontvangst aan op go-out. Live webcam chat cam ameture gratis web steenwijk. Oktober am deze een mogelijk gemaakt.

Online sext chat erotische massage steenwijk cam live idzega · laan cam adult free chats sexy ter girls maas sex sites sexy · sexy chatten geil. Op de vrije in free live.

Dit kan vrijblijvend en anoniem. Er zijn elke dag nieuwe profielen. Hier vind je profielen van ruimdenkende sexy vrouwen, mannen en geile stellen die net. Op zoek naar een geile neukdate? Zoekt vrouw voor vrouw sex, date gratis sexs, erotische fotoverhalen, dating chatten, beffen. Gay massage salon sex contact gratis - sexe porno. Gratis advertenties van ondeugende vrouwen, mannen, koppels, escorts, sexclubs, thuisontvangst adressen, swingers clubs, erotische partys. De lekkerste en geilste gratis sex films over gratis porno kijken op het.

Die kleine vrouwen neuken porno video seks thaise massage oss kinky massage Nooy zitten overal aan je lichaam en ze weet precies de. Voor een echte authentieke thaise aroma massage De Aromatische Leuke sex filmpjes gratis porno holland, Seks dating sites erotische massage lelystad. Gratis Porno films van Massages. Je zal alle mogelijke films van Massages op Pornozot terugvinden. Je zal alle mogelijke films van. Hij 12 augustus Geile Thaise massage in Malia Kreta.

Sex porono com ww vagina nl Amateur Film:: Massage nijmegen erotisch vrouwen die gratis neuken. Sex porno nijmegen erotic massage - gratis pornofilmpje  Ik ben Veronica een charmantegezellige, lieve en geile blonde dame met een natuurlijke 75 D cup, zeer verzorgd. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Sex massage nijmegen gratis film seks Youtube porno nl ero markt gratis sex vagina nl Mijn Account. Vrouwen van plezier massage in sex, Massage rijksstraatweg haarlem video porno seks, Sex in noord holland erotische massage. Gratis pornofilm kijken massage rijksstraatweg haarlem Gratis Erotische Massage Sexfilms - We zijn de beste in gratis porno, alle gratis Erotische Massage. Sex kinky massage rijksstraatweg haarlem, Sex met een oudere vrouw neuken vrouwen.

Porno seks nl sex filme kostenlos, Mvg. Pornoleeuw gaat binnenkort sluiten. Ga alvast naar iXXX en geniet van de beste porno van het net. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Vind of bied uw tweedehands Contact - MSN-contact aan op go-out.

Dé gratis sex chat voor een avondje gezelligheid. Heb je ook zo zin om gratis te sexchatten en sexcammen met andere mannen en vrouwen op de sexclubchat dan ben je op deze gratis sex chat op het juiste adres. De leukste en gezelligste gratis sekschat van Nederland en Belgie.

Klik hier voor gratis webcammeiden. Er zijn sexy amateurmeiden live op de webcams. Kijk gratis, chat gratis en zend gratis uit. Porno sex youtube erotische prostaat massage. Erotische massages vind je op go-out. Youtube porno nl sexdatingsites, Koblenz erotische massage porno be.

Zwolle erotische massage gratis geil bellen, Fkk koblenz sex massage karlsruhe, Koblenz erotik matildas sex shop Derzeit gratis pornosite prive girl milf Fkk club koblenz porno medels, Tabledance karlsruhe geldherrin Titten. Videos sexy girl on live video chat Mooiste: Porno film - Clown Larry deel 1.

Nova Eemnes 30 jaar. Stiekem mag je mijn geile kutje voelen! Vandaag stiekem tot laat En heb zin om jou fantasie waar te maken! Word je al lekker opgewonden van mijn foto's en voel je al iets groeien in je broek hihi? Lees dan gerust even verder, ben jij. Jou sex afspraak nl, Best Het is een afwijking van mij en dat geef ik ook meteen toe maar ik vind het heerlijk om naakt te lopen. Als jij een man met humor bent en je zou. Home · sex -afspraken · vrouwen Kinky porno. Ik ben altijd beschikbaar tussen 10 uur en 01 uur voor een spannende sex date met mij bel me snel mijn natte.

Whatsapp sex met geile bare hoer, Thuisontvangst Limburg Sex. Ellen van 70 jaar Aurelea wil geile porno en gratis sex ontmoetingen met een ouwe slet. Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en thuisontvangst, escort en online dating?

Pornp films skype sex adressen Tantra massage dvd. Kom direct gratis skypen met vrouwen en mannen opzoek naar een Het lijkt mij heerlijk om snel weer eens af te spelen en er een spannende Skype. You may use these Mooie vrouwen fotos erotische massage goes tags and attributes: Gratis Porno films van Nederlandse Sex Films.

Nieuwste Nederlands Tiener porno. Nederlands dikkerdje opgepikt langs de grachten. Opa gaat los op 2 Nederlandse tiener sletjes. Nederlandse keukenprinses bakt ze bruin. Watch Tieners Nederlands porn videos for free, here on go-out. Dan begint ze hem te pijpen en laat zich daarna snoeihard neuken en ze krijgt dan een warm ontbijtje. De erotische tantra massage concentreert zich op sensuele opwinding door u Ik ontvang in sexy lingerie, ik heb verschillende setjes zowel schattig als wat.

My service is affordable and I treat you beyond your expectation, in massages, tantra massage deepthroath, squirting, golden shower, dildo show and many. Posted by erotische massage voor vrouwen youtube pornofilm on Esmee massage maastricht sex girl massag, Op kun je gratis sex video ' s en lange porno. Kijk de video op http: All models are 18 years or above. Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder.

Bescherm minderjarigen tegen expliciete beelden op internet met icra, netnanny, cyberpatrol of cybersitter. Copyright - © This site is owned and operated by: Erotische sex in open lucht. Geweldig lichaam, mooie erotische bewegingen.

Paar gaat neuken in soft erotische porno. Erotische voeten fetish porno. Erotische en spannende anime. Naakte beroemdheden in de meest. Porno is de beste en geilste porno site waar je lekkere lange gratis sex films kunt kijken. Klik hier om een sexfilm te kijken. Welkom bij BongaCams gratis live sexcams en sex-chat, de uiteindelijke bestemming voor adult entertainment online. Geniet van onze gratis live sex chats en ontmoet sexy cam meisjes, jongens en shemales van over de hele wereld.

Kom kijken Gratis seks cams zonder registratie! Gratis Porno films van Happy Ending. Ik vind het een hele vooruitgang dat wij bij MassageWereld steeds meer. Xxx sex nl nederlandsesexfilms, Sex filmpjes massagewereld Chat live seks erotische body massage Plaats gratis een sex advertentie en kom in contact met duizenden afnemers en aanbieders van sex diensten en producten.

Kom lekker bij ons porno kijken!. Houdt u van een zachte erotische massage of gaat u liever voor. Naakt in disco, cammen met hoeren. Girls Out West - Hete lesbische seks in. Prive ontvangst vind je op go-out. Thaise massage bleiswijk, gratis chatten met meiden.


homo groep sex sex met wortel

We zouden wel eens graag seks willen met jou en al die dingen die je gisteren deed eens bij jou doen" Ik antwoordde: Toen ik die dingen in de klas uit mijn boekentas nam en in mijn broekzakken propte, werd ik geiler en heter, bij de gedachte wat ik ermee zou gaan doen en hoe lekker ik er altijd klodders sperma van kon schieten!!!

Gauw naar de toiletten, en beginnen seksen voor er iemand anders in de toiletten was! Aan de toiletten gekomen zag ik dat 2 jongens van een klas hoger dan ik naast mekaar aan de pisbak stonden en mekaars lid vasthielden, toen ze mij zagen zei 1 van de 2 die ik ook kende, " kom bij ons staan, jan, ik heb gewed met Olivier dat ik over jouw blote poten zou mogen plassen van jou en ik het zou oplikken, voor een tientje, elk de helft.

Ik ging naast Patrik aan de pisbak staan, waar ik nogal mee gesekst had, trok een schoen en een sok uit, trok 1 been uit mijn broekspijp en hield mijn blote been en voet onder zijn stijve dikke onbesneden lul! Hij slaagde erin, ondanks zijn stijve, toch een redelijke straal pis uit zijn lul te persen en mikte zijn warme urine over mijn bloot been en voet. Toen hij uitgepist was ging ik met mijn rug tegen de muur staan en hield Patrik mijn blote voet en been voor.

Hij bukte zich nam mijn blote voet in zijn rechterhand en begon heel geil mijn voet één voor één mijn tenen en been af te likken tot alle pis weg was. Hij stak zijn dikke leuter nog ff tussen twee tenen en begon neukbewegingen te maken, ondertussen kneep ik met mijn tenen in zijn eikel, hoorde hem kreunen en zag plots een paar stralen sperma uit zijn eikel spuiten, tegen mijn voetzool over de bovenkant van mijn voet en in de pisbak, nu kwam Olivier ook in aktie, likte het sperma van Patrik van mijn voet en zoog ff op mijn blote tenen alsof hij een lul in zijn mond had en nam Patriks slapper wordende lul in zijn mond en begon hem alsnog te pijpen.

Mijn lul en ballen stonden op springen en ik moest maken dat ik in een wc hokje kwam, om mij verder af te trekken want ik hoorde al andere leerlingen de rookplaats op komen na het eten, Patrik en Olivier hoorde ik ook nog gauw een wc-hokje ingaan. Ik trok mijn andere schoen en sok uit, vervolgens mijn hele broek en slip en mijn t-shirt, eindelijk, alleen en naakt!

Nu kon mijn spel beginnen. Ik hoorde de toiletdeur naast het mijne 2 maal kort na mekaar open en dicht gaan. Uit mijn broekzak haalde ik het stompje kaars en mijn aansteker tevoorschijn, ondertussen hoorde ik gegniffel en waauw wat heet, aan de andere zijde van de wand en deed of ik de ogen die voor de loergaten zaten niet zag.

Ik ging op de toiletbril zitten, mijn stijve rechtuit priemend, stak de kaars aan en liet de hete kaarsvlam langzaam likken langs mijn blote voeten, zolen,tussen mijn tenen tot mijn pijngrens bereikt was en ik bijna spontaan mijn zak heet sperma leeg schoot!!!

Tjonge, die pijn, hoe geil was dat. Gezegd werd ook dat een pederastisch paar door tirannen werd gevreesd, omdat de band tussen de vrienden sterker was dan de gehoorzaamheid aan de heersende tiran. Plutarchus noemt de Atheners Harmodius en Aristogeiton als voorbeeld. Anderen, zoals Aristoteles , beweerden dat sommige staten de pederastie bevorderden als middel tot geboortebeperking doordat liefde en seksuele begeerte werden omgebogen in een richting waar geen voortplanting mogelijk was.

Dit aspect van de pederastie is later ook door andere culturen benut, zoals de Shivaïtische en de Melanesische. In de Romeinse tijd ging de status van de pederastie als ritueel onderdeel van de opvoeding goeddeels teloor; dat proces was al ingezet bij de Grieken, waar de inzichten en kennis omtrent de wereld toenamen.

De Romeinen stelden de pederastie, die men beschouwde als een activiteit die primair werd gemotiveerd door seksuele begeerte, tegenover de begeerte voor een vrouw. Maatschappelijke aanvaarding van pederastierelaties nam door de eeuwen heen nu eens af, dan weer toe. Conservatieve denkers veroordeelden het als een uitspatting. Bijna alle keizers gaven zich echter over aan de gelijkgeslachtelijke meestal pederastische liefde.

Zoals Edward Gibbon het formuleerde: Andere auteurs maakten zich over de pederastie op zich niet druk, maar prezen of veroordeelden de diverse aspecten ervan. Martialis schijnt er een voorkeur voor te hebben gehad, en ging zelfs zo ver dat hij niet het seksueel gebruik van de jeugdige minnaar als wezenlijk afschilderde, maar veeleer het feit dat het een jongen was.

Bij de Romeinen bereikte de pederastie een laatste hoogtepunt ten tijde van de hellenistisch gezinde keizer Hadrianus. Zijn passie voor jongens evenaarde die van zijn voorganger Trajanus , en hij werd verliefd op Antinoös , een jonge Griekse tiener; toen deze eromenos voortijdig overleed, liet Hadrianus hem tot godheid verheffen. Hij richtte zelfs Antinoöpolis , een naar Antinoös vernoemde stad op. Het geliefde slavenkind of schandknaapje waarmee vrije mannen toen seksuele betrekkingen hadden, werd toen een delicium -kind genoemd.

Overigens koesterde de meester voor zo'n schandknaapje niet alleen seksuele, maar vaak ook liefdevolle, vaderlijke gevoelens.

Seksuele omgang met een vrijgeboren jongetje van stand kon absoluut niet, omdat hij later ook een machthebber moest worden. De opkomst van het christendom leidde ertoe dat pederastie werd onderdrukt, aangezien zij een van de centrale elementen vormde in een klassiek- heidense cultuur die door de kerkvaders werd beschouwd als een hindernis bij hun bekeringsarbeid.

Rechtvaardiging voor deze campagne werd ontleend aan het Oude Testament ; in het boek Leviticus werd de doodstraf gesteld op een aantal vergrijpen, waaronder vleselijke gemeenschap tussen mannen. Ook een beroep op de gevestigde Israëlitische traditie diende ter rechtvaardiging van de campagne. Zelfs het spreken over pederastie werd tegengegaan: In oude tijden was de pederastie niet het domein van de Grieken en Romeinen alleen.

Sommigen hunner legden zich geregeld te ruste op hun dierenhuiden met aan elke zijde een minnaar. Ook andere schrijvers getuigen van pederastie onder de Kelten. Aristoteles , Politica II 6. Er zijn moderne schrijvers die de Athenaeus zo opvatten dat de Kelten sliepen met een jongen aan iedere zijde, maar die interpretatie wordt door Hubbard in twijfel getrokken; hij leest het zodanig dat zij aan hun ene zij een jongen hadden, aan de andere een vrouw Hubbard, , p.

De pederastie bij de Perzen, en haar oorsprong, was reeds in de Oudheid onderwerp van debat. Herodotus beweerde dat zij het van de Grieken hadden geleerd: Bronnen voor pederastische praktijken of die nu een voortzetting vormden van de gebruiken in het Middellandse Zeegebied , of onafhankelijke inheemse gebruiken waren, zoals in China en Japan vertonen een aanzienlijke uitbreiding.

Dit is te danken aan het feit dat recenter literair en historisch materiaal beter bewaard is gebleven. Vóór de twintigste eeuw vormden relaties met een min of meer pederastisch element erin het gewone patroon in de gelijkgeslachtelijke liefde tussen mannen. Door de herontdekking van de oude wereld vielen zulke relaties in de Renaissance in vruchtbare aarde.

Grootheden uit die tijd, die romantische banden met jongeren hadden, waren onder meer Théophile de Viau , Marsilio Ficino , Benvenuto Cellini , Caravaggio , Leonardo da Vinci en Michelangelo. Dit is een beredeneerde pennenstrijd waarin een schoolmeester allengs de bezwaren van zijn knappe leerling tegen vleselijke omgang overwint. Mannen werden beboet of gevangengezet, jongens gegeseld. De strengste straffen, zoals de brandstapel, bleven gewoonlijk beperkt tot misdaden tegen zeer jeugdigen en tot gewelddaden.

In de Renaissance was vooral Florence beroemd om het veelvuldig voorkomen van pederastie. Tussen dat jaar en overtrof het aantal van sodomie beschuldigde mannen de In Engeland waren het onder andere de sonnetten van William Shakespeare en de poëzie van Christopher Marlowe die de religieuze voorschriften trotseerden, te koop liepen met de liefde voor mooie jongens en hun androgyne schoonheid verheerlijkten. Deze acteurs waren jongeren die op het toneel alle vrouwenrollen speelden [19].

Anderzijds werd de pederastische liefde soms verwerkt door kunstenaars die niet zelf als pederast bekendstonden, zoals Johann Sebastian Bach in het wijsje van Apollon gewijd aan de jonge Hyacinthus uit de wereldlijke cantate Geschwinde, ihr wirbelnden Winde Der Streit zwischen Phoebus und Pan , BWV Vaak werd door kunstenaars de pederastie in een ongunstig daglicht gesteld. Dit geldt onder meer voor Rembrandt , wiens Aanranding van Ganymedes de jongensliefde hekelt, van de jongeman een gillende dreumes maakt die van angst zijn water laat lopen, en van de volwassen minnaar een roofvogel.

In de 19e eeuw deed de geleidelijke herontdekking van plaatsen uit de Oudheid in Griekenland in Italië, de belangstelling aan voor deze oude beschavingen. Het was een nieuwe belangstelling, bijna hysterisch van aard, vooral in Engeland en Duitsland. De meest opvallende groep pederastische auteurs waren in het19e-eeuwse Engeland de Uraniërs.

Toenemende erkenning van de pederastie als wijdverbreid gebruik, gecombineerd met een diepgeworteld onbehagen over gelijkgeslachtelijke relaties, leidde ertoe dat sommige Noord-Europese auteurs de pederastische neigingen gingen toeschrijven aan de bevolking van zuidelijker streken.

Het einde van de negentiende eeuw stond in het teken van de zaak-Oscar Wilde, die als eerste voor een groot publiek opkwam voor 'the love that dare not speak its name', ofwel homoseksualiteit. In zijn proces kwamen verschillende adolescente homoseksuele prostitués aan bod. Korte tijd later barstten er andere pederastieschandalen los, zoals dat rond de Duitse industrieel Friedrich Alfred Krupp , dat tot zijn zelfmoord leidde. Engels, die nauw samenwerkte met Karl Marx , schreef dit in zijn De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat , een werk dat zijn stempel zou drukken op de evolutie van de communistische houding tegenover de gelijkgeslachtelijke liefde.

Ook de Wandervogel -jongerenbond, ontstaan in , het Duitse equivalent van de padvindersbeweging , die echter werd gekenmerkt door een romantischer opvatting van de natuur, bleef door deze strijd niet onberoerd. Onder invloed van het gedachtegoed van onder meer de pedagoog Gustav Wyneken en de filosoof Hans Blüher ontstond er in de Wandervogel-beweging discussie over homo-erotiek, al werd ervan uitgegaan dat dit soort genegenheid op overwegend niet-seksuele wijze werd uitgedrukt. In Frankrijk is pederast, meestal afgekort tot "PéDé" een veel gebruikt synoniem, en scheldwoord, voor mannelijk homoseksueel.

De daardoor ontstane begripsverwarring leidt ertoe dat in discussies de gelijkgeslachtelijke liefde wordt verward met de liefde van een man voor een knaap. Deze termen betekenen letterlijk: Het is in de Chinese cultuur heel gebruikelijk om vele soorten verbintenissen op te vatten als fictieve familierelaties.

Jongenshuwelijken, die een vastgestelde tijd duurden, waarna de jongere partner een vrouw zocht daarbij vaak geholpen door de oudere partner , schijnen in pre-moderne tijden tot de cultuur van de provincie Fujian te hebben behoord. De seksuele belangstelling van mannen voor jongens vond ook haar weerslag in de prostitutie, zodat nog in het begin van de 20e eeuw jonge mannelijke prostituees meer geld verdienden dan hun vrouwelijke collega's.

Het kwam vanaf de middeleeuwse periode veelvuldig voor in de religieuze gemeenschap en de samoeraimaatschappij , en drong uiteindelijk door in de gehele maatschappij. Aan het eind van de 19e eeuw raakte het uit de gunst, een ontwikkeling die samenviel met de toename van de Europese invloed.

Volgens de overlevering was Kukai , ook bekend als Kōbō-Daishi, de stichter van dit gebruik. Hij legde ook de grondslag voor de Shingon -school van het boeddhisme , en beweerd wordt dat hij de leerstellingen van de mannenliefde samen met die van de Boeddha meebracht uit China. Het trof de eerste bezoekers uit Europa hoe open en alomtegenwoordig zulke relaties waren. Zij scheppen er zelfs een eer in, en spreken er openlijk over. Dat wil zeggen dat de doctrine der bonzes dit niet alleen niet als slecht beschouwt, maar dat zij zelve zich aan deze gewoonte overgeven, en haar als volkomen natuurlijk en zelfs deugdzaam beschouwen.

Een van de eerste gevallen waarin de aantrekkingskracht van jongens voor mannen in Korea wordt genoemd, is dat van Gongmin van Gorjeo , van tot de 31e koning uit de Gorjeo- dynastie , die erom bekendstond dat hij bij voorkeur verliefd werd op jonge jongens.

Na de dood van zijn vrouw in bracht hij, naar men zegt, zijn tijd door met het beoefenen van het boeddhisme en met jongensrelaties, en hij zette een organisatie op om hen te rekruteren. Hij bracht het veelvuldig voorkomen ervan in verband met syfilis , die ook algemeen voorkwam: In Melanesië maakten vele inheemse culturen gebruik van bevruchtingsriten van jongens als integraal onderdeel van de volwassenwordingsrituelen die duurden van het midden tot het einde der kindertijd; dit is gedocumenteerd in de geschriften van Gilbert Herdt.

Een door de vader gekozen mentor, liefst de jong-volwassen broer van de moeder, heeft dan ook de taak om het sperma in het lichaam van hun prepuberale zoon te planten.

Dit maakt onderdeel uit van de uitgebreide inwijdingsriten. De mentor heeft ook de taak om de jongen op te leiden en om toe te zien op een juiste intrede in de mannelijke volwassenheid.

Zij slapen en werken samen totdat de jongen gerijpt is. Van mannen die een eerste of tweede kind hebben, wordt verwacht dat zij de mentorfunctie overdragen aan jongere volwassenen. Ongeregelde ontmoetingen tussen jongens en mannen worden ook geaccepteerd, maar de jongen moet de ontvangende partij zijn, wil zijn groei niet worden geschaad. Aldus doorloopt de Melanesische man een seksuele cyclus die begint met homoseksualiteit, door een fase van biseksualiteit gaat en eindigt met heteroseksualiteit.

Gedurende een periode die begon in de 9e en eindigde in het midden van de 19e eeuw waren pederastierelaties, poëzie, kunst en vergeestelijking prominent en veelvuldig aanwezig in de Islamitische cultuur, van het Moorse Spanje tot Noord-India. Deze pederastie varieerde in vorm van de kuise en spirituele aanbidding van mooie jongens enerzijds, tot het andere uiterste waarbij met kracht en geweld onwillige jongens werden gebruikt.

Hoewel sodomie als een ernstige zonde werd beschouwd, gold dit niet voor andere aspecten van de gelijkgeslachtelijke relatie, maar ze waren wel in verschillende mate problematisch, afhankelijk van tijd en plaats. Ogenschijnlijk viel de praktijk samen met de opkomst van de islam, en dit heeft ertoe geleid dat geschiedkundigen de mogelijkheid opperen dat er een verband is met de beschermende houding van de islam tegenover vrouwen, die aan het openbare leven niet deelnamen; ook was er een tendens in de islamitische wetgeving om activiteiten in het domein van privé-gedrag toe te staan als zij toch zouden plaatsvinden, zolang zij althans de openbare orde niet verstoorden.

In kunst en letterkunde kwam tot uiting hoezeer men geboeid was door de liefde in het algemeen en door mooie jongens in het bijzonder. De minnaar werd gezien als martelaar en held. Zijn verlangen, dat bekendstond als isjq , werd vereerd als waanzinnig, onredelijk, extatisch, onverzadigbaar, zelfs met de dood ten gevolge. Een Arabisch gezegde gaat als volgt: In de Mughalperiode waren er sterke pederastische invloeden in de regering, de kunsten en de letteren.

Een geliefd middel was poëzie in de gazal -vorm, die werd geschreven door dichters als Mir Taqi Mir. In Centraal-Azië is de praktijk, naar verluidt, lange tijd wijdverbreid geweest, en pederastie is ook nu nog onderdeel van de cultuur. Hoewel ze niet meer algemeen voorkomen, treft men nog wel jongenshuwelijken aan.

Tijdens de nasleep van de Amerikaans-Afghaanse Oorlog brachten westerse massamedia spottende berichten over relatiepatronen tussen volwassenen en adolescenten, opgetekend in Kandahar in Afghanistan. Naast relaties die het pederastisch model volgden, is er bericht over gevallen van seksueel geweld van mannen tegen jongens — in dit geval als onderdeel van het gebruik van kinderen door het leger.

In de noordelijke, Turks sprekende gebieden, waren de entertainers die bekendstaan als bacchá een manifestatie van de pederastische traditie. In het Midden-Oosten is de gelijkgeslachtelijke liefdesconstructie beïnvloed door de geschiedenis en geografische ligging van het gebied. Hellenistische elementen kunnen worden onderkend in het voorkomen van de wijnjongen als symbool voor de homo-erotische liefde.

De Islam is een andere kracht achter de opvattingen over en het in praktijk brengen van de gelijkgeslachtelijke liefde in het Midden-Oosten. De erkenning van de jeugdige mannelijke schoonheid treffen we aan in de Koran zelf: De islamitische jurisprudentie in haar algemeenheid huldigt de opvatting dat de aantrekking tot mooie jonge mannen normaal en natuurlijk is.

Een seksuele daad, van welke aard ook, kan volgens de meeste interpretaties van de sharia alleen een strafbaar feit opleveren als er vier getuigen waren. De uitingsvormen van de pederastische aantrekking lopen uiteen. Aan het ene uiterste zijn zij zelfs kuis van aard, en vinden een plaats in de Islamitische mystiek Soefisme. Conservatieve islamitische theologen veroordeelden de gewoonte om de schoonheid van jonge jongens te beschouwen. In weerwil van de tegenwerking der geestelijken is de praktijk in islamitische landen tot voor kort blijven bestaan Murray en Roscoe, De liefde van de wijnjongen wordt verheerlijkt, evenzeer als in de schilderijen en tekeningen van kunstenaars als Reza Abbasi — Westerse reizigers meldden dat zij aan het hof van Abbas I tussen en getuige waren van homo- erotische praktijken.

In het Ottomaanse Rijk vonden relaties tussen mannen en jongens vaak plaats in de vorm van prostitutie. De betrokken prostitués waren hetzij entertainers zoals de köçeks , hetzij masseurs in de hamams , die bekendstonden als tellak.

De seksuele handelingen van de Turken waren veelvuldig voorwerp van kritiek van de kant van hun christelijke buren. Er waren ook uitzonderingen. Hoewel het getal der zamparas mannen die zich tot vrouwen aangetrokken voelden in de maatschappij groter was dan dat der kulamparas mannen die zich tot mannen aangetrokken voelden , was de Turkse militaire cultuur, vooral de janitsarencultuur , vooral pederastisch van aard. Jonge christensoldaten die door de Turken gevangengenomen werden, werden dikwijls verkracht, en janitsarenregimenten, orta genaamd, gingen vaak schermutselingen aan om de rechten op een jonge, mooie noviet civelek.

Rond schreef de dichter Âşık Sadık , zich tot de Sultan richtend:

..

In hen zagen we de menselijke gewelddadigheid gespiegeld, en zelfs een soort rechtvaardiging voor de mannelijke overheersing in onze samenleving: Een deel van de Congo River, een van de grootste rivieren ter wereld. Na die scheiding evolueerden ze onafhankelijk van elkaar verder bron afbeelding: Nee, dan de bonobo. Bovendien zijn ze een van de weinige diersoorten die tongzoenen en vrijen voor de lol.

Hoewel ze jagen — niet alleen op klein wild maar ook op andere apen, aldus een recent onderzoek — komt dat niet veel voor, en ze voeren beslist geen oorlog. Om het af te maken lopen ze ongeveer een kwart van de tijd rechtop, wat veel is voor een aap. Ze pakte het verdoofde vogeltje op en klom ermee naar de top van de hoogste boom. Daar ontvouwde ze voorzichtig de vleugeltjes van het beestje, met in elke hand tussen haar vingertoppen een vleugeltje, en liet daarna de vogel los als een papieren vliegtuigje in de richting van de rand van haar verblijf.

Helaas stortte het vogeltje weer neer. Kuni klom uit de boom en bleef de wacht houden over het gewonde dier. Aan het eind van de dag was de vogel hersteld en veilig weggevlogen. Behavioral and brain science. De bonobo is dus een evolutionaire nicht om naar op te kijken. Maar dat we wellicht graag op haar zouden willen lijken, betekent niet dat we ook echt meer bonobo in ons hebben dan chimpansee. Toch is dat wel zo, ontdekten gedragswetenschappers Elizabeth Hammock en Larry Young.

Dit hormoon helpt als we ons willen hechten aan onze kinderen of aan andere mensen — of apen. Chimpansees missen dit brokje DNA, en daarmee een biologische drijfveer achter de nauwe sociale banden die zo belangrijk zijn voor ons. Ondanks dit kleine verschil zit er echter nog een hoop chimpansee in ons. Voor wie met kerst een vreedzame wereld vol altruïsme en liefde heeft gewenst, hier daarom een goed voornemen voor Microsatellite instability generates diversity in brain and sociobehavioral traits.

Klik op de afbeelding voor een grotere, volledige versie van deze afbeelding. Waarom willen sommige mensen zo graag naar Mars afreizen? Waarom kunnen we chocolade zo moeilijk weerstaan?

En wat is het evolutionaire nut van knuffelen? In het boek The Chemistry of Human Nature krijgen deze en nog veel meer vragen een biochemisch antwoord. Apenhersenen herkennen hetzelfde Kennislinkartikel over onderzoek Parr en co Op zoek naar het verschil Kennislinkartikel Een innig afscheid Kennislinkartikel Stamboom van de mens Kennislinkartikel Schudden aan de menselijke stamboom Kennislinkartikel Bonobo society: Discussieer mee 0 Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp?

Hij ook blijkbaar want hij vroeg me of  er bezwaar tegen was als hij zijn polo uittrok. Opeens hield ik het niet meer. Ik trok Rubin naar me toe en verwachtte onwillendheid. Hij kroop ondanks de hitte direkt naar me toe en in een langgerekte kus legde hij de belofte weg voor een lange hete nacht. Zachtjes bracht ik mijn tong naar binnen en liet  hem voelen hoe ik dacht en wat ik wilde. Zijn hete kussen terug waren voldoende antwoord. Ik trok hem omhoog en leidde hem naar mijn slaapkamer.

Ik ging voor hem staan en begon zachtjes de knopen van zijn los te maken. Ondertussen waren zijn warme handen cirkelende bewegingen aan het maken over mijn opstandige bobbel in mijn broek.

Ik kon zijn broek niet naar beneden trekken door de groeiende bobbel. Hij hielp me en toog verder aan het  verkennen bij mij. Ik trok zachtjes zijn levis verder naar beneden terwijl ik met de andere hand op verkenning ging in de sleuf van zijn boxershort.

Ik voelde daar een heerlijke kloppende pik wachtend op bevrijding. Ik brak het contact af en trok snel  mijn kleren uit. We doken op bed en vlogen op elkaar af. Vol bewondering keek ik naar zijn mooie kromme maar slanke pik die glom van voorvocht en verlangen. Mijn tamp stond in volle glorie omhoog: Rubin boog zich naar onderen en nam zonder bedenken mijn pik in zijn mond. Hij zoog er meteen aan of het een lust was en hij een bad vol sperma nodig had. Ik bracht mijn linkerhand voorzichtig onder zijn pik op zoek naar de geile sleuf tussen pik en jongenskutje.

Zijn zachte grom bewees dat ik raak had. Zijn tong, cirkelend rond mijn eikel bracht me al bijna tot ontlading. Zacht trok ik aan zijn haar en boog zodat onze tongen elkaar vonden. Zijn vingers zochten ondertussen mijn tepel en knepen er zacht in. Zijn zichtbare angst suste ik met een berg kussen terwijl mijn hand de weg zochten naar de tube KY op het nachtkastje. Ik spoot wat KY op mijn kloppende pik en een lik op zijn aars.

Dan draaide ik hem voorzichtig op zijn buik, trok zijn kontje omhoog en bracht voorzichtig mijn pik bij hem naar binnen. Ondertussen bracht ik mijn hand naar zijn pik toe die kletsnat van geiligheid was. De stille snik bewees me dat het pijn deed. Ik bleef voorzichtig doordrukken totdat mijn pik tot de wortel in zijn kutje zat. Toen begon ik voorzichtig te pompen. Ik voelde aan zijn ademhaling en zacht opkomend gekreun dat de pijn afnam.

Ondertussen bracht ik mijn andere hand naar zijn ballen en kneedde die zachtjes terwijl ik het tempo van masseren van zijn pik opvoerde. Ik voelde dat Rubin zijn kutje meer en meer  samentrok om te genieten en kon niet meer. Terwijl Rubin begon te smeken om meer, spoot ik met kracht mijn zaad  in zijn kutje. Op dat moment voelde ik Rubin gaan schokken en spoot zijn zaad richting kussen. De stroom zaad hield  maar niet op. Ik trok voorzichtig mijn pik terug en keerde Rubin om.

Die schoot meteen naar onderen en likte mijn  nog nadruppelende pik schoon. Ik trok hem omhoog en met een innige kus bedankte ik hem voor zijn liefde. Uitgeput  en hevig zwetend vielen we in de kussens. Ik keek hem liefdevol aan en veegde voorzichtig zijn pik af met een tissue. Die avond en nacht ervoer ik de hemel op aarde. En de ochtend daarop voelde we ons zo lekker en goed dat hij besloot om nog langer te blijven. Zes maanden relatie met een boy  waar ik nu nog steeds ademnood van krijg als ik hem zie.

En dat is zeer regelmatig. De snelweg Erotische verhalen , Homo sexverhalen. Volgende verhaal 2 mannen.

Dikke bruine tieten thuisontvangst xxx


Ik baalde als een stekker. Mijn secretaresse had een afspraak geboekt met een  cliënt in Arnhem, zo'n anderhalf uur rijden vanuit Breda. Met dit mooie weer had ik liever op het terras gezeten op de  Grote Markt in Breda. Genietend van al het mooie knapenschoon, licht dommelend en dromend over wilde avonturen. Ik zette de airco van mijn Alfa Romeo Montreal, een bijna klassieker onder de zeer snelle sportwagens, op volle sterkte en toerde met zeer verboden snelheid richting Arnhem.

Geheel volgens planning arriveerde ik bij mijn cliënt en  voerde een geanimeerd maar zeer serieus zakelijk gesprek welke eindigde in het beoogde resultaat. In een goede bui,  ondanks de moordende hitte zette ik vaart vanuit centrum Arnhem naar de snelweg. Ik draaide bij het motel Arnhem de snelweg op en wou vaart gaan maken toen ik op de invoegstrook een grote weekendtas zag, een blonde bink en een opgestoken vinger. Ik stopte en liet het rechterraam zakken. De deur werd geopend en de jongen ging,  met grote ogen mij aankijkend, zitten.

Ik zei hem zijn tas maar op de achterbank te gooien en het zich gemakkelijk te  maken daar ik wel van plan was om er de pas in te zetten. Ik kon merken dat hij een liefhebber van auto's was. Hij stelde zich voor: Ik begreep nu zijn bewondering…evenals ik deze voor hem had. Die liet ik nog  niet merken, je weet maar nooit met wie je te maken hebt. Rubin zag er meer dan voldoende uit. Blonde kop, groene ogen, mooi van bouw en een verlegen en rustige blik in zijn ogen, sportief gekleed.

Ik schatte hem op zo'n 19 jaar wat klopte toen ik het hem vroeg. Een doordringende piep doorkruiste mijn verdere conversatie met hem.

De benzinemeter gaf te kennen dat ik de laatste 10 liter benzine aan het aanspreken was. Ik besloot om wat gas terug te nemen en op zoek te gaan naar een benzinestation. Ik tankte vol en liep naar de kassa toe toen ik bemerkte dat ik mijn tankkaart in mijn dashboardkastje had gelegd.

Dom…, dus terug naar de auto. Ik vroeg Rubin die even uit mijn kastje te pakken. Op dat moment realiseerde ik mij, te laat dus, dat ik gisteravond de nieuwe Marcel had gekocht en die achter had  gelaten in mijn dashboardkastje van de auto.

Zijn reaktie was volkomen verrassend. Hij zei niets maar graaide in het kastje en reikte mij mijn tankkaart aan. Ik hobbelde de kassa binnen en betaalde. Ik wist niet hoe ik mijn gezicht moest redden. Wat is de volgende stap? Al racende over de weg volgde een leuk gesprek waarin hij en ik wat vertelden over ons dagelijkse leven. Zo ontdekte ik dat hij sinds een week of wat vrijgezel was. Hij was op weg naar zijn moeder en baalde van dit bezoek omdat hij vond dat zijn moeder hem eigenlijk liever zag gaan dan komen.

Alleen maar omdat hij gay is. We naderden Breda en ik vroeg hem of ik hem ergens moest afzetten zodat hij een laatste lift naar Roosendaal kon  krijgen. Ik zei erbij dat het ook mogelijk was om bij mij even als onderbreking een borreltje te nemen.

Tot mijn grote  blijdschap stemde hij daarmee in en zo belandden we een kwartier later voor mijn huis. Binnengekomen en begroet door de hond vlijden we ons neer in de stoelen en begaf ik me na een korte adempauze richting keuken. Terugkomend met een cola en een pilsje trof ik Rubin knielend gebogen over de stereo aan, mijn collectie muziek bekijkend.

Ik boog me over hem heen en reikte hem zijn pilsje aan. Oog in oog met zijn prachtige kijkers. Een vragende blik in zijn ogen en een geile trek er doorheen. Hij kwam naast me zitten op de bank en genoot van zijn  pilsje. Het was door de airco in huis lekker koel, ik had het echter bloedheet. Hij ook blijkbaar want hij vroeg me of  er bezwaar tegen was als hij zijn polo uittrok. Opeens hield ik het niet meer. Ik trok Rubin naar me toe en verwachtte onwillendheid.

Hij kroop ondanks de hitte direkt naar me toe en in een langgerekte kus legde hij de belofte weg voor een lange hete nacht. Brongersma schrijft dat er in het Oude Testament sprake is van een seksfobie.

Dit lijkt mij sterk overtrokken. Wellicht dat het in de kerkgeschiedenis vaak verkeerd is geinterpreteerd, maar erotiek en seksualiteit worden in het Oude Testament hoog gewaardeerd.

Lees maar eens het boek Hooglied, een uiterst erotisch boekje over het verlangen van een meisje naar haar herder. Dit meisje is opgenomen in het harem van de koning. Die koning probeert het hart van het meisje voor zichzelf te winnen, maar het meisje blijft trouw aan haar verloofde[6]. Men verwijst meestal naar de bekende teksten zoals: Deze lijken toch heel stellig elke vorm van homoseksualiteit te verbieden. Toch valt dat nog te bezien. Ik denk dat deze teksten beter te verstaan zijn als veroordelingen van tempelprostitutie.

Dit kwam in die tijd veelvuldig voor[7]. Lees daarover ook eens mijn artikel: Vele andere Oud Testamentische voorschriften waren om hygienische redenen noodzakelijk. Ten tijde van de uittocht was Israel immers een klein nomadenvolk, een groepje ex-slaven.

Als voorbeeld voor de onderwaardering van seksualiteit in het Oude Testament wordt vaak gewezen op het verbod van masturbatie. Dit zou een zonde zijn. Een wat ouderwets woord voor masturbatie is onanie. Dit verwijst naar de geschiedenis van Onan Gen. Onan verspilde zijn zaad op de grond en dat was kwaad in de ogen van God.

Onan kreeg de doodstraf. Dit is de kerkelijke volksuitleg, wijdverspreid en nauwelijks bestreden. De tekst zelf vertelt echter dat Onan het zaad verspilde om aan zijn broer geen nakroost te geven. En dat mishaagde de Heer. Onan werd niet gestraft voor het plegen van coïtus interruptus, maar voor het tekortdoen van zijn broers vrouw. Zijn egoïstische gedrag werd afgekeurd. Een andere tekst in dit verband is Leviticus Hier staat dat een man een dag lang onrein is als hij een zaaduitstorting heeft gehad.

Hij moet zich helemaal wassen. Toch kunnen we ook niet uit deze tekst concluderen dat masturbatie een zonde is. Er wordt namelijk geen verzoeningsoffer gevraagd. Deze wet staat tussen andere wetten die ook te maken hebben met vloeiingen.

Mannen en vrouwen die gewond zijn en bloed verliezen, vrouwen die ongesteld zijn enz. Het zijn wetten die ziekteverspreiding en besmetting proberen te voorkomen. Netzo als wij zeggen; voor het eten handen wassen en na het plassen handen wassen. De reeds geciteerde auteur Riegel noemt de Grieks Romeinse eeuw, de gouden eeuw[9].

Onder vele gevoelsgenoten leeft het idee dat die tijd bijzonder goed moet zijn geweest vanwege de vrijheden op seksueel gebied. Alles kon en mocht. Met de opkomst en verbreiding van het Christendom ook wel kerstening genoemd , kwam een einde aan deze 'gouden eeuw'. Ik zou hier echter een grote kanttekening willen plaatsen. Zo goed en kindvriendelijk was die tijd namelijk niet. De burgers werden opgedeeld in sociale klassen, de zogenaamde slaven en vrijen.

Alleen de slaven, zowel vrouwen als kinderen, mochten gebruikt worden voor de prostitutie. Jonge kinderen werden op slavenmarkten speciaal daarvoor verhandeld[10]. Deze keerzijde, namelijk het onderdrukken van slaven door seksueel misbruik, van het glorierijke Grieks-Romeinse verleden werd m.

Hoe komt het toch dat de kerk zo negatief over seksualiteit is gaan spreken? Dit komt omdat de kerk op een gegeven moment het lichamelijke is gaan onderwaarderen tegenover het geestelijke. We noemen dit ook wel het dualisme[11]. De kerkvader Augustinus heeft dit in beperkte mate in de kerk onderwezen.

Eigenlijk is het christelijk denken over seksualiteit sterk beïnvloedt door de filosofie van Plato. Hij leerde ons dat de ideeën de volmaakte werkelijkheid waren. De concrete werkelijkheid vormt slechts een zwakke afschaduwing van het idee. De hoogste ideeën zijn die van schoonheid, waarheid en goedheid. Onder andere de negatieve waardering van seksualiteit[13]. Een ander aspect van de negatieve kijk op seksualiteit is te wijten aan het 17e eeuwse idee dat een kind werd beschouwd als een onschuldig en puur wezen[14].

Een kind zou a-seksueel worden geboren. Dit idee lijkt in Amerika nog wijdverbreid. Door dit denken heeft men kinderseksualiteit lang ontkent en, indien aanwezig, bestempeld als ziekelijk en zondig. Deze gedachtegang komt niet van de kerk, zij leert juist de erfzonde[15], wat inhoudt dat elk mens in zonde wordt geboren en van nature dus zondig is.

Heden ten dage heeft de kerk nog maar een marginale invloed op de Nederlandse samenleving. Toch zou volgens velen de kerk nog steeds schuldig zijn aan homo- en pedofobie. Zij zou op een nogal mysterieuze wijze de morele macht in handen hebben. Ik denk dat dit allemaal sterk overdreven is. De kerk heeft er zeker haar aandeel in gehad, maar is beslist niet de wortel van dit kwaad.

De kerk heeft eerder andere, diepere wortels gevoedt. Deze wortels zijn m. Projectie betekent dat je eigenschappen, verwachtingen, gevoelens of denkbeelden van jezelf onbewust aan anderen toeschrijft om jezelf een innerlijke spanning te besparen. Projecteren op de zondebok, een wortel van de anti-pedohetze[17] leg ik een verband tussen pedofobie en projectie. Men projecteert eigen veelal onbewuste pedofiele gevoelens op de groep pedofielen.

Deze vaak weggedrukte verguisde gevoelens roepen hevige reacties los. Vandaar dat men vaak extreem negatief over pedofilie denkt. De reden dat deze gevoelens naar het onbewuste van de ziel worden verdreven heeft te maken met ontkenning van negatieve gevoelens.

Dan rijst natuurlijk de vraag waarom juist deze gevoelens als negatief worden beschouwd? Om hier een antwoord op te krijgen verwijs ik naar de collectieve schaduwzijde, de 2e genoemde wortel.

Een poos terug heb ik een artikel geschreven met de naam: Daar heeft dit alles mee te maken. Een groep, een samenleving heeft zijn schaduwzijde. Dit noemen we de 'collectieve schaduw'. Als iemand, of een bepaalde groep het ongewenste schaduwgedrag gaat vertonen, bestaat het gevaar dat die betreffende persoon of groep tot zondebok wordt gemaakt. De geschiedenis kent vele voorbeelden van zondebokken, bijvoorbeeld de zwarten, heksen, Joden, Christenen, homofielen enz.

Hoe komt een bepaalde groep dan in die collectieve schaduw terecht? Dit is geen makkelijke vraag. Er zijn tal van redenen te noemen, maar de belangrijkste is wel macht. De mens is een machtswellustig wezen, hij heeft graag de macht in eigen handen.