Priveontvangst waalwijk opengetrokken kut

...

Zoekt sex vrouw ontvangt thuis

Dat de feitelijke uitwerking in de tenlastelegging van het witwassen mede is vorm gegeven door de zinsnede:. De rechtbank neemt hierbij nog in aanmerking dat de officier van justitie in de tenlastelegging ook heeft opgenomen dat verdachte dat geld zou hebben overgedragen, hetgeen in de context van het verweten gedrag niet anders kan worden uitgelegd en begrepen dan als "uitgeven" van dat geld.

Van nietigheid van de dagvaarding ter zake van feit 7 is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake. De zaak is laatstelijk op 20 en 21 maart ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. IJsseldijk, advocaat te Arnhem. De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 2 tenlastegelegde zal worden vrijgesproken en terzake van het onder 1 en 3 tot en met 8 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder verdachte inbeslaggenomen goederen vermeld onder nrs. Voor het overige heeft de officier van justitie verzocht dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering. Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld. In januari heeft verdachte het telefoonnummer van [slachtoffer 1] gekregen van ene [naam 2] die hem had gezegd dat hij een meisje zijnde [slachtoffer 1] had dat aan escortservice deed die hij wel naar verdachte toe kon sturen. Verdachte en [slachtoffer 1] zijn toen naar die parenclub geweest. Die avond hebben zij seks gehad waar verdachte niet voor betaald heeft. Verdachte heeft meerdere keren condooms verstrekt aan [slachtoffer 1] en haar naar de plaatsen gebracht waar zij de prostitutie uitoefende.

In het dossier bevinden zich verschillende weergaven van opgenomen telefoongesprekken die door verdachte over de periode van 2 november tot en met 18 december gevoerd zijn, onder andere met [slachtoffer 1]. Verdachte wist ook dat [slachtoffer 1] al bij de hulpverlening was geweest. Verdachte heeft [slachtoffer 1] door middel van dwang, feitelijkheid, geweld, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht geworven, gehuisvest, opgenomen en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door diensten, seks met verdachte, werken in de prostitutie en afdragen van geld.

Voor zover [slachtoffer 1] vrijwillig begon met de seks met anderen, is de druk bij haar opgevoerd, zodat zij geen weerstand kon bieden aan de verzoeken tot seks met verdachte, prostitutie en de afdracht van verdiend geld. De raadsman van verdachte heeft het verweer gevoerd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken nu er sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Niet bewezen kan worden dat sprake is geweest van enig dwangmiddel. Haar verklaringen zijn derhalve onbetrouwbaar en ongeloofwaardig en moeten worden uitgesloten van het bewijs. Ten aanzien van de tenlastegelegde periode dient vrijspraak te volgen voor de periode van 1 januari tot 15 juni nu [slachtoffer 1] heeft verklaard dat de eerste 3 maanden van haar relatie met verdachte, de seks met hem en anderen vrijwillig plaatsvond en de omslag plaatsvond op het moment van inbeslagname van de Scudo, die plaatsvond op 15 juni Ten aanzien van de tenlastegelegde feitelijke handelingen zoals vermeld onder de gedachtestreepjes heeft de raadsman, kort gezegd, betoogd dat zich in het dossier, naast de verklaring van [slachtoffer 1], geen objectief bewijs bevindt dat die verklaring ondersteunt, danwel is de handeling niet redengevend voor een bewijs van mensenhandel.

Daar waar de rechtbank delen van de verklaring van [slachtoffer 1] voor het bewijs gebruikt, acht de rechtbank die verklaring betrouwbaar, nu de verklaring van [slachtoffer 1] op de kernonderdelen voldoende ondersteuning vindt in overig bewijsmateriaal. Dat [slachtoffer 1] ter terechtzitting, in tegenstelling tot hetgeen zij hierover bij de politie heeft verklaard, heeft verklaard dat zij nooit verliefd is geweest op verdachte en dat al vlak na hun eerste ontmoeting sprake was van een bedreiging, maakt haar eerdere verklaringen niet zonder meer ongeloofwaardig, omdat dat standpunt, die verklaring, ook een gevolg kan zijn van een ontwikkeling die zij zelf inmiddels heeft doorgemaakt.

De rechtbank schat in dat dit hier het geval is. Ter terechtzitting heeft [slachtoffer 1] verklaard dat zij blijft bij haar verklaring die zij bij de politie heeft afgelegd, waar zij heeft gezegd dat er in het begin sprake was van een normale relatie met verdachte waarin zij niet in de prostitutie hoefde te werken en waarbij na drie maanden sprake was van een omslagpunt. De rechtbank gaat op dit punt uit van de verklaring die [slachtoffer 1] bij de politie heeft afgelegd.

Nadat ik [verdachte] leerde kennen was er de eerste drie maanden sprake van een normale relatie. Het omslagpunt kwam op het moment dat de auto van [verdachte], de Volkswagen Caddy, in beslag werd genomen. Bij de politie heeft [slachtoffer 1] over haar eerste werkdag in de prostitutie verklaard: We zijn naar de parkeerplaats in Waalwijk gegaan waar een man aan [verdachte] vroeg of ik aan het werk was.

Als je het niet doet, schiet ik je neefje overhoop en schiet ik je vader door zijn knie. Ik ben toen met die man meegegaan omdat ik heel bang was voor [verdachte]. Daarna zei [verdachte] dat ik er nog minstens drie of vijf moest doen. Ik heb [verdachte] wel aangesproken op zijn gedrag maar dan werd hij heel agressief en ging hij mij slaan. In de periode dat ik nog thuis woonde heeft [verdachte] mij één of twee keer geslagen. In de periode daarna gebeurde het vaker. Als ik niet naar hem luisterde kreeg ik allerlei bedreigingen naar mijn hoofd geslingerd.

Het was een periode van gevoel uitschakelen en gewoon over je heen laten komen. Ik keek vanaf een afstandje naar mezelf. Toen dacht ik ook dat [verdachte] zijn dreigementen uit zou voeren als ik niet deed wat hij zei. Ik was bang voor hem. Hij ging door met de bedreigingen. De blik in zijn ogen wekte bij mij heel veel angst op. Deed of wilde ik het niet dan werd ik weer geslagen. Ik zei dat ik geen zin meer had en ben even later daar weggegaan.

Ik kwam toen thuis zonder geld. Een volgende keer laat je het dan wel om weg te gaan. Voorts heeft [slachtoffer 1] verklaard dat zij vóór april vijf á tien keer gedwongen is tot seks met verdachte en daarna gebeurde dit meerdere keren per week.

Hij sloeg haar dan. Ter terechtzitting van 20 maart heeft [slachtoffer 1] tevens nog verklaard: Ik was bang voor hem en deed alles wat hij zei. Als ik overdag niet aardig deed tegen [verdachte], dan kon hij 's avonds heel agressief doen en mij slaan. Daarom probeerde ik heel lief te zijn.

Ook omdat [verdachte] mij had bedreigd met een vuurwapen deed ik, uit pure angst voor hem, alles wat hij zei. Ook werd ik door [verdachte] geslagen. Uit pure angst voor [verdachte] had ik zowel betaalde als onbetaalde seks met anderen.

Ik heb een hele tijd buiten mijn lichaam geleefd. Dan kon ik doen alsof alles koek en ei was en bekeek ik alles van een afstandje. Getuige [getuige 1] heeft bij de politie het volgende verklaard. Ik heb van [verdachte] gehoord op Vaarland bij Waalwijk stond [slachtoffer 1] wel alleen omdat ze daar van [verdachte] naar toe moest en daar klanten moest trekken. Dat wat hij zei moest gebeuren. Op een gegeven moment had [verdachte] seks met [slachtoffer 1] in hun auto.

Zij stapt uit en dan rijdt hij met de auto naar voren en dan moest [slachtoffer 1] in haar nakie op het midden van de weg naar hem toe lopen terwijl het stervenskoud was. Ik heb dit gezien en [verdachte] gezegd dat ik het niet normaal vond. Ik heb dit voorval zelf gezien. In een telefoongesprek van 3 december zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte: Ik heb mijn lichaam gewoon aan iedereen gegeven dat weet je, voor jou' Nooit van het werk echt nooit.

Ik deed het voor jou'. Bovenstaande verklaring van [slachtoffer 1] over het onder dwang seks hebben met anderen vindt ondersteuning in de hiervoor genoemde bewijsmiddelen. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] gedwongen heeft seks met anderen te hebben. Ten aanzien van het onder dwang seks hebben met verdachte, staat de verklaring van [slachtoffer 1] op zichzelf. De rechtbank acht haar verklaring echter betrouwbaar, nu deze consistent is en mede gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor omtrent de betrouwbaarheid van haar verklaring heeft overwogen.

Dat verdachte haar mishandelde volgt voorts uit hetgeen de rechtbank hierna onder het kopje die [slachtoffer 1] meerdere malen mishandeld - onder meer - wanneer zij verdachte. Verdachte heeft ter terechtzitting bevestigd dat hij een seksadvertentie over [slachtoffer 1] op een internetsite heeft geplaatst. In een telefoongesprek van 5 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: Dat hij een advertentie had gezet of meiden wilden werken.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte seksadvertenties op internet heeft geplaatst. In het najaar van besloot verdachte samen met haar een kraakpand te betrekken aan de [adres]. Verdachte had dit pand gevonden en wilde dat [slachtoffer 1] zich als kraker ging melden, zodat ze daar klanten kon ontvangen. Ze heeft daarvoor op 9 november een contract ondertekend. Daarna hebben ze een tijd in de Scudo gebivakkeerd.

Verdachte heeft verklaard dat hij tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij bij hem mocht komen wonen in zijn stacaravan in [ woonplaats] en dat zij samen regelmatig sliepen in de auto.

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] ophaalde en dat ze dan met hem mee moest naar het Vaerland of de Wilphof. Dit heeft verdachte zelf aan hem verteld. Zo wilde verdachte [slachtoffer 1] onder controle houden. Verdachte heeft hem ook verteld dat hij huisjes kraakte op naam van [slachtoffer 1].

Verdachte deed niets op eigen naam Getuige [getuige 3], met wie [slachtoffer 1] als escort seks heeft gehad, heeft verklaard dat [slachtoffer 1] door verdachte bij hem werd gebracht. In een telefoongesprek van 11 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat hij gereageerd heeft op een nieuw huisje voor haar [slachtoffer 1]. Verdachte zegt dat ze dan nog meer klanten gaat krijgen.

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank ook dit gedeelte van de tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen. Als zij naar de politie zou gaan, zou haar of de mensen van wie ze hield iets aan worden gedaan.

Nu de verklaring van [slachtoffer 1] ook op dit punt consistent is en gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen omtrent de betrouwbaarheid van haar verklaring, acht de rechtbank de verklaring van [slachtoffer 1] ook op dit punt betrouwbaar en overtuigend en bezigt zij deze, alsmede de ondersteunende verklaring van haar vader tot het bewijs van dit tenlastegelegde punt.

Voorts heeft verdachte in een telefoongesprek op 3 december tegen [slachtoffer 1] gezegd: De verklaring van [slachtoffer 1] wordt ondersteund door de verklaring van [getuige 1] en het hiervoor weergegeven telefoongesprek. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] gedreigd heeft met de dood door een pistool tegen haar hoofd te houden. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte in de nabijheid van [slachtoffer 1] tegen, althans in de richting van, een verkeersbord heeft geschoten, nu de verklaring van [slachtoffer 1] dat verdachte in het verkeersbord heeft geschoten, niet wordt ondersteund door het onderzoek van de politie aangezien geen kogelgaten in het bewuste verkeersbord zijn aangetroffen.

Zij heeft ook nog verklaard over de maanden maart, april en mei , dat als ze thuis kwam en er teveel geld mistte, ze klappen kreeg van [verdachte].

Als haar verdiende geld te weinig was, dan begon verdachte haar uit het niets zomaar te slaan. Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte hem heeft verteld dat, toen hij [slachtoffer 1] met een andere vent had betrapt op haar werkplek, hij haar een paar beuken had gegeven. In een telefoongesprek op 7 november tussen verdachte en [slachtoffer 1] zegt verdachte eerst tegen [slachtoffer 1] dat zij niet tegen hem moet zeggen dat hij wat moet eten. Vervolgens zegt [slachtoffer 1]: Dat je ook niks had gegeten en dat we wat gingen drinken.

En toen heb je me de kop in tweeën geslagen'. In een telefoongesprek van 26 november zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte dat hij niet altijd vrolijk is. Verdachte beaamt dit en zegt dat hij ook heel boos kan zijn en dat dat een andere kant van hem is.

Dan ga je van de week maar naar de kapper toe, dan is het weer goed'. In een telefoongesprek van 11 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: Dus je moet dat pinnetje even goed laten werken ja, anders krijg je vanavond gewoon een draai om je oren'.

In een telefoongesprek van 18 december zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte: Eerst sla je me! In een telefoongesprek van diezelfde dag zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank dit deel van de tenlastelegging bewezen.

De verklaring van verdachte dat hij [slachtoffer 1] nooit geslagen heeft acht de rechtbank derhalve ongeloofwaardig. Onderweg zei verdachte tegen haar dat ze voor hem moest gaan werken. Hij zei dat hij in de schulden zat, dat hij problemen had en dat zij geld voor hem moest verdienen in de prostitutie. Verdachte zei dat wanneer [slachtoffer 1] iets nodig had, ze dat aan hem moest vragen.

Verdachte palmde die meiden dan in. Ook nam verdachte ze mee naar een parenclub. Dan konden ze alvast aan seks wennen, had verdachte gezegd. Daarna kwam verdachte geld tekort en moesten die meiden voor hem werken. Verdachte kon daarbij erg bedreigend overkomen. In een telefoongesprek van 7 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: De verklaring van [getuige 2] bij de rechter-commissaris dat de belastende passages uit zijn verklaring bij de politie niet kloppen en hij dat uit wraak heeft verklaard, acht de rechtbank niet betrouwbaar, nu zijn, en [slachtoffer 1]'s, hiervoor weergegeven verklaring, ondersteund worden door het hiervoor opgenomen telefoongesprek.

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank ook dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Vast staat dat verdachte [slachtoffer 1] in de periode dat zij werkte als prostituee vaak heeft gebeld om te vragen hoeveel klanten ze had gehad en hoeveel geld ze daarmee had verdiend. Op 5 november belt verdachte met een man genaamd [naam 2].

Verdachte vraagt waar [naam 2] is en zegt: Ik wou net zeggen anders had ik wel even een lekker wijf voor je. Die rijdt nou net de snelweg op, eentje van In de auto ken je ook neuken. Ze heb gewoon een bestelauto met een matras achterin.

Dat meisje werkt een beetje op parkeerplaatsen en zo'. Even later belt verdachte weer met [slachtoffer 1]. Op 11 november zegt verdachte in een telefoongesprek met [slachtoffer 1] dat een man haar liep te roepen. Verdachte zegt dat de man dacht dat zij bij [naam 3] hoorde. Verdachte zegt dat de man vroeg wat het koste. Op 18 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen.

Vast staat dat verdachte over het prostitutiegeld van [slachtoffer 1] kon beschikken. Haar geld was ook zijn geld.

Alleen om te tanken mocht ze wat geld houden. Getuige [getuige 6] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] hem verteld heeft dat ze een klein gedeelte van haar verdiende geld zelf mocht houden. Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat verdachte het leuk vond dat [slachtoffer 1] werkte, want dat leverde geld op. Verdachte ging er prat op dat hij geld had door haar te laten werken.

In een telefoongesprek van 10 november vraagt verdachte [slachtoffer 1] hoeveel klanten zij die dag ervoor heeft gehad. In een telefoongesprek van 2 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1]: Op 3 december spreekt [slachtoffer 1] een voicemailbericht in voor verdachte waarin zij zegt: He al het geld inbeslag neemt en wil ik wat dan alleen maar moeilijk doen'.

In een telefoongesprek diezelfde dag zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte dat ze al haar geld aan hem heeft gegeven en zelf niets heeft. Ze heeft voor hem gewerkt. In een telefoongesprek van 8 december vraagt verdachte [slachtoffer 1] of ze een beetje centen voor hem kan verdienen daar. In een telefoongesprek van 9 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat als ze minimaal per dag opbrengt, hij het wel best vindt.

In een telefoongesprek van 13 januari zegt verdachte tegen [naam 5] dat [slachtoffer 1] wel een hoop centjes opbracht, maar dat het ook weer op ging aan privéclubs, saunaatjes en gekke dingen doen. Hij zei dan dat hij de regels bepaalde.

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte hem verteld heeft dat als verdachte naar huis naar [slachtoffer 1] belde en haar sommeerde om naar hem toe te komen, zij ook gelijk kwam. Hij zei dat ze moest luisteren. Verdachte kwam ook wel eens met mensen vanuit de Wilphof naar de parkeerplaats. Ook al was het stervenskoud. In een telefoongesprek van 24 november vraagt verdachte aan [slachtoffer 1] hoeveel klanten ze heeft gehad.

In een telefoongesprek van 25 november zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte dat ze nog geen klanten heeft gehad. Verdachte zegt tegen [slachtoffer 1] dat hij anders die dag ook niet voor die auto gaat kijken voor haar want als ze niets verdient, kan ze ook niks kopen.

Als [slachtoffer 1] dit bevestigt, zegt verdachte: In een telefoongesprek van 26 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat hij wil hebben dat ze nu naar huis komt anders brengt hij de auto terug want ze heeft nog niet eens de huur van de auto verdiend.

In een telefoongesprek van 3 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat ze zo aan het werk moet. In een telefoongesprek van 11 december belt verdachte [slachtoffer 1] op en vraagt haar of ze nog lag te slapen. De rechtbank overweegt dat zich in het dossier geen bewijsmiddel bevindt om bewezen te kunnen achten dat verdachte door dit te doen, [slachtoffer 1] seksueel heeft uitgebuit danwel haar gedwongen of bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot prostitutie, of dat dit daartoe heeft bij gedragen.

De rechtbank acht dit onderdeel van de tenlastelegging derhalve niet bewezen. Met haar ouders weigerde ze dat. Verdachte pakte haar mobiel af en belde haar vrienden op en hing dan de grootste verhalen op. Aan een vriend van haar, [getuige 5], had verdachte verteld dat zij het vervelend vond dat die [getuige 5] de hele tijd aan haar zat. Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat hij van verdachte weet dat verdachte de telefoon van [slachtoffer 1] in beslag had genomen zodat ze haar vrienden en familie niet meer kon bellen.

Hij was bang dat ze anders zouden proberen haar om te praten en dat zij bij hem weg zou gaan. Vanaf het begin van de relatie wilde verdachte [slachtoffer 1] controleren. Getuige [getuige 7] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] vaak door verdachte gebracht werd naar de korfbalvereniging of door hem werd opgehaald.

Ook bracht verdachte [slachtoffer 1] naar huis en haalde haar thuis op. Verdachte reed ook wel achter hen aan naar de korfbal. Getuige weet dit omdat ze zijn busje dan ergens zag staan. Ze zei dit ook wel tegen [slachtoffer 1], die daar weer van schrok en haar zei dat ze door verdachte werd opgehaald of zo.

Getuige heeft ook meegemaakt dat als ze terugkwamen van een uitwedstrijd [slachtoffer 1] verdachte opgebelde om te zeggen hoe laat ze thuis kwamen. Toen heeft getuige ook gemerkt dat het busje van verdachte achter hen aan reed. Getuige zei dit dan tegen [slachtoffer 1] die hierop zei dat verdachte daar misschien ook in de buurt moest zijn. Getuige [getuige 5] heeft verklaard dat verdachte hem heeft opgebeld en gezegd dat [slachtoffer 1] van hem geen contact meer met [getuige 5] mocht hebben.

Op 5 november belt verdachte [slachtoffer 1] en zegt haar dat hij dacht dat ze thuis zou zijn. In een telefoongesprek van 3 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat ze geluk heeft dat hij haar zo achterlaat want er zijn andere meiden geweest die hij anders heeft achtergelaten. Verdachte zegt dat ze zo aan het werk moet en op dat moment en heel snel, terug moet komen.

Verdachte zegt dat ze daar ook wel heen mag rijden, dan zijn ze klaar. Gelet op voorgaande bewijsmiddelen acht de rechtbank dit deel van de tenlastelegging bewezen. Ook ten aanzien van deze tenlastegelegde handeling overweegt de rechtbank dat zich in het dossier geen bewijsmiddel bevindt om bewezen te kunnen achten dat verdachte door dit te doen, [slachtoffer 1] seksueel heeft uitgebuit danwel haar gedwongen of bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot prostitutie, of dat dit daartoe heeft bijgedragen.

Ze moest deze zetten omdat het geil stond volgens verdachte. Op 10 oktober moest ze van verdachte een tongpiercing laten zetten. Volgens verdachte was dat bij het pijpen lekkerder voor de man.

Ten aanzien van beide dwong verdachte haar door middel van woorden. Voor een bewezenverklaring van een onderdeel van de tenlastelegging is één bewijsmiddel voldoende. De rechtbank acht de verklaring van [slachtoffer 1] op dit punt betrouwbaar gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen omtrent de betrouwbaarheid van de verklaring van [slachtoffer 1] en mede gelet op de telefoongesprekken die hierna onder het kopje uitbuiting [slachtoffer 1] zijn weergegeven.

Daarin komt tot uiting dat verdachte ook tegen [slachtoffer 1] zei wat ze aan moest doen als ze aan het werk ging en dat ze voor haar werk haar haarkleur moest veranderen. In een telefoongesprek op 3 november spreekt verdachte met [getuige 2]. In dat gesprek zegt [getuige 2] tegen verdachte: Waar ik niet blij mee ben, want dat wordt dichtbij.

En nou heb ik er vandaag weer eentje opgepikt. Die van 18 is vrij serieus en is gescheiden. Seks apart en alle dingen apart' Die ene van 18 doe dat sowieso niet want daar zit een smoel op'.

Dat interesseert me niks. Kijk die van 18 is een ander verhaal. Die hou ik voor me eigen. Die is in principe kant en klaar geschikt. Geldschulden enne, ja, probleemgeval. Maar wel een goeie kont en kut en ze is 22 ja'. Over dit telefoongesprek heeft [getuige 2] verklaard dat die 22jarige [slachtoffer 2] betrof. En dat het hem duidelijk was dat verdachte meiden aan het ronselen was. Verdachte is een jager, die zoekt de zwakken. Met [slachtoffer 2] was duidelijk iets aan de hand.

Hij palmde ze dan in door bijvoorbeeld kleding voor hen te kopen. Ook nam hij ze mee naar een parenclub om hen alvast aan seks te laten wennen.

Daarbij kon verdachte erg bedreigend overkomen. Verdachte ging ook wel met die meiden naar de sauna en naar een parkeerplaats bij Waalwijk. Daar moesten die meiden voor verdachte werken. Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte hem verteld heeft dat hij drie meisjes voor zich had werken in de prostitutie.

Verdachte is ook een keer met een jong meisje op de parkeerplaats geweest. Verdachte vertelde [getuige 1] dat dit meisje klaargestoomd werd voor het werk. De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 1] heeft gehanteerd. Als einddatum gaat de rechtbank uit van het moment dat hun relatie eindigde, te weten 7 juni Verdachte wist, toen hij [slachtoffer 1] voor het eerst ontmoette, van haar, ten opzichte van hem, jonge leeftijd en wist dat zij in de escortservice werkte.

Bij die eerste ontmoeting nam hij [slachtoffer 1] mee naar een parenclub en die avond hebben zij ook, zonder dat verdachte daarvoor hoefde te betalen, seks met elkaar gehad.

Verdachte wist ook dat [slachtoffer 1] niet van haar lichaam hield en dat zij bij de hulpverlening was geweest. Uit hetgeen hiervoor bewezen is verklaard volgt dat [slachtoffer 1] na de eerste drie maanden, onder bedreiging van haarzelf en haar familie, voor verdachte gedwongen moest werken in de prostitutie.

Wanneer zij met te weinig geld thuis kwam mishandelde verdachte haar. Daarnaast moest zij geld dat zij verdiende aan verdachte afstaan.

Verdachte controleerde hoeveel klanten zij had en hoeveel ze daarmee verdiende en bepaalde haar werktijden. Tevens isoleerde hij haar van haar vrienden en familie en dwong hij haar tot seks met hemzelf.

Dat verdachte misbruik maakte van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij had op [slachtoffer 1] en dat hij haar kleineerde en emotioneel chanteerde wordt verder bewezen door de volgende telefoongesprekken. Op 4 november belt [slachtoffer 1] verdachte. Ze zegt dat ze haar rokje aan heeft, maar verdachte zegt dat dat niet leuk meer is en dat het een keer leuk is geweest zo met die jas en dat ze even een poosje apart moet doen.

Even later zegt verdachte: En ga dan daar staan'. Diezelfde dag belt verdachte weer met [slachtoffer 1]. Dan kom je terug schat en dan ga je weer op die parkeerplaats staan.

Dan sms je me. In de tussentijd heb ik waarschijnlijk wel weer wat op internet staan' In een telefoongesprek van 10 november maakt verdachte [slachtoffer 1] duidelijk dat als ze niet doet wat hij haar vraagt, hij haar niet meer wil zien.

Ze moet er wel netjes uitzien want ze moeten even bij Erotica naar binnen. In een gesprek een half uurtje later zegt verdachte, als [slachtoffer 1] aangeeft dat ze nog thuis is, dat ze thuis kan blijven en dat hij haar niet meer hoeft te zien en dat hij klaar is met haar. In een telefoongesprek op 30 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] die op de parkeerplaats aan het werk is, dat ze haar rokje af en toe een beetje open moet houden en dat ze haar haar weer opnieuw zwart moet maken of blonderen.

In een telefoongesprek van 2 december zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte dat ze het niet leuk vind dat hij achter haar rug om met een ander neukt, tegen hun afspraak in. Verdachte zegt dat het dan tijd wordt dat ze afscheid van elkaar nemen. In een telefoongesprek een dag later zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat zij hem met rust moet laten.

Verdachte zegt dat [slachtoffer 1] van geluk mag spreken dat hij haar zo achterlaat. Er zijn andere meiden geweest die hij anders heeft achtergelaten. Dus ze moet blij zijn.

Verdachte zegt dat dat niet geeft want dat hij er dan in één keer vanaf is. Ik heb toch gezegd dat ik geen grote bek van vrouwen duldt of wel? Op 4 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat hij haar aan een jongen had willen koppelen met de woorden je kan haar meenemen naar huis toe. Je kan haar bij je houden maar ze blijft voorlopig voor mij werken.

De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 1] aldus niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Door de dwangmiddelen die verdachte op haar toepaste, was zij niet of verminderd in staat bewuste keuzes te maken. Dat [slachtoffer 1] ook voordat zij met verdachte in aanraking kwam al in de prostitutie werkte, doet daar niet aan af. Met name uit het laatste telefoongesprek blijkt hoezeer verdachte [slachtoffer 1] beschouwde als zijn bezit.

Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor als bewijs is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door geweld, bedreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, [slachtoffer 1] heeft geworven, vervoerd, gehuisvest en opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 1] en haar bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele diensten.

Daarnaast heeft verdachte opzettelijk voordeel getrokken uit haar uitbuiting. Daar waar verdachte dit heeft ontkend, acht de rechtbank zijn verklaring ongeloofwaardig. Datzelfde geldt voor de verklaring van verdachte dat hij [slachtoffer 1] opbelde om te vragen hoeveel klanten zij had gehad, omdat [slachtoffer 1] seksverslaafd was en als ze genoeg klanten had gehad hij dan 's avonds rust had.

De rechtbank acht, evenals de raadsman en de officier van justitie, niet wettig bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] verkracht heeft. In het dossier bevindt zich hiervoor, naast de verklaring van [slachtoffer 1], geen steunbewijs. Verdachte en [slachtoffer 3], die toen 19 jaar was, hebben elkaar leren kennen op de parkeerplaats op Almerestrand in januari Verdachte heeft seks gehad met [slachtoffer 3]. Verdachte heeft [slachtoffer 3] in de tenlastegelegde periode door middel van dwang, misleiding, geweld, dreiging met geweld, feitelijkheid, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie, geworven, vervoerd en overgebracht met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie, het afdragen van gelden en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

De raadsman heeft primair betoogd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken nu enig steunbewijs voor de aangifte van [slachtoffer 3] ontbreekt. Subsidiair heeft hij betoogd dat een vrijspraak dient te volgen voor de periode van 1 januari tot 20 april Op 20 april bevond zowel de telefoon van [slachtoffer 3] als de telefoon van verdachte zich in [woonplaats] in de buurt van de woning van de moeder van [slachtoffer 3].

De rechtbank gaat derhalve voor wat betreft de begindatum van de periode uit van 1 april Ze moest dat zeggen zodat ze meer geld kon krijgen. En haar haar mocht niet los. Ze moest ook elke keer hakken aan. Verdachte zou een jonger meisje regelen. Toen kwam verdachte [slachtoffer 3] tegen.

Toen [slachtoffer 3] eenmaal voor verdachte werkte heeft verdachte [getuige 3] opgebeld. Verdachte heeft [slachtoffer 3] toen een keer naar [getuige 3] gebracht. Verdachte had hem verteld dat [slachtoffer 3] 16 jaar was. De eerste keer werd [slachtoffer 3] door verdachte bij hem thuis gebracht.

De tweede keer kwam ze met een lange jas met daaronder alleen lingerie aan, bij hem. Ze zei hem dat verdachte haar geadviseerd had om dit voor hem te doen. Familie en zo en dat hij vrienden had met messen en pistolen. Hij heeft wel eens gedreigd over haar familie en haar vriend en over haar.

Ook tegenover de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 3] verklaard dat zij van verdachte tegen haar vriend [getuige 9] moest zeggen dat de seks met verdachte vrijwillig was, want anders zou verdachte haar wat aandoen.

Hij zei ook dat hij vrienden had met wapens. De rechtbank acht deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar. Als onderdeel van de tenlastelegging is voor een wettig bewijs één verklaring op zich voldoende. Gelet op de consistentheid van haar verklaring acht de rechtbank deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar en overtuigend.

Daarbij heeft de rechtbank tevens in aanmerking genomen dat verdachte soortgelijke bedreigingen heeft geuit als dwangmiddel ten aanzien van de uitbuiting van [slachtoffer 1].

Zoals hierboven bij de feiten weergegeven staat vast dat er seksfoto's van [slachtoffer 3] zijn gemaakt. Dan had verdachte staan 'twee lekkere meiden op autodate'. Verdachte had ook een betaalde site. Op de betaalde sites stonden foto's van haar die verdachte gemaakt had. Ze moest dan sexy tegen een witte muur staan waarbij ze, gekleed in alleen haar string, naar voren moest bukken.

Verdachte had haar gezegd, omdat het haar advertenties waren, dat zij daar ook voor moest betalen. In het dossier bevindt zich een uitdraai van een advertentie op een site genaamd 'sexjobs'.

De advertentie heeft als titel 'autodate en privéontvangst [naam 6] en [slachtoffer 3]'. In de advertentie staat: Op de uitdraai staat vermeld dat de laatste update dateert van 25 mei In het dossier bevinden zich tevens uitdraaien van internetpagina's van de site 'chattijd. Daarop zijn ook foto's van [slachtoffer 3] te zien, onder andere een foto waarop zij gekleed in een hemdje en string tegen een witte muur staat.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Ze moest daar een uur blijven en dan haalde verdachte haar weer op. Verdachte zei dan tegen haar dat ze volgende week heel veel geld zou krijgen, maar later zei hij dan dat ze een schuld bij hem had van zoveel honderd euro en dat ze dat terug moest betalen in de vorm van werken of ze gingen naar parenclubs en zo.

Verdachte zei dan dat ze al geld had gehad in de parenclub. De schuld bestond er uit dat verdachte zei dat hij geld aan [getuige 9] had gegeven. Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan her ronselen.

Zo heeft hij ook [slachtoffer 3] geronseld. Dit was op een parkeerplaats in Almere. Eerst deed verdachte alsof hij heel goed kon met de vriend van [slachtoffer 3], maar zodra [slachtoffer 3] een paar keer voor verdachte had gewerkt dan probeert hij haar en haar vriend uit elkaar te drijven. De eerste keer bracht verdachte haar. Verdachte ging dan dreigen dat hij heel sterk was en dat hij [slachtoffer 3] wat aan ging doen als ze geen geld ging verdienen.

Hij zei dat hij haar dood zou maken. Ze moest seks met hem hebben in het huis van haar moeder. Ze zei de hele tijd 'nee' maar hij bleef gewoon doorgaan. Ze kon eigenlijk niet zoveel doen, omdat verdachte veel sterker was.

Verdachte zei dat je voor dat werk geen verstand nodig had. Toen ze in zijn huis in [woonplaats] waren wilde hij alleen maar seks. Dat heeft ze toen gedaan omdat hij haar dreigde met doodmaken en ook haar familie. Verdachte zei dat hij vrienden had met messen en pistolen.

Hij dreigde elke keer. Hij zei dan dat ze dan kon leren, voor naar de klanten toe. Ze moest dan seksstandjes leren. Iedere keer huilde ze dan maar verdachte zei dat ze zich niet zo aan moest stellen. Want als ze hem weigerde, zou ze dat ook bij klanten doen. Als hij daar achter kwam, had ze helemaal een probleem, want dan zou hij zijn klanten verliezen.

Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan het ronselen. Verdachte deed alsof hij het niet hoorde. De verklaring van [getuige 2] zoals hiervoor opgenomen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Naast de verklaring van verdachte hierover, zoals hiervoor bij de feiten weergegeven, heeft [slachtoffer 1] verklaard dat [slachtoffer 3] vaak bij hen in [woonplaats] is geweest.

Verdachte zei dan dat hij klanten voor [slachtoffer 3] had en dan haalde verdachte haar 's avonds op. De volgende dag bracht hij haar dan naar een klant. Getuige [getuige 11] heeft verklaard dat hij gezien heeft dat verdachte [slachtoffer 3] wegbracht naar een klant. Later belde zij dan weer op en werd ze weer opgehaald. Verdachte zei altijd dat hij hen in de gaten moest houden.

De rechtbank acht deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar, nu haar verklaring voor het overige op belangrijke onderdelen ondersteund wordt door andere bewijsmiddelen.

Daarnaast vindt de rechtbank bevestiging in hetgeen onder 1 bewezen is verklaard. Verdachte belde [slachtoffer 1] immers vaak op om te vragen hoeveel klanten zij had gehad. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank ook dit onderdeel van de tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen.

Zij moest haar geld aan verdachte geven. De rechtbank verwijst hiervoor naar hetgeen onder het kopje 'tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat hij, verdachte, haar moeder of [getuige 9] iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking' is opgenomen hetgeen als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

De rechtbank acht derhalve ook dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Hetgeen de rechtbank bij feit 1 ten aanzien van de algemene werkwijze van verdachte heeft overwogen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 3] heeft gehanteerd. Vast staat dat [slachtoffer 3] een verstandelijke beperking heeft. Verdachte heeft verklaard dat hij dit niet wist en gewoon dacht dat zij een jaar of 20 was. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven omtrent zijn algemene werkwijze en gelet op het volgende.

Verdachte zei dat hij klanten had voor [slachtoffer 3] en haalde haar dan 's avonds op. Verdachte belde hem dat hij een meisje had en vroeg [getuige 8] of hij haar wilde ontmoeten.

Zoals hiervoor bewezen verklaard, dwong verdachte [slachtoffer 3] door bedreiging met geweld in de prostitutie te werken en seks met hem te hebben. Tijdens de gedwongen seks met hem, hield verdachte [slachtoffer 3]'s handen vast en duwde haar knieën uit elkaar.

Ook zei verdachte haar dat ze geleend geld terug moest betalen door in de prostitutie te werken en misleidde hij haar door te zeggen dat hij haar al geld had betaald. De mate van psychisch overwicht dat verdachte op [slachtoffer 3] had en het misbruik dat hij, puur voor zijn eigen gewin, maakte van het feit dat zij er, ook lichamelijk, jonger uitzag volgt tevens uit de bewijsmiddelen die hiervoor onder het kopje 'die [slachtoffer 3] opdracht gegeven tegen klanten te zeggen dat ze 16 jaar is' zijn weergegeven.

De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 3] aldus niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor als bewijs is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door geweld, dreiging met geweld, misleiding en misbruik van de kwetsbare positie van [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] heeft geworven, vervoerd en overgebracht met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 3] en haar bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele diensten.

Verdachte en [slachtoffer 3], die toen 19 jaar was, hebben elkaar leren kennen op de parkeerplaats bij Almerestrand in januari Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Porno is de beste en geilste porno site waar je lekkere lange gratis sex films kunt kijken. Klik hier om een sexfilm te kijken. Verwen jezelf met een van onze behandelingen. Kies uit een hotstonemassage, een warme oliemassage, een lichaamsscrub of onze aromatherapie.

Maar ook een voetmassage na een middagje shoppen of een klassieke Thaise massage na een lange werkdag, helpen je te ontspannen. Erotische massages en erotiek. Volgens alle regels der kunst wordt jij gemasseerd.

Ontspanning, sex, erotiek en happy end. Jouw erotische en seks fantasie wordt bevredigd. Welkom bij Warie de Massagesalon in Den Haag voor uw dagelijkse ontspanning. Recent zijn al onze kamer 60 minuten Super Erotische Nuru Massage geen maar slechts Probeer ook eens onze super gladde Nuru Massage, U zult versteld staan en hier nog lang met plezier aan terug denken!

Ze houden van vuil plezier voor hun webcams en zijn altijd op zoek naar sexy homo- of biseksuele mannen die hen kunne uitnodigen in onze prive chatrooms voor hete webcam seks. Ga BongaCams in om duizenden geile biseksuele mannen te ontmoeten die al je wildste kinky dromen kunnen waarmaken!. Homo Cams - gratis chatten met hete jongens die samen gekke dingen online!

Uit onbeperkt je seksualiteit en geniet van live-shows!. Bekijk hetro-mannen en geniet van de grootste webcam gemeenschap in BongaCams! Registratie is niet nodig. Alleen de beste Hetero jongens online!. Sex met oudere vrouw escort service agency. Hallo dames, Wil je. Eenvoudig op één plek tussen het occasion aanbod van 15 autowebsites naar jouw tweedehands auto zoeken, doe je op hcjbradiogids. Plaats je advertentie gratis online via hcjbradiogids.

High class mannelijke escort gigolo David Ben je op zoek naar een escort man, een gentleman, gigolo en professionele masseur enkel voor dames die je tot in de puntjes verwent met klasse en stijl!. Wij hebben het grootste aanbod van alle erotische massage dames. Ook voor tantra, prostaat en Nuru massages. Gratis flirten,Neukadressen van geile meiden uit jou buurt Gratis neuken een neuk afspraak maken Van seksfilms, seksdating tot bordelen en zelfs webcamseks, flirtpagina met datingsite.

Huisvrouw ontvangt thuis TIP! Gay sexdate garantie Homo · Stiekem Vreemdgaan? Een jonge kerel ontmoet een mooie rijpe vrouw voor seks - sex film in categorie Rijpe Vrouwen. Op Speurders vind je Escort tot 25 km v. Alkmaar - Maya Posted on By escort service gelderland sex in alkmaar 0 Prive ontvangst studenten gratis- seksfilms, Man zoekt gratis sex massage sexy body. Naaktstranden noord holland, rijpe vrouwen zoeken.

Tarief 1 Prive ontvangst sex. Sletjes In Alkmaar, oudere dames prive ontvangst in Rijen. Lekker massage kinky teen sex, Chinese erotische massage amsterdam prive ontvangst alkmaar, Alle.

Grootste aanbod van sexy dames in Haarlem die aan prive ontvangst doen. Beste erotische massage- liefhebbers, Kom gezellig aan op het vertrouwde adresje aan het Spaarne 33 in Haarlem. Voor een gezonde, ontspannende en opwindende massage door onze exotische of blonde Bel voor contact: Gay massage salon video 18 - sex flm. Ontspannende en erotische massages - dames gevraagd! Gratis zoekt oma cams nieuwegein amatuer sex mobile erotische zuid gratis peelkant sex massage · kortland afspraakjes oma sexdate sex; gratis zoekt oma.

Setze ein Lesezeichen auf den Permalink. Overzicht van advertenties in de rubriek Massage. Every day new free sex and porn videos of the most beautiful girls and sexy babes posing and playing on video. Every day new free sex and porn videos of the most beautiful naked girls and sexy babes posing nude and playing.

Rookie modellen doen hardcore porno. Modellen met grote tieten poseren. Modellen genieten van seks na de fashionshow. Rookie modellen doen hardcore porno Modellen genieten van seks na de fashionshow. Gratis Model Neuken Sexfilms - We zijn de beste in gratis porno, alle gratis Model Neuken Hete getatoeëerde blondine gaat hardcore deze seks video. Echte amateur koppels tonen hun vaardigheden en neuken op live sex cams.

Neem deel in chatrooms voor paren en geniet van het gratis bekijken hoe ze seks hebben! Camscore; De meest populaire rooms; Net aangemeld; Nieuwe modellen; Geliefden. Sex filmpjes over arnhem.

Een trio in Arnhem, de een trekt haar kut open terwijl hij haar vingert. De geile slet gaat op de stijve lul van de een zitten en neukt hem, terwijl ze de ander aan zijn harde lul trekt en pijpt.

Kijk pornofilms en lekker neuken met geile naakte meisjes, natte kutjes, naakte vrouwen, erotiek, seks op het strand, anale seks, orale seks, beffen, sex verhalen en veel meer gratis seks filmpjes. Drie miljoen gebruikers internet download seks movie geil chatten mensfort films gratis porno free dating sites free stryp de muziek, maar ik vind iemand die 't. Sex chatten met geile webcam meisjes die nat klaar zitten om gratis te cammen met u! Veel gratis webcam plezier!.

Toggle navigation Nederland, kom je? Gratis Porno films van. Erotische Massage Gelderland Gratis Neuk. Xex Porno Sexafspraak Nl. Solomio Seks Escort Girl Video. Nl Sex Sites Sekspartner Zoeken. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je? Erotische massage met dikke tieten slet Jasmine Black. Een goede beurt sla ik niet af. Lekker single en genietend van het leven, maar ik wil graag meer en daar kan jij me wel mee helpen hoop ik?

Rijpe dame is op zoek naar seks en plezier. Deze leuke gezellige rijpe dame is op zoek naar. Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!. Oma zoekt seks mooie sex film, Vrouwen. Sex op het aanrecht; Gehuwde vrouw zoekt; Kom chatten nl; Sexverhalen buiten; Jong kaal kutje. Leuke sex film erotische thaise massage arnhem ·.

Gratis Porno films van Tantrische Massage. Je zal alle mogelijke films. All in erotische massage met b2b en erotiek?. Massage - Body to. Gratis Porno films van Nederlandse Sex Films. Erotische massages zuid holland vind je op hcjbradiogids. Geen sex, wel erotische massage voor dames · Ervaren en.

Dordrecht werd voor het eerst vermeld in een tekst uit de twaalfde eeuw. Het is dus al een behoorlijk oude stad, die wel met zijn tijd is meegegaan. Vooral de vrouwen daar, want die melden zich massaal aan bij Sex Dordrecht. Ze zijn namelijk heel erg hitsig en willen graag door jou geneukt worden. De vrouwen hebben zo. Ze houden zich een beetje in, maar zodra het via het internet kan, pakken ze groots uit.

Sexdate Dordrecht zorgt er dan ook gewoon voor dat je deze meisjes goed kunt bekijken, zodat je zeker weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Je wilt geen blondine, als je een brunette verwacht, of wel soms? Het kan natuurlijk ook zo. Zuid-Holland · Sexdating» Sexrelatie. Het is nog niet zo lang geleden dat ik erachter kwam dat ik net zo graag met mannen als met vrouwen het bed deelde. In het begin vond ik het best lastig om dit te vertellen maar nu schaam ik mij er niet meer voor.

Daarom ben ik nu dan ook op zoek naar mensen waarmee ik lekker af. Gratis Porno films van Erotische Massage. Nederlandse brunette die altijd zin heeft in stomende sex en kinky games! Bekijk gratis sex en porno. Wil jij geile sex en. Posted on By gratis sex. Massage - Body to body massage: Erotische Masseuses en Masseurs vind je op hcjbradiogids.

Geniet van een heerlijke. Massage sensuel sex esx filmi. Author massage sensuel sex Videos....

Getuige zei dit dan tegen [slachtoffer 1] die hierop zei dat verdachte daar misschien ook in de buurt moest zijn. Getuige [getuige 5] heeft verklaard dat verdachte hem heeft opgebeld en gezegd dat [slachtoffer 1] van hem geen contact meer met [getuige 5] mocht hebben.

Op 5 november belt verdachte [slachtoffer 1] en zegt haar dat hij dacht dat ze thuis zou zijn. In een telefoongesprek van 3 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat ze geluk heeft dat hij haar zo achterlaat want er zijn andere meiden geweest die hij anders heeft achtergelaten. Verdachte zegt dat ze zo aan het werk moet en op dat moment en heel snel, terug moet komen. Verdachte zegt dat ze daar ook wel heen mag rijden, dan zijn ze klaar.

Gelet op voorgaande bewijsmiddelen acht de rechtbank dit deel van de tenlastelegging bewezen. Ook ten aanzien van deze tenlastegelegde handeling overweegt de rechtbank dat zich in het dossier geen bewijsmiddel bevindt om bewezen te kunnen achten dat verdachte door dit te doen, [slachtoffer 1] seksueel heeft uitgebuit danwel haar gedwongen of bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot prostitutie, of dat dit daartoe heeft bijgedragen.

Ze moest deze zetten omdat het geil stond volgens verdachte. Op 10 oktober moest ze van verdachte een tongpiercing laten zetten. Volgens verdachte was dat bij het pijpen lekkerder voor de man.

Ten aanzien van beide dwong verdachte haar door middel van woorden. Voor een bewezenverklaring van een onderdeel van de tenlastelegging is één bewijsmiddel voldoende. De rechtbank acht de verklaring van [slachtoffer 1] op dit punt betrouwbaar gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen omtrent de betrouwbaarheid van de verklaring van [slachtoffer 1] en mede gelet op de telefoongesprekken die hierna onder het kopje uitbuiting [slachtoffer 1] zijn weergegeven.

Daarin komt tot uiting dat verdachte ook tegen [slachtoffer 1] zei wat ze aan moest doen als ze aan het werk ging en dat ze voor haar werk haar haarkleur moest veranderen.

In een telefoongesprek op 3 november spreekt verdachte met [getuige 2]. In dat gesprek zegt [getuige 2] tegen verdachte: Waar ik niet blij mee ben, want dat wordt dichtbij. En nou heb ik er vandaag weer eentje opgepikt. Die van 18 is vrij serieus en is gescheiden. Seks apart en alle dingen apart' Die ene van 18 doe dat sowieso niet want daar zit een smoel op'. Dat interesseert me niks.

Kijk die van 18 is een ander verhaal. Die hou ik voor me eigen. Die is in principe kant en klaar geschikt. Geldschulden enne, ja, probleemgeval. Maar wel een goeie kont en kut en ze is 22 ja'. Over dit telefoongesprek heeft [getuige 2] verklaard dat die 22jarige [slachtoffer 2] betrof.

En dat het hem duidelijk was dat verdachte meiden aan het ronselen was. Verdachte is een jager, die zoekt de zwakken. Met [slachtoffer 2] was duidelijk iets aan de hand. Hij palmde ze dan in door bijvoorbeeld kleding voor hen te kopen. Ook nam hij ze mee naar een parenclub om hen alvast aan seks te laten wennen. Daarbij kon verdachte erg bedreigend overkomen. Verdachte ging ook wel met die meiden naar de sauna en naar een parkeerplaats bij Waalwijk. Daar moesten die meiden voor verdachte werken.

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte hem verteld heeft dat hij drie meisjes voor zich had werken in de prostitutie. Verdachte is ook een keer met een jong meisje op de parkeerplaats geweest.

Verdachte vertelde [getuige 1] dat dit meisje klaargestoomd werd voor het werk. De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 1] heeft gehanteerd.

Als einddatum gaat de rechtbank uit van het moment dat hun relatie eindigde, te weten 7 juni Verdachte wist, toen hij [slachtoffer 1] voor het eerst ontmoette, van haar, ten opzichte van hem, jonge leeftijd en wist dat zij in de escortservice werkte. Bij die eerste ontmoeting nam hij [slachtoffer 1] mee naar een parenclub en die avond hebben zij ook, zonder dat verdachte daarvoor hoefde te betalen, seks met elkaar gehad.

Verdachte wist ook dat [slachtoffer 1] niet van haar lichaam hield en dat zij bij de hulpverlening was geweest. Uit hetgeen hiervoor bewezen is verklaard volgt dat [slachtoffer 1] na de eerste drie maanden, onder bedreiging van haarzelf en haar familie, voor verdachte gedwongen moest werken in de prostitutie. Wanneer zij met te weinig geld thuis kwam mishandelde verdachte haar.

Daarnaast moest zij geld dat zij verdiende aan verdachte afstaan. Verdachte controleerde hoeveel klanten zij had en hoeveel ze daarmee verdiende en bepaalde haar werktijden. Tevens isoleerde hij haar van haar vrienden en familie en dwong hij haar tot seks met hemzelf.

Dat verdachte misbruik maakte van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij had op [slachtoffer 1] en dat hij haar kleineerde en emotioneel chanteerde wordt verder bewezen door de volgende telefoongesprekken. Op 4 november belt [slachtoffer 1] verdachte. Ze zegt dat ze haar rokje aan heeft, maar verdachte zegt dat dat niet leuk meer is en dat het een keer leuk is geweest zo met die jas en dat ze even een poosje apart moet doen.

Even later zegt verdachte: En ga dan daar staan'. Diezelfde dag belt verdachte weer met [slachtoffer 1]. Dan kom je terug schat en dan ga je weer op die parkeerplaats staan. Dan sms je me. In de tussentijd heb ik waarschijnlijk wel weer wat op internet staan' In een telefoongesprek van 10 november maakt verdachte [slachtoffer 1] duidelijk dat als ze niet doet wat hij haar vraagt, hij haar niet meer wil zien.

Ze moet er wel netjes uitzien want ze moeten even bij Erotica naar binnen. In een gesprek een half uurtje later zegt verdachte, als [slachtoffer 1] aangeeft dat ze nog thuis is, dat ze thuis kan blijven en dat hij haar niet meer hoeft te zien en dat hij klaar is met haar.

In een telefoongesprek op 30 november zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] die op de parkeerplaats aan het werk is, dat ze haar rokje af en toe een beetje open moet houden en dat ze haar haar weer opnieuw zwart moet maken of blonderen. In een telefoongesprek van 2 december zegt [slachtoffer 1] tegen verdachte dat ze het niet leuk vind dat hij achter haar rug om met een ander neukt, tegen hun afspraak in.

Verdachte zegt dat het dan tijd wordt dat ze afscheid van elkaar nemen. In een telefoongesprek een dag later zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat zij hem met rust moet laten. Verdachte zegt dat [slachtoffer 1] van geluk mag spreken dat hij haar zo achterlaat. Er zijn andere meiden geweest die hij anders heeft achtergelaten.

Dus ze moet blij zijn. Verdachte zegt dat dat niet geeft want dat hij er dan in één keer vanaf is. Ik heb toch gezegd dat ik geen grote bek van vrouwen duldt of wel?

Op 4 december zegt verdachte tegen [slachtoffer 1] dat hij haar aan een jongen had willen koppelen met de woorden je kan haar meenemen naar huis toe.

Je kan haar bij je houden maar ze blijft voorlopig voor mij werken. De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 1] aldus niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Door de dwangmiddelen die verdachte op haar toepaste, was zij niet of verminderd in staat bewuste keuzes te maken.

Dat [slachtoffer 1] ook voordat zij met verdachte in aanraking kwam al in de prostitutie werkte, doet daar niet aan af. Met name uit het laatste telefoongesprek blijkt hoezeer verdachte [slachtoffer 1] beschouwde als zijn bezit. Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor als bewijs is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door geweld, bedreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, [slachtoffer 1] heeft geworven, vervoerd, gehuisvest en opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 1] en haar bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele diensten.

Daarnaast heeft verdachte opzettelijk voordeel getrokken uit haar uitbuiting. Daar waar verdachte dit heeft ontkend, acht de rechtbank zijn verklaring ongeloofwaardig.

Datzelfde geldt voor de verklaring van verdachte dat hij [slachtoffer 1] opbelde om te vragen hoeveel klanten zij had gehad, omdat [slachtoffer 1] seksverslaafd was en als ze genoeg klanten had gehad hij dan 's avonds rust had. De rechtbank acht, evenals de raadsman en de officier van justitie, niet wettig bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] verkracht heeft.

In het dossier bevindt zich hiervoor, naast de verklaring van [slachtoffer 1], geen steunbewijs. Verdachte en [slachtoffer 3], die toen 19 jaar was, hebben elkaar leren kennen op de parkeerplaats op Almerestrand in januari Verdachte heeft seks gehad met [slachtoffer 3].

Verdachte heeft [slachtoffer 3] in de tenlastegelegde periode door middel van dwang, misleiding, geweld, dreiging met geweld, feitelijkheid, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie, geworven, vervoerd en overgebracht met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie, het afdragen van gelden en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

De raadsman heeft primair betoogd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken nu enig steunbewijs voor de aangifte van [slachtoffer 3] ontbreekt. Subsidiair heeft hij betoogd dat een vrijspraak dient te volgen voor de periode van 1 januari tot 20 april Op 20 april bevond zowel de telefoon van [slachtoffer 3] als de telefoon van verdachte zich in [woonplaats] in de buurt van de woning van de moeder van [slachtoffer 3].

De rechtbank gaat derhalve voor wat betreft de begindatum van de periode uit van 1 april Ze moest dat zeggen zodat ze meer geld kon krijgen. En haar haar mocht niet los. Ze moest ook elke keer hakken aan. Verdachte zou een jonger meisje regelen.

Toen kwam verdachte [slachtoffer 3] tegen. Toen [slachtoffer 3] eenmaal voor verdachte werkte heeft verdachte [getuige 3] opgebeld. Verdachte heeft [slachtoffer 3] toen een keer naar [getuige 3] gebracht.

Verdachte had hem verteld dat [slachtoffer 3] 16 jaar was. De eerste keer werd [slachtoffer 3] door verdachte bij hem thuis gebracht. De tweede keer kwam ze met een lange jas met daaronder alleen lingerie aan, bij hem. Ze zei hem dat verdachte haar geadviseerd had om dit voor hem te doen. Familie en zo en dat hij vrienden had met messen en pistolen.

Hij heeft wel eens gedreigd over haar familie en haar vriend en over haar. Ook tegenover de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 3] verklaard dat zij van verdachte tegen haar vriend [getuige 9] moest zeggen dat de seks met verdachte vrijwillig was, want anders zou verdachte haar wat aandoen.

Hij zei ook dat hij vrienden had met wapens. De rechtbank acht deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar. Als onderdeel van de tenlastelegging is voor een wettig bewijs één verklaring op zich voldoende.

Gelet op de consistentheid van haar verklaring acht de rechtbank deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar en overtuigend. Daarbij heeft de rechtbank tevens in aanmerking genomen dat verdachte soortgelijke bedreigingen heeft geuit als dwangmiddel ten aanzien van de uitbuiting van [slachtoffer 1].

Zoals hierboven bij de feiten weergegeven staat vast dat er seksfoto's van [slachtoffer 3] zijn gemaakt. Dan had verdachte staan 'twee lekkere meiden op autodate'. Verdachte had ook een betaalde site. Op de betaalde sites stonden foto's van haar die verdachte gemaakt had. Ze moest dan sexy tegen een witte muur staan waarbij ze, gekleed in alleen haar string, naar voren moest bukken.

Verdachte had haar gezegd, omdat het haar advertenties waren, dat zij daar ook voor moest betalen. In het dossier bevindt zich een uitdraai van een advertentie op een site genaamd 'sexjobs'. De advertentie heeft als titel 'autodate en privéontvangst [naam 6] en [slachtoffer 3]'. In de advertentie staat: Op de uitdraai staat vermeld dat de laatste update dateert van 25 mei In het dossier bevinden zich tevens uitdraaien van internetpagina's van de site 'chattijd.

Daarop zijn ook foto's van [slachtoffer 3] te zien, onder andere een foto waarop zij gekleed in een hemdje en string tegen een witte muur staat. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Ze moest daar een uur blijven en dan haalde verdachte haar weer op. Verdachte zei dan tegen haar dat ze volgende week heel veel geld zou krijgen, maar later zei hij dan dat ze een schuld bij hem had van zoveel honderd euro en dat ze dat terug moest betalen in de vorm van werken of ze gingen naar parenclubs en zo.

Verdachte zei dan dat ze al geld had gehad in de parenclub. De schuld bestond er uit dat verdachte zei dat hij geld aan [getuige 9] had gegeven. Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan her ronselen. Zo heeft hij ook [slachtoffer 3] geronseld. Dit was op een parkeerplaats in Almere.

Eerst deed verdachte alsof hij heel goed kon met de vriend van [slachtoffer 3], maar zodra [slachtoffer 3] een paar keer voor verdachte had gewerkt dan probeert hij haar en haar vriend uit elkaar te drijven. De eerste keer bracht verdachte haar. Verdachte ging dan dreigen dat hij heel sterk was en dat hij [slachtoffer 3] wat aan ging doen als ze geen geld ging verdienen. Hij zei dat hij haar dood zou maken. Ze moest seks met hem hebben in het huis van haar moeder.

Ze zei de hele tijd 'nee' maar hij bleef gewoon doorgaan. Ze kon eigenlijk niet zoveel doen, omdat verdachte veel sterker was. Verdachte zei dat je voor dat werk geen verstand nodig had. Toen ze in zijn huis in [woonplaats] waren wilde hij alleen maar seks. Dat heeft ze toen gedaan omdat hij haar dreigde met doodmaken en ook haar familie.

Verdachte zei dat hij vrienden had met messen en pistolen. Hij dreigde elke keer. Hij zei dan dat ze dan kon leren, voor naar de klanten toe.

Ze moest dan seksstandjes leren. Iedere keer huilde ze dan maar verdachte zei dat ze zich niet zo aan moest stellen. Want als ze hem weigerde, zou ze dat ook bij klanten doen. Als hij daar achter kwam, had ze helemaal een probleem, want dan zou hij zijn klanten verliezen. Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan het ronselen. Verdachte deed alsof hij het niet hoorde. De verklaring van [getuige 2] zoals hiervoor opgenomen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Naast de verklaring van verdachte hierover, zoals hiervoor bij de feiten weergegeven, heeft [slachtoffer 1] verklaard dat [slachtoffer 3] vaak bij hen in [woonplaats] is geweest. Verdachte zei dan dat hij klanten voor [slachtoffer 3] had en dan haalde verdachte haar 's avonds op. De volgende dag bracht hij haar dan naar een klant. Getuige [getuige 11] heeft verklaard dat hij gezien heeft dat verdachte [slachtoffer 3] wegbracht naar een klant. Later belde zij dan weer op en werd ze weer opgehaald.

Verdachte zei altijd dat hij hen in de gaten moest houden. De rechtbank acht deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar, nu haar verklaring voor het overige op belangrijke onderdelen ondersteund wordt door andere bewijsmiddelen.

Daarnaast vindt de rechtbank bevestiging in hetgeen onder 1 bewezen is verklaard. Verdachte belde [slachtoffer 1] immers vaak op om te vragen hoeveel klanten zij had gehad. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank ook dit onderdeel van de tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen. Zij moest haar geld aan verdachte geven.

De rechtbank verwijst hiervoor naar hetgeen onder het kopje 'tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat hij, verdachte, haar moeder of [getuige 9] iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking' is opgenomen hetgeen als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. De rechtbank acht derhalve ook dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen.

Hetgeen de rechtbank bij feit 1 ten aanzien van de algemene werkwijze van verdachte heeft overwogen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 3] heeft gehanteerd.

Vast staat dat [slachtoffer 3] een verstandelijke beperking heeft. Verdachte heeft verklaard dat hij dit niet wist en gewoon dacht dat zij een jaar of 20 was. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven omtrent zijn algemene werkwijze en gelet op het volgende. Verdachte zei dat hij klanten had voor [slachtoffer 3] en haalde haar dan 's avonds op.

Verdachte belde hem dat hij een meisje had en vroeg [getuige 8] of hij haar wilde ontmoeten. Zoals hiervoor bewezen verklaard, dwong verdachte [slachtoffer 3] door bedreiging met geweld in de prostitutie te werken en seks met hem te hebben.

Tijdens de gedwongen seks met hem, hield verdachte [slachtoffer 3]'s handen vast en duwde haar knieën uit elkaar. Ook zei verdachte haar dat ze geleend geld terug moest betalen door in de prostitutie te werken en misleidde hij haar door te zeggen dat hij haar al geld had betaald.

De mate van psychisch overwicht dat verdachte op [slachtoffer 3] had en het misbruik dat hij, puur voor zijn eigen gewin, maakte van het feit dat zij er, ook lichamelijk, jonger uitzag volgt tevens uit de bewijsmiddelen die hiervoor onder het kopje 'die [slachtoffer 3] opdracht gegeven tegen klanten te zeggen dat ze 16 jaar is' zijn weergegeven.

De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 3] aldus niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren.

Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor als bewijs is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door geweld, dreiging met geweld, misleiding en misbruik van de kwetsbare positie van [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] heeft geworven, vervoerd en overgebracht met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 3] en haar bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele diensten.

Verdachte en [slachtoffer 3], die toen 19 jaar was, hebben elkaar leren kennen op de parkeerplaats bij Almerestrand in januari De officier van justitie acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen op basis van de verklaring van [slachtoffer 3], hetgeen zij tegen haar vriend en moeder heeft verteld en op basis van de verklaring van [slachtoffer 1].

De raadsman heeft betoogd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken nu enig steunbewijs voor de aangifte van [slachtoffer 3] ontbreekt. Hij vond dat dat moest. Zij zei de hele tijd 'nee'. Verdachte zei dat ze niet zo raar moest doen. Hij was veel sterker en deed haar broek los. Verdachte zei dat ze alleen vrienden konden zijn als ze seks met hem had. Het gebeurde toch want verdachte dreigde met doodmaken en zo.

Verdachte dreigde iedere keer en zei dat ze zich niet zo moest aanstellen. Hij zei dan dat ze kon leren, voor naar de klanten toe. Ze moest dan van hem seksstandjes leren. Als ze seks met hem had, ging ze elke keer huilen. Hij zei dan dat ze zich niet zo aan moest stellen. Als ze weigerde, zou ze dat ook bij klanten doen. En als verdachte daar achter kwam, had ze helemaal een probleem.

Want dan zou hij klanten verliezen. Verdachte had dan seks met haar en duwde daarbij haar knieën uit elkaar en hield haar handen vast. Dit gebeurde heel vaak. Hij zei dan dat ze niet zo lullig moest doen en dat hij haar anders wat aan zou doen en dat hij een hoop vrienden met wapens had. De verklaring van [slachtoffer 3] is gedetailleerd, consistent en wordt voldoende ondersteund door de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen.

De rechtbank acht, gelet op hetgeen zij hiervoor bij feit 3 heeft overwogen, bewezen dat verdachte misbruik heeft gemaakt van het uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat hij op [slachtoffer 3] had. Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor bij de feiten is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 3] meermalen heeft verkracht.

In de periode van augustus tot en met november heeft verdachte [slachtoffer 2], die toen 23 jaar was, meermalen opgezocht in haar woning in [woonplaats]. De eerste keer dat hij daar was heeft hij haar gemasseerd en heeft hij haar verteld dat [slachtoffer 1] aan parkeerplaatsseks deed en een hoertje was. Verdachte heeft [slachtoffer 2] gezegd dat hij een schoonmaakster zocht. In het dossier bevinden zich verschillende verslagen van opgenomen telefoongesprekken die verdachte gevoerd heeft met [slachtoffer 2] en anderen.

Verdachte heeft ter terechtzitting erkend deze gesprekken gevoerd te hebben. In een gesprek op 3 november spreekt verdachte met [getuige 2]. Op 6 november belt verdachte met [slachtoffer 2] om te vragen of [slachtoffer 1] haar al had gebeld. Ongeveer drie kwartier later belt verdachte met [slachtoffer 1]. Hij zegt haar dat hij [getuige 2] gesproken heeft over meiden, eentje van 18 en eentje van Verdachte zegt dat hij tegen [getuige 2] gezegd heeft dat [getuige 2] het nummer van die van 22 moet geven omdat [getuige 2] die van 18 voor zichzelf wil houden.

Verdachte zegt tegen [slachtoffer 1] dat hij die van 22 toen heeft gebeld en gezegd heeft dat hij een schoonmaakster zocht. Op 7 november belt verdachte [slachtoffer 1] terwijl hij [slachtoffer 2] in haar huisje aan het masseren is. Hij zegt [slachtoffer 1] dat hij [slachtoffer 2] aan het masseren is, 'want neuken doen we niet hoor', zegt verdachte. Op 9 november belt verdachte met [slachtoffer 2].

Verdachte biedt [slachtoffer 2] aan dat als zij in de financiële problemen zit en een paar honderd euro wil verdienen, haar te zeggen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen.

Verdachte zegt dat hij een normaal iemand is, die met vrouwen werkt. Verdachte zegt dat hij haar heeft uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en dat zij maar moet kijken wat ze daarmee wil. Verdachte zegt dat als [slachtoffer 2] wel interesse heeft in dat andere en zij slikt de pil niet dat zij dan met klanten meegaat en zich dan moet laten volspuiten. Verdachte zegt dat [slachtoffer 2] met [slachtoffer 1] kan gaan praten en dat verdachte met [slachtoffer 1] heel ruimdenkend is, dat hij met [slachtoffer 1] wel eens in parenclubs komt en dat [slachtoffer 1] dan met 2 of drie man in een slaapkamer verdwijnt.

Verdachte zegt dat dat andere voor [slachtoffer 2] wel een mooie oplossing is want dan pakt [slachtoffer 2] een paar honderd euro op een avond. In een gesprek van 17 november zegt [getuige 2] tegen verdachte over [slachtoffer 2]: Verdachte zegt dat hij er aan denkt [slachtoffer 2] in het huisje neer te zetten. Op 18 november zegt verdachte in een telefoongesprek tegen [slachtoffer 2] dat ze maar in het huisje in [ woonplaats] moet kijken.

Hij vraagt haar ook of ze wel eens in de sauna komt. Op 21 november bedreigt verdachte [slachtoffer 2] aan de telefoon dat als zij naar het politiebureau gaat, hij haar door het hele huisje heen slaat. Hij verlangt van niemand een grote bek, zeker niet van een vrouw. Verdachte heeft [slachtoffer 1] door middel van misleiding, geweld, feitelijkheid en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht [slachtoffer 2] geworven met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie.

De officier van justitie acht daarbij de eerste vier tenlastegelegde gedachtestreepjes ook bewezen. Niet bewezen kan worden dat [slachtoffer 2] zich beschikbaar heeft gesteld voor de prostitutie. Derhalve moet een vrijspraak volgen voor het als sub 4 tenlastegelegde. De raadsman heeft betoogd dat verdachte vrijgesproken zal moeten worden van het primair tenlastegelegde nu er geen sprake is geweest dat verdachte [slachtoffer 2] heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting.

Ook is er geen bewijs voor één van de genoemde dwangmiddelen. Ten aanzien van het subsidiaire heeft de raadsman tevens een vrijspraak betoogd nu er geen sprake van is dat verdachte [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 2] heeft gehanteerd. Zij had toen geldproblemen. Hij zei haar dat hij prostitutiewerk voor haar had en dat hij 20 tot 25 meisjes in de prostitutie had. Verdachte zei dat hij meisjes had werken op parkeerplekken in vrachtwagens.

Hij zei dat je daar duizenden euro's mee kon verdienen. Verdachte zei dat [slachtoffer 1] daar 4. Verdachte heeft haar gevraagd of zij voor hem in de prostitutie wilde werken omdat ze daar veel geld mee kon verdienen. Verdachte heeft haar enkele malen gevraagd of zij voor hem wilde werken in de prostitutie. Hij zei ook dat [slachtoffer 1] wel eens 4. Het werk was aan de snelweg in vrachtwagens en veelal 's avonds en 's nachts.

Over het hiervoor genoemde telefoongesprek van 3 november heeft [getuige 2] verklaard dat die 22jarige [slachtoffer 2] betrof.

Dit heeft ze van verdachte gehoord. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte de onder broek van [slachtoffer 2] heeft opengetrokken, bovenop haar is gaan zitten en haar borsten of geslachtsdelen heeft betast.

Hiervoor is in het dossier onvoldoende steunbewijs voor de verklaring van [slachtoffer 2] aanwezig. Ook het telefoongesprek dat verdachte heeft gevoerd met [slachtoffer 1] op het moment dat hij [slachtoffer 2] aan het masseren was en waarbij op de achtergrond [slachtoffer 2] zelf te horen is, biedt daarvoor onvoldoende aanwijzing. Gelet op voornoemde bewijsmiddelen in samenhang bezien met hetgeen hiervoor onder de feiten is weergegeven, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, wetende dat [slachtoffer 2] 'een probleemgeval' was, doelbewust geprobeerd heeft haar in de prostitutie te laten werken door middel van misleiding, misbruik van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op haar had en misbruik te maken van haar kwetsbare positie.

Verdachte heeft naar haar toe immers doen voorkomen alsof hij haar wilde laten schoonmaken. Daarna heeft hij haar gemasseerd, ondertussen [slachtoffer 1] gebeld en over neuken gesproken, en daarna meermalen tegen [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar wel in de prostitutie wilde hebben en genoemd dat ze daar veel geld mee kon verdienen en hij meer meisjes voor zich had werken in de prostitutie.

Aldus heeft verdachte [slachtoffer 2] geworven met het oogmerk van uitbuiting van haar. Dat [slachtoffer 2] te kennen heeft gegeven dat ze niet in de prostitutie zou gaan werken, maakt dat niet anders nu het niet gaat om de vraag of de prostitutiearbeid zich ook heeft gerealiseerd maar alleen om de vraag of daartoe is geworven, en dat is zo.. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen geacht wordt dat: Verdachte en [slachtoffer 4], geboren op [], hebben elkaar leren kennen in de sauna in Putten, waar verdachte met [slachtoffer 1] was.

Toen [slachtoffer 1] daar seks had op een bed, heeft verdachte [slachtoffer 4] gevraagd haar vest uit te doen en heeft haar een tongzoen gegeven.

Hij heeft ook wel eens tegen [slachtoffer 4] gezegd dat iemand een klant van [slachtoffer 1] was. Verdachte heeft met [slachtoffer 4] en [slachtoffer 1] seks gehad in de sauna in Putten. Verdachte heeft [slachtoffer 4], vòòr haar 18e verjaardag, geworven en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

Voor het deel van de tenlastelegging dat ziet op artikel lid 1 sub 5 het ook feitelijk tegen betaling seksuele diensten doen verrichten is geen bewijs omdat er geen bewijs is dat er betaald is voor de seks van [slachtoffer 4] met een derde en evenmin dat [slachtoffer 4] zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Verdachte heeft [slachtoffer 4], nà haar 18e verjaardag, door middel van dwang, misleiding, geweld, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht geworven en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

De raadsman heeft het verweer gevoerd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken. Daartoe heeft hij het volgende betoogd. Uit geen enkel bewijsmiddel blijkt dat [slachtoffer 4] zich voor de prostitutie beschikbaar heeft gesteld. Er is geen verband tussen het tenlastegelegde en de seksuele handelingen die verdachte met [slachtoffer 4] had. De verklaring van [slachtoffer 4] ten aanzien van de gedwongen seks is te vaag.

Er is geen informatie omtrent de vraag hoe [slachtoffer 4] kenbaar heeft gemaakt aan verdachte dat zij niet wilde. Verdachte betwist dat hij [slachtoffer 4] al vòòr haar 18e verjaardag kende hetgeen wordt ondersteund door de eerste verklaring van [slachtoffer 4] bij de politie. Evenmin is sprake van enig tenlastegelegd dwangmiddel.

De rechtbank acht beide verklaringen, voor zover hierna tot het bewijs gebezigd, betrouwbaar, nu deze op belangrijke onderdelen ondersteuning vinden in elkaar en in andere bewijsmiddelen. Dat [slachtoffer 4] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat ze geen aangifte heeft gedaan tegen verdachte doet daar niet aan af, temeer daar zij heeft uitgelegd dat zij dat niet heeft gedaan omdat ze dan een advocaat nodig had, de kans groter zou zijn dat ze tegenover verdachte zou komen te zitten en de situatie er niet door veranderde.

Evenmin doet daar aan af dat [slachtoffer 4] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat ze [slachtoffer 1]'s verhaal bij de politie moest bevestigen. Ze zegt niet dat [slachtoffer 1], de politie of een ander haar dit gevraagd heeft. Ze zegt dat de politie haar wilden horen om te kijken of het klopte wat [slachtoffer 1] allemaal verteld had. Niet is gesteld of gebleken dat de politie haar heeft verteld wat [slachtoffer 1] had verklaard.

Feitelijke handelingen voor de 18e verjaardag van [slachtoffer 4]. Dat verdachte en [slachtoffer 4] samen bij een seksshow in Erotica aanwezig waren en hij haar voorstelde haar vest uit te doen heeft verdachte zelf ook verklaard ter terechtzitting van 12 maart Dit was eind Verdachte begon toen tegenover haar meteen over parenclubs. Later ging het daar weer over en over een seksshop Erotica in Amersfoort. Al vòòr haar 18e verjaardag is zij met verdachte en [slachtoffer 1] bij Erotica geweest in Amersfoort.

De eerste keer dat ze in Erotica was, was ze met verdachte en [slachtoffer 1]. Verdachte heeft haar toen Erotica laten zien. Hij liet haar ook de bioscoop aan de achterkant zien. Daar is een bed waar toen een seksshow bezig was van een man en een vrouw waar veel mannen stonden te kijken.

Verdachte stelde haar voor dat ze haar vest uit zou doen. Verdachte heeft haar daar toen ook getongzoend. Verdachte heeft ter terechtzitting van 20 maart verklaard dat [slachtoffer 4] misschien de eerste keer toen ze elkaar leerden kennen in de sauna nog geen 18 jaar was.

Hoewel [slachtoffer 4] bij de politie eerst verklaard heeft dat zij denkt dat zij verdachte ergens in het voorjaar van heeft leren kennen, zegt ze ook dat ze het niet precies meer weet. In een latere verklaring wordt haar gericht gevraagd wanneer alles plaats vond en of zij toen al 18 jaar was of niet. De rechtbank acht haar verklaring derhalve betrouwbaar. Voor haar 18e verjaardag had ze tussen de 20 en 30 keer seksuele gemeenschap met verdachte. Dit was in Erotica in Amersfoort, in de sauna in Putten en ook in de woning van [slachtoffer 1] en verdachte in [woonplaats].

Ten aanzien van die seksuele contacten verklaart [slachtoffer 4] dat ze gewoon mee moest doen. Verdachte keek haar dan op een bepaalde manier aan of pakte haar pols net iets harder vast dan normaal, waardoor ze toch maar weer mee deed. Ze had niet echt gevoel bij de seks omdat ze eerder seksueel misbruikt is.

Ze heeft gezegd dat ze zich ongemakkelijk voelde. In het begin in Erotica heeft ze heel lang gezegd dat ze niet op het bed wilde gaan liggen. Er werd dan aan haar arm getrokken of heel erg gepusht tot ze er wel op ging liggen. Verdachte trok dan aan haar arm. Hij pushte haar ook door de manier waarop hij keek en de dingen die hij zei. Hij gaf je het gevoel dat je niet zo flauw moest doen. Als je stap A had gezet, moest je ook stap B zetten. Verdachte vertelde ook dat hij vastgezeten had en dat zijn vrouw thuis een pistool of revolver had liggen.

Hij vertelde dit omdat ze er bang van zou worden. Ze was gewoon bang voor hem. Ook bij de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 4] verklaard dat ze de eerste keer in Erotica dat ze seks had met verdachte en [slachtoffer 1], ze zeker wel een paar keer nee heeft gezegd tegen verdachte. Er waren toen ook andere mannen bij. Toen ze nee zei, pakte verdachte haar arm vast en probeerde haar van de bank te trekken.

Toen ze weer nee zei pakte hij haar iets harder vast en trok haar omhoog van de bank. In de sauna heeft ze ook meerdere keren seks gehad met verdachte en zei ze soms ook nee. Ze heeft zeker laten blijken dat ze niet wilde. Wilde ze niet dan gebeurde het toch.

Verdachte heeft seks gehad met [slachtoffer 4] tegen haar wil. Ze heeft vaak genoeg gezegd dat ze niet wilde. Als [slachtoffer 4] zei dat ze niet wilde, gebeurde het altijd toch. Ze liet zich overhalen door verdachte om seks te hebben en soms nam hij het gewoon. Ze hadden met z'n drieën tussen de 20 en 30 keer seks. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het tenlastegelegde bewezen. Dat voorstel heeft verdachte ongeveer 4 keer aan haar gedaan om in de prostitutie te gaan werken.

De eerste keer was toen er een man met een sigaar naar buiten kwam lopen bij Erotica. Verdachte zei toen dat die man een klant van [slachtoffer 1] was en dat die altijd zo jong mogelijke meisjes wil. Verdachte zei dat hij voor [slachtoffer 1] een X bedrag kon vragen, maar als ze naar haar zouden gaan, als zij het zou doen kon hij nog een hoger bedrag vragen. Dit was voor haar 18e verjaardag dat hij dat zei.

Ze kreeg dan geld mee van verdachte zodat ze ook voor [slachtoffer 4] kon betalen. Verdachte had daarover gezegd dat ze het [slachtoffer 4] naar de zin moest maken en voor haar moest betalen want dan kreeg hij haar wel zover dat [slachtoffer 4] ook ging werken in de prostitutie en dan zou ze het wel terug betalen. Uit de verklaring van [slachtoffer 4] volgt dat dit na haar 18e verjaardag gebeurd was. Dit deel van de tenlastelegging kan hier derhalve niet bewezen worden.

Hoewel hiervoor geen directe ondersteuning in het dossier aanwezig is, heeft de rechtbank geen reden te twijfelen aan haar verklaring, gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor over de betrouwbaarheid van haar verklaring heeft overwogen. Het past in het patroon van handelen door verdachte, en behoeft voor het bewijs dan ook geen aparte ondersteuning. Daarnaast volgt uit een opgenomen telefoongesprek tussen verdachte en [slachtoffer 1] van 3 december , zoals opgenomen bij feit 1, dat verdachte soortgelijke bewoordingen richting [slachtoffer 1] heeft geuit.

Evenals de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging niet bewezen.

Ze zijn toen ook naar een parenclub in Weesp of Muiden geweest en daar hebben ze ook met elkaar seks gehad. Ze bedacht dan heel vaak smoesjes. Het was altijd wel zo dat als verdachte wat wilde dat het dan ook gebeurde. Uit de verklaring van [slachtoffer 4] volgt dat dit voor haar 18e verjaardag gebeurd was. Dit deel van de tenlastelegging kan hier derhalve niet bewezen worden nu het in de feitelijke uitwerking in de tenlastelegging is verbonden aan haar meerderjarigheidsperiode..

Nadat [slachtoffer 4] heeft verklaard over het voorstel van á euro en de klant van [slachtoffer 1] heeft ze verklaard dat na haar 18e verjaardag, verdachte nog wel eens gevraagd heeft of ze er over nagedacht had. Verdachte zei ook wel dat [slachtoffer 1] een nieuwe klant had en dat zij die ook wel had kunnen doen. Ze denkt dat als ze hem weer zou ontmoeten dat hij haar wel weer zou pushen, dat ze veel geld kon verdienen met prostitutie. Gedraging, dwangmiddel en oogmerk van uitbuiting, zowel voor als na de 18e verjaardag van [slachtoffer 4].

Hetgeen hierover bij feit 1 is weergegeven dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Zoals hiervoor bij de feiten vastgesteld, wist verdachte dat [slachtoffer 4] vroeger misbruikt was. Verdachte heeft dat ook wel gezegd omdat zij 17 jaar en zo jong was daarom kon hij zoveel geld voor haar krijgen. Het staat ook op je hyves en ze spraken ook over haar rijbewijs dat zij nog niet had of ze hadden het over het brommercertificaat wat zij had.

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen in samenhang bezien met de feitelijke handelingen die de rechtbank bewezen heeft geacht, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze als ten aanzien van [slachtoffer 3] bij [slachtoffer 4] heeft gehanteerd.

Verdachte heeft [slachtoffer 4] gedwongen seks met hem te hebben, stelde haar meermalen voor om in de prostitutie te werken en zei haar dat hij iedereen die hem in de steek liet binnen een week gevonden had. Door deze dwang en het misbruik maken van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op haar had, was [slachtoffer 4] niet of.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door dwang en misbruik van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op [slachtoffer 4] had, [slachtoffer 4] heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 4]. Wat betreft de verweten witwas gedragingen stelt de rechtbank dezelfde onweersproken feiten vast als hiervoor onder sub 1 en sub 3 opgenomen voor zover hier nodig onder verwijzing naar dezelfde bewijsmiddelen.

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Verdachte heeft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] door middel van dwang, feitelijkheid, geweld, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht geworven, gehuisvest, opgenomen en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door diensten, seks met verdachte, werken in de prostitutie en afdragen van geld.

Dat geld is door verdachte "witgewassen". De raadsman van verdachte heeft het verweer gevoerd dat verdachte van het ten laste gelegde onder 1 en 3 dient te worden vrijgesproken nu er sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Verder heeft de verdediging betoogd dat met betrekking tot gezamenlijke uitgaven van verdachte en [slachtoffer 1] niet gesproken kan worden over "witwassen" en dat het enkel voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig van een door de verdachte zelf begaan misdrijf niet voldoende is voor witwassen.

Wat betreft de bewezen verklaring van de verweten gedragingen betreffende mensenhandel sub 1 en 3 verwijst de rechtbank hier naar hetgeen daartoe is overwogen en hetgeen daaraan aan bewijsmiddelen ten grondslag is gelegd. De officier van justitie is bij haar opstelling en conclusie tot bewezenverklaring van de volgende vooronderstellingen uitgegaan: De door [verdachte] genoten inkomsten zijn gevolg van mensenhandel en daarmee crimineel de prostitutie-inkomsten van [verdachte] en [slachtoffer 3] zijn immers legaal.

Grote geldsbedragen worden gevormd door een geoorloofde optelling van verschillende kleinere genoten bedragen uit de opbrengst van de prostitutie door [verdachte] en [slachtoffer 3].

Expliciete zie bewijsmiddelen overzicht van de officier van justitie: Bij de kasopstelling gaat het om de contante uitgaven en inkomsten, die via de portemonnee van verdachte zijn gegaan. Er is alleen gekeken naar contante geldstromen die op opnames, facturen, bonnen en stukken in het SFO aantoonbaar waren p. De hiervoor vermelde impliciete uitgangspunten zijn juist en door de officier van justitie terecht tot uitgangspunt genomen. De hier genoemde expliciete uitgangspunten zijn juist en door de officier van justitie terecht tot uitgangspunt genomen, behoudens de bij het laatste punt genoemde post van de niet aantoonbare uitgaven.

Zoek hier oma's die graag een afspraak maken voor seks, discreet en anoniem! Vanuit alle regio's zijn er oma's actief. Heb je zin aan een geile afspraak? Bij mij zit je helemaal goed. Ik laat mij het gaan op sex gebied simpelweg omdat ik erg veel van sex houdt! Als je bij me kom ben je welkom voor een geile massage tot ik voel dat je ontspannen bent en lekker hard.

Pijpdate vanaf 65 Cabine. Voor extra's vraag ik 30 40 Prostitutie is hier zeker geen taboe je vind hier prive hoeren, geile vrouwen, amateur hoeren die echt houden van lekker neuken. Een van de beste gratis live sex chat sites op het net, deze plek heeft het allemaal: Al onze HD-video's worden gemaakt door onze gebruikers. Al onze modellen kunnen hun video's uploaden en.

Buurten uit hij was prostaat vibrator chat sexse hoofddorp erotische massage salon amsterdam matching site hank eng en Adres De Dildo Mannen. Unieke massages in Arnhem -Zuid. Home · New Je zal alle mogelijke films van Massages op Pornozot terugvinden. Enkel maar Mooie wijfen online sex chat sites free by: Videos Pornozot massage sex advertenties - escort stora Zin in een heerlijke erotische massage!!

Gratis porno films en gratis sex films met o. Gratis porno films voor op je laptop, mobiel of desktop! Dit zijn hele korte sexfilmpjes waar de surfer lekker mee wordt gemaakt om de hele film te komen kijken. Ook op deze website vind u een groot aanbod van sexfilms die onder de categorie sexfilmpjes vallen.

Als de filmpjes die u hier tegenkomt bevallen en u bent een liefhebber van sex filmpjes, bookmark dan onze website. Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Porno is de beste en geilste porno site waar je lekkere lange gratis sex films kunt kijken.

Klik hier om een sexfilm te kijken. Verwen jezelf met een van onze behandelingen. Kies uit een hotstonemassage, een warme oliemassage, een lichaamsscrub of onze aromatherapie.

Maar ook een voetmassage na een middagje shoppen of een klassieke Thaise massage na een lange werkdag, helpen je te ontspannen.

Erotische massages en erotiek. Volgens alle regels der kunst wordt jij gemasseerd. Ontspanning, sex, erotiek en happy end. Jouw erotische en seks fantasie wordt bevredigd.

Welkom bij Warie de Massagesalon in Den Haag voor uw dagelijkse ontspanning. Recent zijn al onze kamer 60 minuten Super Erotische Nuru Massage geen maar slechts Probeer ook eens onze super gladde Nuru Massage, U zult versteld staan en hier nog lang met plezier aan terug denken! Ze houden van vuil plezier voor hun webcams en zijn altijd op zoek naar sexy homo- of biseksuele mannen die hen kunne uitnodigen in onze prive chatrooms voor hete webcam seks. Ga BongaCams in om duizenden geile biseksuele mannen te ontmoeten die al je wildste kinky dromen kunnen waarmaken!.

Homo Cams - gratis chatten met hete jongens die samen gekke dingen online! Uit onbeperkt je seksualiteit en geniet van live-shows!. Bekijk hetro-mannen en geniet van de grootste webcam gemeenschap in BongaCams!

Registratie is niet nodig. Alleen de beste Hetero jongens online!. Sex met oudere vrouw escort service agency. Hallo dames, Wil je. Eenvoudig op één plek tussen het occasion aanbod van 15 autowebsites naar jouw tweedehands auto zoeken, doe je op hcjbradiogids. Plaats je advertentie gratis online via hcjbradiogids. High class mannelijke escort gigolo David Ben je op zoek naar een escort man, een gentleman, gigolo en professionele masseur enkel voor dames die je tot in de puntjes verwent met klasse en stijl!.

Wij hebben het grootste aanbod van alle erotische massage dames. Ook voor tantra, prostaat en Nuru massages. Gratis flirten,Neukadressen van geile meiden uit jou buurt Gratis neuken een neuk afspraak maken Van seksfilms, seksdating tot bordelen en zelfs webcamseks, flirtpagina met datingsite. Huisvrouw ontvangt thuis TIP! Gay sexdate garantie Homo · Stiekem Vreemdgaan? Een jonge kerel ontmoet een mooie rijpe vrouw voor seks - sex film in categorie Rijpe Vrouwen.

Op Speurders vind je Escort tot 25 km v. Alkmaar - Maya Posted on By escort service gelderland sex in alkmaar 0 Prive ontvangst studenten gratis- seksfilms, Man zoekt gratis sex massage sexy body. Naaktstranden noord holland, rijpe vrouwen zoeken. Tarief 1 Prive ontvangst sex. Sletjes In Alkmaar, oudere dames prive ontvangst in Rijen. Lekker massage kinky teen sex, Chinese erotische massage amsterdam prive ontvangst alkmaar, Alle.

Grootste aanbod van sexy dames in Haarlem die aan prive ontvangst doen. Beste erotische massage- liefhebbers, Kom gezellig aan op het vertrouwde adresje aan het Spaarne 33 in Haarlem. Voor een gezonde, ontspannende en opwindende massage door onze exotische of blonde Bel voor contact: Gay massage salon video 18 - sex flm. Ontspannende en erotische massages - dames gevraagd! Gratis zoekt oma cams nieuwegein amatuer sex mobile erotische zuid gratis peelkant sex massage · kortland afspraakjes oma sexdate sex; gratis zoekt oma.

Setze ein Lesezeichen auf den Permalink. Overzicht van advertenties in de rubriek Massage. Every day new free sex and porn videos of the most beautiful girls and sexy babes posing and playing on video.

Every day new free sex and porn videos of the most beautiful naked girls and sexy babes posing nude and playing. Rookie modellen doen hardcore porno. Modellen met grote tieten poseren. Modellen genieten van seks na de fashionshow. Rookie modellen doen hardcore porno Modellen genieten van seks na de fashionshow. Gratis Model Neuken Sexfilms - We zijn de beste in gratis porno, alle gratis Model Neuken Hete getatoeëerde blondine gaat hardcore deze seks video.

Echte amateur koppels tonen hun vaardigheden en neuken op live sex cams. Neem deel in chatrooms voor paren en geniet van het gratis bekijken hoe ze seks hebben! Camscore; De meest populaire rooms; Net aangemeld; Nieuwe modellen; Geliefden. Sex filmpjes over arnhem. Een trio in Arnhem, de een trekt haar kut open terwijl hij haar vingert. De geile slet gaat op de stijve lul van de een zitten en neukt hem, terwijl ze de ander aan zijn harde lul trekt en pijpt.

Kijk pornofilms en lekker neuken met geile naakte meisjes, natte kutjes, naakte vrouwen, erotiek, seks op het strand, anale seks, orale seks, beffen, sex verhalen en veel meer gratis seks filmpjes.

Drie miljoen gebruikers internet download seks movie geil chatten mensfort films gratis porno free dating sites free stryp de muziek, maar ik vind iemand die 't. Sex chatten met geile webcam meisjes die nat klaar zitten om gratis te cammen met u! Veel gratis webcam plezier!. Toggle navigation Nederland, kom je? Gratis Porno films van. Erotische Massage Gelderland Gratis Neuk. Xex Porno Sexafspraak Nl. Solomio Seks Escort Girl Video.

Nl Sex Sites Sekspartner Zoeken. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je? Erotische massage met dikke tieten slet Jasmine Black. Een goede beurt sla ik niet af. Lekker single en genietend van het leven, maar ik wil graag meer en daar kan jij me wel mee helpen hoop ik?

Rijpe dame is op zoek naar seks en plezier. Deze leuke gezellige rijpe dame is op zoek naar. Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!.

Oma zoekt seks mooie sex film, Vrouwen. Sex op het aanrecht; Gehuwde vrouw zoekt; Kom chatten nl; Sexverhalen buiten; Jong kaal kutje. Leuke sex film erotische thaise massage arnhem ·. Gratis Porno films van Tantrische Massage. Je zal alle mogelijke films. All in erotische massage met b2b en erotiek?. Massage - Body to. Gratis Porno films van Nederlandse Sex Films. Erotische massages zuid holland vind je op hcjbradiogids. Geen sex, wel erotische massage voor dames · Ervaren en.

Dordrecht werd voor het eerst vermeld in een tekst uit de twaalfde eeuw.

Spuitende shemale tantra massage gelderland

  • Omaskut pijpende vrouw
  • 312
  • Priveontvangst waalwijk opengetrokken kut
  • 993


Tieten negerin hoer zoekt man


Lekkere vette kut man zoekt man voor massage


Dan had verdachte staan 'twee lekkere meiden op autodate'. Verdachte had ook een betaalde site. Op de betaalde sites stonden foto's van haar die verdachte gemaakt had.

Ze moest dan sexy tegen een witte muur staan waarbij ze, gekleed in alleen haar string, naar voren moest bukken. Verdachte had haar gezegd, omdat het haar advertenties waren, dat zij daar ook voor moest betalen.

In het dossier bevindt zich een uitdraai van een advertentie op een site genaamd 'sexjobs'. De advertentie heeft als titel 'autodate en privéontvangst [naam 6] en [slachtoffer 3]'. In de advertentie staat: Op de uitdraai staat vermeld dat de laatste update dateert van 25 mei In het dossier bevinden zich tevens uitdraaien van internetpagina's van de site 'chattijd.

Daarop zijn ook foto's van [slachtoffer 3] te zien, onder andere een foto waarop zij gekleed in een hemdje en string tegen een witte muur staat. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Ze moest daar een uur blijven en dan haalde verdachte haar weer op. Verdachte zei dan tegen haar dat ze volgende week heel veel geld zou krijgen, maar later zei hij dan dat ze een schuld bij hem had van zoveel honderd euro en dat ze dat terug moest betalen in de vorm van werken of ze gingen naar parenclubs en zo.

Verdachte zei dan dat ze al geld had gehad in de parenclub. De schuld bestond er uit dat verdachte zei dat hij geld aan [getuige 9] had gegeven. Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan her ronselen.

Zo heeft hij ook [slachtoffer 3] geronseld. Dit was op een parkeerplaats in Almere. Eerst deed verdachte alsof hij heel goed kon met de vriend van [slachtoffer 3], maar zodra [slachtoffer 3] een paar keer voor verdachte had gewerkt dan probeert hij haar en haar vriend uit elkaar te drijven. De eerste keer bracht verdachte haar. Verdachte ging dan dreigen dat hij heel sterk was en dat hij [slachtoffer 3] wat aan ging doen als ze geen geld ging verdienen. Hij zei dat hij haar dood zou maken.

Ze moest seks met hem hebben in het huis van haar moeder. Ze zei de hele tijd 'nee' maar hij bleef gewoon doorgaan. Ze kon eigenlijk niet zoveel doen, omdat verdachte veel sterker was. Verdachte zei dat je voor dat werk geen verstand nodig had. Toen ze in zijn huis in [woonplaats] waren wilde hij alleen maar seks. Dat heeft ze toen gedaan omdat hij haar dreigde met doodmaken en ook haar familie.

Verdachte zei dat hij vrienden had met messen en pistolen. Hij dreigde elke keer. Hij zei dan dat ze dan kon leren, voor naar de klanten toe. Ze moest dan seksstandjes leren. Iedere keer huilde ze dan maar verdachte zei dat ze zich niet zo aan moest stellen. Want als ze hem weigerde, zou ze dat ook bij klanten doen. Als hij daar achter kwam, had ze helemaal een probleem, want dan zou hij zijn klanten verliezen. Ook op seksparkeerplaatsen was hij meiden aan het ronselen.

Verdachte deed alsof hij het niet hoorde. De verklaring van [getuige 2] zoals hiervoor opgenomen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Naast de verklaring van verdachte hierover, zoals hiervoor bij de feiten weergegeven, heeft [slachtoffer 1] verklaard dat [slachtoffer 3] vaak bij hen in [woonplaats] is geweest. Verdachte zei dan dat hij klanten voor [slachtoffer 3] had en dan haalde verdachte haar 's avonds op. De volgende dag bracht hij haar dan naar een klant.

Getuige [getuige 11] heeft verklaard dat hij gezien heeft dat verdachte [slachtoffer 3] wegbracht naar een klant. Later belde zij dan weer op en werd ze weer opgehaald. Verdachte zei altijd dat hij hen in de gaten moest houden.

De rechtbank acht deze verklaring van [slachtoffer 3] betrouwbaar, nu haar verklaring voor het overige op belangrijke onderdelen ondersteund wordt door andere bewijsmiddelen. Daarnaast vindt de rechtbank bevestiging in hetgeen onder 1 bewezen is verklaard.

Verdachte belde [slachtoffer 1] immers vaak op om te vragen hoeveel klanten zij had gehad. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank ook dit onderdeel van de tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen. Zij moest haar geld aan verdachte geven.

De rechtbank verwijst hiervoor naar hetgeen onder het kopje 'tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat hij, verdachte, haar moeder of [getuige 9] iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking' is opgenomen hetgeen als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. De rechtbank acht derhalve ook dit onderdeel van de tenlastelegging bewezen. Hetgeen de rechtbank bij feit 1 ten aanzien van de algemene werkwijze van verdachte heeft overwogen dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 3] heeft gehanteerd. Vast staat dat [slachtoffer 3] een verstandelijke beperking heeft. Verdachte heeft verklaard dat hij dit niet wist en gewoon dacht dat zij een jaar of 20 was. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven omtrent zijn algemene werkwijze en gelet op het volgende.

Verdachte zei dat hij klanten had voor [slachtoffer 3] en haalde haar dan 's avonds op. Verdachte belde hem dat hij een meisje had en vroeg [getuige 8] of hij haar wilde ontmoeten. Zoals hiervoor bewezen verklaard, dwong verdachte [slachtoffer 3] door bedreiging met geweld in de prostitutie te werken en seks met hem te hebben.

Tijdens de gedwongen seks met hem, hield verdachte [slachtoffer 3]'s handen vast en duwde haar knieën uit elkaar. Ook zei verdachte haar dat ze geleend geld terug moest betalen door in de prostitutie te werken en misleidde hij haar door te zeggen dat hij haar al geld had betaald. De mate van psychisch overwicht dat verdachte op [slachtoffer 3] had en het misbruik dat hij, puur voor zijn eigen gewin, maakte van het feit dat zij er, ook lichamelijk, jonger uitzag volgt tevens uit de bewijsmiddelen die hiervoor onder het kopje 'die [slachtoffer 3] opdracht gegeven tegen klanten te zeggen dat ze 16 jaar is' zijn weergegeven.

De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 3] aldus niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor als bewijs is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door geweld, dreiging met geweld, misleiding en misbruik van de kwetsbare positie van [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] heeft geworven, vervoerd en overgebracht met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 3] en haar bewogen heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele diensten.

Verdachte en [slachtoffer 3], die toen 19 jaar was, hebben elkaar leren kennen op de parkeerplaats bij Almerestrand in januari De officier van justitie acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen op basis van de verklaring van [slachtoffer 3], hetgeen zij tegen haar vriend en moeder heeft verteld en op basis van de verklaring van [slachtoffer 1].

De raadsman heeft betoogd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken nu enig steunbewijs voor de aangifte van [slachtoffer 3] ontbreekt. Hij vond dat dat moest. Zij zei de hele tijd 'nee'. Verdachte zei dat ze niet zo raar moest doen. Hij was veel sterker en deed haar broek los. Verdachte zei dat ze alleen vrienden konden zijn als ze seks met hem had.

Het gebeurde toch want verdachte dreigde met doodmaken en zo. Verdachte dreigde iedere keer en zei dat ze zich niet zo moest aanstellen. Hij zei dan dat ze kon leren, voor naar de klanten toe. Ze moest dan van hem seksstandjes leren. Als ze seks met hem had, ging ze elke keer huilen. Hij zei dan dat ze zich niet zo aan moest stellen. Als ze weigerde, zou ze dat ook bij klanten doen. En als verdachte daar achter kwam, had ze helemaal een probleem.

Want dan zou hij klanten verliezen. Verdachte had dan seks met haar en duwde daarbij haar knieën uit elkaar en hield haar handen vast. Dit gebeurde heel vaak. Hij zei dan dat ze niet zo lullig moest doen en dat hij haar anders wat aan zou doen en dat hij een hoop vrienden met wapens had. De verklaring van [slachtoffer 3] is gedetailleerd, consistent en wordt voldoende ondersteund door de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen. De rechtbank acht, gelet op hetgeen zij hiervoor bij feit 3 heeft overwogen, bewezen dat verdachte misbruik heeft gemaakt van het uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat hij op [slachtoffer 3] had.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor bij de feiten is opgenomen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 3] meermalen heeft verkracht.

In de periode van augustus tot en met november heeft verdachte [slachtoffer 2], die toen 23 jaar was, meermalen opgezocht in haar woning in [woonplaats]. De eerste keer dat hij daar was heeft hij haar gemasseerd en heeft hij haar verteld dat [slachtoffer 1] aan parkeerplaatsseks deed en een hoertje was.

Verdachte heeft [slachtoffer 2] gezegd dat hij een schoonmaakster zocht. In het dossier bevinden zich verschillende verslagen van opgenomen telefoongesprekken die verdachte gevoerd heeft met [slachtoffer 2] en anderen.

Verdachte heeft ter terechtzitting erkend deze gesprekken gevoerd te hebben. In een gesprek op 3 november spreekt verdachte met [getuige 2]. Op 6 november belt verdachte met [slachtoffer 2] om te vragen of [slachtoffer 1] haar al had gebeld.

Ongeveer drie kwartier later belt verdachte met [slachtoffer 1]. Hij zegt haar dat hij [getuige 2] gesproken heeft over meiden, eentje van 18 en eentje van Verdachte zegt dat hij tegen [getuige 2] gezegd heeft dat [getuige 2] het nummer van die van 22 moet geven omdat [getuige 2] die van 18 voor zichzelf wil houden.

Verdachte zegt tegen [slachtoffer 1] dat hij die van 22 toen heeft gebeld en gezegd heeft dat hij een schoonmaakster zocht. Op 7 november belt verdachte [slachtoffer 1] terwijl hij [slachtoffer 2] in haar huisje aan het masseren is. Hij zegt [slachtoffer 1] dat hij [slachtoffer 2] aan het masseren is, 'want neuken doen we niet hoor', zegt verdachte. Op 9 november belt verdachte met [slachtoffer 2]. Verdachte biedt [slachtoffer 2] aan dat als zij in de financiële problemen zit en een paar honderd euro wil verdienen, haar te zeggen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen.

Verdachte zegt dat hij een normaal iemand is, die met vrouwen werkt. Verdachte zegt dat hij haar heeft uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en dat zij maar moet kijken wat ze daarmee wil. Verdachte zegt dat als [slachtoffer 2] wel interesse heeft in dat andere en zij slikt de pil niet dat zij dan met klanten meegaat en zich dan moet laten volspuiten.

Verdachte zegt dat [slachtoffer 2] met [slachtoffer 1] kan gaan praten en dat verdachte met [slachtoffer 1] heel ruimdenkend is, dat hij met [slachtoffer 1] wel eens in parenclubs komt en dat [slachtoffer 1] dan met 2 of drie man in een slaapkamer verdwijnt. Verdachte zegt dat dat andere voor [slachtoffer 2] wel een mooie oplossing is want dan pakt [slachtoffer 2] een paar honderd euro op een avond.

In een gesprek van 17 november zegt [getuige 2] tegen verdachte over [slachtoffer 2]: Verdachte zegt dat hij er aan denkt [slachtoffer 2] in het huisje neer te zetten.

Op 18 november zegt verdachte in een telefoongesprek tegen [slachtoffer 2] dat ze maar in het huisje in [ woonplaats] moet kijken. Hij vraagt haar ook of ze wel eens in de sauna komt. Op 21 november bedreigt verdachte [slachtoffer 2] aan de telefoon dat als zij naar het politiebureau gaat, hij haar door het hele huisje heen slaat. Hij verlangt van niemand een grote bek, zeker niet van een vrouw. Verdachte heeft [slachtoffer 1] door middel van misleiding, geweld, feitelijkheid en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht [slachtoffer 2] geworven met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie.

De officier van justitie acht daarbij de eerste vier tenlastegelegde gedachtestreepjes ook bewezen. Niet bewezen kan worden dat [slachtoffer 2] zich beschikbaar heeft gesteld voor de prostitutie. Derhalve moet een vrijspraak volgen voor het als sub 4 tenlastegelegde. De raadsman heeft betoogd dat verdachte vrijgesproken zal moeten worden van het primair tenlastegelegde nu er geen sprake is geweest dat verdachte [slachtoffer 2] heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting.

Ook is er geen bewijs voor één van de genoemde dwangmiddelen. Ten aanzien van het subsidiaire heeft de raadsman tevens een vrijspraak betoogd nu er geen sprake van is dat verdachte [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten. De rechtbank acht bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze ten aanzien van [slachtoffer 2] heeft gehanteerd.

Zij had toen geldproblemen. Hij zei haar dat hij prostitutiewerk voor haar had en dat hij 20 tot 25 meisjes in de prostitutie had.

Verdachte zei dat hij meisjes had werken op parkeerplekken in vrachtwagens. Hij zei dat je daar duizenden euro's mee kon verdienen. Verdachte zei dat [slachtoffer 1] daar 4. Verdachte heeft haar gevraagd of zij voor hem in de prostitutie wilde werken omdat ze daar veel geld mee kon verdienen.

Verdachte heeft haar enkele malen gevraagd of zij voor hem wilde werken in de prostitutie. Hij zei ook dat [slachtoffer 1] wel eens 4. Het werk was aan de snelweg in vrachtwagens en veelal 's avonds en 's nachts.

Over het hiervoor genoemde telefoongesprek van 3 november heeft [getuige 2] verklaard dat die 22jarige [slachtoffer 2] betrof. Dit heeft ze van verdachte gehoord.

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte de onder broek van [slachtoffer 2] heeft opengetrokken, bovenop haar is gaan zitten en haar borsten of geslachtsdelen heeft betast. Hiervoor is in het dossier onvoldoende steunbewijs voor de verklaring van [slachtoffer 2] aanwezig. Ook het telefoongesprek dat verdachte heeft gevoerd met [slachtoffer 1] op het moment dat hij [slachtoffer 2] aan het masseren was en waarbij op de achtergrond [slachtoffer 2] zelf te horen is, biedt daarvoor onvoldoende aanwijzing.

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen in samenhang bezien met hetgeen hiervoor onder de feiten is weergegeven, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, wetende dat [slachtoffer 2] 'een probleemgeval' was, doelbewust geprobeerd heeft haar in de prostitutie te laten werken door middel van misleiding, misbruik van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op haar had en misbruik te maken van haar kwetsbare positie. Verdachte heeft naar haar toe immers doen voorkomen alsof hij haar wilde laten schoonmaken.

Daarna heeft hij haar gemasseerd, ondertussen [slachtoffer 1] gebeld en over neuken gesproken, en daarna meermalen tegen [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar wel in de prostitutie wilde hebben en genoemd dat ze daar veel geld mee kon verdienen en hij meer meisjes voor zich had werken in de prostitutie.

Aldus heeft verdachte [slachtoffer 2] geworven met het oogmerk van uitbuiting van haar. Dat [slachtoffer 2] te kennen heeft gegeven dat ze niet in de prostitutie zou gaan werken, maakt dat niet anders nu het niet gaat om de vraag of de prostitutiearbeid zich ook heeft gerealiseerd maar alleen om de vraag of daartoe is geworven, en dat is zo..

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen geacht wordt dat: Verdachte en [slachtoffer 4], geboren op [], hebben elkaar leren kennen in de sauna in Putten, waar verdachte met [slachtoffer 1] was.

Toen [slachtoffer 1] daar seks had op een bed, heeft verdachte [slachtoffer 4] gevraagd haar vest uit te doen en heeft haar een tongzoen gegeven. Hij heeft ook wel eens tegen [slachtoffer 4] gezegd dat iemand een klant van [slachtoffer 1] was. Verdachte heeft met [slachtoffer 4] en [slachtoffer 1] seks gehad in de sauna in Putten. Verdachte heeft [slachtoffer 4], vòòr haar 18e verjaardag, geworven en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

Voor het deel van de tenlastelegging dat ziet op artikel lid 1 sub 5 het ook feitelijk tegen betaling seksuele diensten doen verrichten is geen bewijs omdat er geen bewijs is dat er betaald is voor de seks van [slachtoffer 4] met een derde en evenmin dat [slachtoffer 4] zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Verdachte heeft [slachtoffer 4], nà haar 18e verjaardag, door middel van dwang, misleiding, geweld, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht geworven en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door haar te willen laten werken in de prostitutie en zelf seks met haar te hebben tegen haar wil.

De raadsman heeft het verweer gevoerd dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken. Daartoe heeft hij het volgende betoogd. Uit geen enkel bewijsmiddel blijkt dat [slachtoffer 4] zich voor de prostitutie beschikbaar heeft gesteld. Er is geen verband tussen het tenlastegelegde en de seksuele handelingen die verdachte met [slachtoffer 4] had.

De verklaring van [slachtoffer 4] ten aanzien van de gedwongen seks is te vaag. Er is geen informatie omtrent de vraag hoe [slachtoffer 4] kenbaar heeft gemaakt aan verdachte dat zij niet wilde. Verdachte betwist dat hij [slachtoffer 4] al vòòr haar 18e verjaardag kende hetgeen wordt ondersteund door de eerste verklaring van [slachtoffer 4] bij de politie.

Evenmin is sprake van enig tenlastegelegd dwangmiddel. De rechtbank acht beide verklaringen, voor zover hierna tot het bewijs gebezigd, betrouwbaar, nu deze op belangrijke onderdelen ondersteuning vinden in elkaar en in andere bewijsmiddelen. Dat [slachtoffer 4] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat ze geen aangifte heeft gedaan tegen verdachte doet daar niet aan af, temeer daar zij heeft uitgelegd dat zij dat niet heeft gedaan omdat ze dan een advocaat nodig had, de kans groter zou zijn dat ze tegenover verdachte zou komen te zitten en de situatie er niet door veranderde.

Evenmin doet daar aan af dat [slachtoffer 4] bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat ze [slachtoffer 1]'s verhaal bij de politie moest bevestigen. Ze zegt niet dat [slachtoffer 1], de politie of een ander haar dit gevraagd heeft.

Ze zegt dat de politie haar wilden horen om te kijken of het klopte wat [slachtoffer 1] allemaal verteld had. Niet is gesteld of gebleken dat de politie haar heeft verteld wat [slachtoffer 1] had verklaard.

Feitelijke handelingen voor de 18e verjaardag van [slachtoffer 4]. Dat verdachte en [slachtoffer 4] samen bij een seksshow in Erotica aanwezig waren en hij haar voorstelde haar vest uit te doen heeft verdachte zelf ook verklaard ter terechtzitting van 12 maart Dit was eind Verdachte begon toen tegenover haar meteen over parenclubs. Later ging het daar weer over en over een seksshop Erotica in Amersfoort. Al vòòr haar 18e verjaardag is zij met verdachte en [slachtoffer 1] bij Erotica geweest in Amersfoort.

De eerste keer dat ze in Erotica was, was ze met verdachte en [slachtoffer 1]. Verdachte heeft haar toen Erotica laten zien. Hij liet haar ook de bioscoop aan de achterkant zien. Daar is een bed waar toen een seksshow bezig was van een man en een vrouw waar veel mannen stonden te kijken. Verdachte stelde haar voor dat ze haar vest uit zou doen. Verdachte heeft haar daar toen ook getongzoend.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 20 maart verklaard dat [slachtoffer 4] misschien de eerste keer toen ze elkaar leerden kennen in de sauna nog geen 18 jaar was. Hoewel [slachtoffer 4] bij de politie eerst verklaard heeft dat zij denkt dat zij verdachte ergens in het voorjaar van heeft leren kennen, zegt ze ook dat ze het niet precies meer weet. In een latere verklaring wordt haar gericht gevraagd wanneer alles plaats vond en of zij toen al 18 jaar was of niet.

De rechtbank acht haar verklaring derhalve betrouwbaar. Voor haar 18e verjaardag had ze tussen de 20 en 30 keer seksuele gemeenschap met verdachte.

Dit was in Erotica in Amersfoort, in de sauna in Putten en ook in de woning van [slachtoffer 1] en verdachte in [woonplaats]. Ten aanzien van die seksuele contacten verklaart [slachtoffer 4] dat ze gewoon mee moest doen. Verdachte keek haar dan op een bepaalde manier aan of pakte haar pols net iets harder vast dan normaal, waardoor ze toch maar weer mee deed. Ze had niet echt gevoel bij de seks omdat ze eerder seksueel misbruikt is.

Ze heeft gezegd dat ze zich ongemakkelijk voelde. In het begin in Erotica heeft ze heel lang gezegd dat ze niet op het bed wilde gaan liggen.

Er werd dan aan haar arm getrokken of heel erg gepusht tot ze er wel op ging liggen. Verdachte trok dan aan haar arm. Hij pushte haar ook door de manier waarop hij keek en de dingen die hij zei. Hij gaf je het gevoel dat je niet zo flauw moest doen. Als je stap A had gezet, moest je ook stap B zetten. Verdachte vertelde ook dat hij vastgezeten had en dat zijn vrouw thuis een pistool of revolver had liggen. Hij vertelde dit omdat ze er bang van zou worden. Ze was gewoon bang voor hem.

Ook bij de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 4] verklaard dat ze de eerste keer in Erotica dat ze seks had met verdachte en [slachtoffer 1], ze zeker wel een paar keer nee heeft gezegd tegen verdachte.

Er waren toen ook andere mannen bij. Toen ze nee zei, pakte verdachte haar arm vast en probeerde haar van de bank te trekken. Toen ze weer nee zei pakte hij haar iets harder vast en trok haar omhoog van de bank.

In de sauna heeft ze ook meerdere keren seks gehad met verdachte en zei ze soms ook nee. Ze heeft zeker laten blijken dat ze niet wilde. Wilde ze niet dan gebeurde het toch. Verdachte heeft seks gehad met [slachtoffer 4] tegen haar wil. Ze heeft vaak genoeg gezegd dat ze niet wilde. Als [slachtoffer 4] zei dat ze niet wilde, gebeurde het altijd toch. Ze liet zich overhalen door verdachte om seks te hebben en soms nam hij het gewoon.

Ze hadden met z'n drieën tussen de 20 en 30 keer seks. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het tenlastegelegde bewezen. Dat voorstel heeft verdachte ongeveer 4 keer aan haar gedaan om in de prostitutie te gaan werken.

De eerste keer was toen er een man met een sigaar naar buiten kwam lopen bij Erotica. Verdachte zei toen dat die man een klant van [slachtoffer 1] was en dat die altijd zo jong mogelijke meisjes wil.

Verdachte zei dat hij voor [slachtoffer 1] een X bedrag kon vragen, maar als ze naar haar zouden gaan, als zij het zou doen kon hij nog een hoger bedrag vragen.

Dit was voor haar 18e verjaardag dat hij dat zei. Ze kreeg dan geld mee van verdachte zodat ze ook voor [slachtoffer 4] kon betalen. Verdachte had daarover gezegd dat ze het [slachtoffer 4] naar de zin moest maken en voor haar moest betalen want dan kreeg hij haar wel zover dat [slachtoffer 4] ook ging werken in de prostitutie en dan zou ze het wel terug betalen. Uit de verklaring van [slachtoffer 4] volgt dat dit na haar 18e verjaardag gebeurd was.

Dit deel van de tenlastelegging kan hier derhalve niet bewezen worden. Hoewel hiervoor geen directe ondersteuning in het dossier aanwezig is, heeft de rechtbank geen reden te twijfelen aan haar verklaring, gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor over de betrouwbaarheid van haar verklaring heeft overwogen.

Het past in het patroon van handelen door verdachte, en behoeft voor het bewijs dan ook geen aparte ondersteuning. Daarnaast volgt uit een opgenomen telefoongesprek tussen verdachte en [slachtoffer 1] van 3 december , zoals opgenomen bij feit 1, dat verdachte soortgelijke bewoordingen richting [slachtoffer 1] heeft geuit. Evenals de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank dit onderdeel van de tenlastelegging niet bewezen.

Ze zijn toen ook naar een parenclub in Weesp of Muiden geweest en daar hebben ze ook met elkaar seks gehad. Ze bedacht dan heel vaak smoesjes. Het was altijd wel zo dat als verdachte wat wilde dat het dan ook gebeurde. Uit de verklaring van [slachtoffer 4] volgt dat dit voor haar 18e verjaardag gebeurd was. Dit deel van de tenlastelegging kan hier derhalve niet bewezen worden nu het in de feitelijke uitwerking in de tenlastelegging is verbonden aan haar meerderjarigheidsperiode..

Nadat [slachtoffer 4] heeft verklaard over het voorstel van á euro en de klant van [slachtoffer 1] heeft ze verklaard dat na haar 18e verjaardag, verdachte nog wel eens gevraagd heeft of ze er over nagedacht had. Verdachte zei ook wel dat [slachtoffer 1] een nieuwe klant had en dat zij die ook wel had kunnen doen. Ze denkt dat als ze hem weer zou ontmoeten dat hij haar wel weer zou pushen, dat ze veel geld kon verdienen met prostitutie.

Gedraging, dwangmiddel en oogmerk van uitbuiting, zowel voor als na de 18e verjaardag van [slachtoffer 4]. Hetgeen hierover bij feit 1 is weergegeven dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Zoals hiervoor bij de feiten vastgesteld, wist verdachte dat [slachtoffer 4] vroeger misbruikt was. Verdachte heeft dat ook wel gezegd omdat zij 17 jaar en zo jong was daarom kon hij zoveel geld voor haar krijgen.

Het staat ook op je hyves en ze spraken ook over haar rijbewijs dat zij nog niet had of ze hadden het over het brommercertificaat wat zij had. Gelet op voornoemde bewijsmiddelen in samenhang bezien met de feitelijke handelingen die de rechtbank bewezen heeft geacht, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte eenzelfde werkwijze als ten aanzien van [slachtoffer 3] bij [slachtoffer 4] heeft gehanteerd. Verdachte heeft [slachtoffer 4] gedwongen seks met hem te hebben, stelde haar meermalen voor om in de prostitutie te werken en zei haar dat hij iedereen die hem in de steek liet binnen een week gevonden had.

Door deze dwang en het misbruik maken van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op haar had, was [slachtoffer 4] niet of. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door het verrichten van de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, door dwang en misbruik van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat hij op [slachtoffer 4] had, [slachtoffer 4] heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting van [slachtoffer 4].

Wat betreft de verweten witwas gedragingen stelt de rechtbank dezelfde onweersproken feiten vast als hiervoor onder sub 1 en sub 3 opgenomen voor zover hier nodig onder verwijzing naar dezelfde bewijsmiddelen. De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Verdachte heeft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] door middel van dwang, feitelijkheid, geweld, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht geworven, gehuisvest, opgenomen en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting door diensten, seks met verdachte, werken in de prostitutie en afdragen van geld.

Dat geld is door verdachte "witgewassen". De raadsman van verdachte heeft het verweer gevoerd dat verdachte van het ten laste gelegde onder 1 en 3 dient te worden vrijgesproken nu er sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Verder heeft de verdediging betoogd dat met betrekking tot gezamenlijke uitgaven van verdachte en [slachtoffer 1] niet gesproken kan worden over "witwassen" en dat het enkel voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig van een door de verdachte zelf begaan misdrijf niet voldoende is voor witwassen.

Wat betreft de bewezen verklaring van de verweten gedragingen betreffende mensenhandel sub 1 en 3 verwijst de rechtbank hier naar hetgeen daartoe is overwogen en hetgeen daaraan aan bewijsmiddelen ten grondslag is gelegd. De officier van justitie is bij haar opstelling en conclusie tot bewezenverklaring van de volgende vooronderstellingen uitgegaan: De door [verdachte] genoten inkomsten zijn gevolg van mensenhandel en daarmee crimineel de prostitutie-inkomsten van [verdachte] en [slachtoffer 3] zijn immers legaal.

Grote geldsbedragen worden gevormd door een geoorloofde optelling van verschillende kleinere genoten bedragen uit de opbrengst van de prostitutie door [verdachte] en [slachtoffer 3]. Expliciete zie bewijsmiddelen overzicht van de officier van justitie: Bij de kasopstelling gaat het om de contante uitgaven en inkomsten, die via de portemonnee van verdachte zijn gegaan.

Er is alleen gekeken naar contante geldstromen die op opnames, facturen, bonnen en stukken in het SFO aantoonbaar waren p. De hiervoor vermelde impliciete uitgangspunten zijn juist en door de officier van justitie terecht tot uitgangspunt genomen.

De hier genoemde expliciete uitgangspunten zijn juist en door de officier van justitie terecht tot uitgangspunt genomen, behoudens de bij het laatste punt genoemde post van de niet aantoonbare uitgaven. Onjuist is immers dat niet aantoonbare uitgaven in een bewijsopstelling niet ten gunste van verdachte zouden moeten worden meegenomen, omdat een ander oordeel met zich mee zou brengen dat de bewijslast op de betreffende punten zou worden omgekeerd ten laste van verdachte, hetgeen strafvorderlijk niet toelaatbaar is.

Voor de bewezenverklaring doet dat in dit geval evenwel alleen maar ter zake in het kader van een verificatie aan het eind omdat de tenlastelegging niet spreekt over concrete "witgewassen" bedragen. Met andere woorden is de vraag dan: Hebben [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] hun verdiensten aan verdachte moeten afdragen en zo ja in welke mate?

Kan het uitgeven van die verdiensten door verdachte als "witwassen" worden geduid en zo ja in hoeverre? Zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 3] hebben verklaard dat zij hun, c. Die verklaringen worden ondersteund door verklaringen van anderen: De verklaring van [slachtoffer 1] dat [slachtoffer 3] haar inkomsten afgaf aan [slachtoffer 1], die zij op haar beurt weer afstond aan verdachte Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld en de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat zowel [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] als [slachtoffer 3], tenminste een deel van hun verdiensten aan verdachte af moesten staan c.

Voor wat betreft de vraag of sprake is geweest van witwassen is nog het volgende van belang. Het proces-verbaal van die berekeningen houdt onder meer een berekening van het vermoedelijke kassaldo in. Zelfs rekening houdende met niet aangetoonde uitgegeven bedragen voor sauna bezoek en bezoeken aan parenclubs, als mede voor aanschaf van de "Scudo" en de "Corsa", is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat dit verschil de slotsom rechtvaardigt dat verdachte in kleinere delen opgeteld al met al grote bedragen heeft uitgegeven van het door [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3], door verdachte uitgebuit in het kader van de onder 1 en 3 bewezen verklaarde mensenhandel, in de prostitutie verdiende geld, en dusdoende heeft verhuld dat die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] daarop rechthebbenden waren en niet hijzelf.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde onder 7 heeft begaan met dien verstande dat: Op 29 januari is in de woning aan de [adres] waar de ex partner en kinderen van verdachte wonen een pistool FN 6.

Bovendien komen voertuigen waarvan verdachte gebruik maakt, dagelijks op dat adres en blijven ze diverse keren gedurende de nacht op die locatie staan. De officier van justitie acht het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen op basis van de verklaring van de ex partner van verdachte, de zoon van verdachte, processen-verbaal van bevindingen, afgeluisterde telefoongesprekken, peilbakens op de auto en getuigenverklaringen.

Getuige [getuige 13], de ex partner van verdachte en woonachtig op het adres waar het pistool is aangetroffen, heeft verklaard dat het pistool dat in de woning in beslag is genomen door verdachte daar is neergelegd in oktober Getuige [getuige 1] heeft bij de politie verklaard dat verdachte wel eens vertelde dat [slachtoffer 1] tegen hem zat te zeiken en dat hij haar een 9mm op de hasses had gezet en dat [slachtoffer 1] toen van haar af had gezeken.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien met hetgeen hiervoor onder de feiten is opgenomen, acht de rechtbank het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen. Hiermee is ook het verweer van de raadsman verworpen.

Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben. Handelen in strijd met artikel 26, lid 1 van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III.

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten met name ook niet uit de hierna te noemen deskundigenrapportage. De officier van justitie heeft bij haar eis rekening gehouden met de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten, de gevolgen daarvan voor de slachtoffers en de recidive verdachte. De raadsman heeft betoogd dat de geëiste straf niet in verhouding staat tot de tenlastegelegde feiten, de periode die bewezen verklaard kan worden en de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Schilperoord, psycholoog, en A. Bruijns, psychiater, gedateerd 24 januari , betreffende verdachte. Verdachte is bewust op zoek gegaan naar jonge vrouwen met problemen met het doel hen in de prostitutie te brengen. Bij twee van hen is dat ook gelukt.

Eén van de slachtoffers heeft gedurende een jaar, onder dwang en ter betaling van zijn schulden, voor verdachte in de prostitutie moeten werken. Ook moest zij, passend in dat patroon, seks met verdachte hebben.

Verdachte gebruikte ook lichamelijk geweld en bedreigde haar en haar familie, waarbij hij ook een pistool tegen haar hoofd heeft gehouden. Verdachte controleerde hoeveel klanten zij had en hoeveel geld ze daarmee verdiend had. Ook bepaalde hij haar werktijden.

Tevens heeft hij haar gedwongen een tatoeage en een tongpiercing te nemen, ten behoeve van klandizie. Het grootste deel van het geld dat zij verdiende heeft zij aan verdachte af moeten staan. Een ander slachtoffer heeft gedurende drie maanden, onder dwang en in ruil voor geleend geld, voor verdachte in de prostitutie moeten werken en seks met hem moeten hebben. Verdachte heeft haar meermalen verkracht. Ook bedreigde hij haar en haar familie.

Daarnaast maakte hij foto's van haar die hij gebruikte voor seksadvertenties en controleerde hij hoeveel klanten zij had. Omdat zij er uitzag alsof ze 16 jaar was kon zij, ten behoeve van verdachte, meer geld verdienen dat zij grotendeels aan hem af moest staan.

Het ging hier om een verstandelijk beperkt slachtoffer. Het is hartverscheurend om tot het bewustzijn te laten doordringen wat verdachte [slachtoffer 3] heeft aangedaan door haar zo uit te buiten, wetende hoe kwetsbaar dit meisje was.

Ook een derde slachtoffer dat kampte met psychische en financiële problemen, heeft verdachte geprobeerd in de prostitutie te brengen. Verdachte zocht contact met haar door te doen alsof hij een schoonmaakster zocht, heeft haar toen gemasseerd en heeft er daarna bij haar op aangedrongen dat ze in de prostitutie veel geld kon verdienen.

Hij bedreigde haar met geweld als ze naar de politie zou gaan. Een vierde slachtoffer was nog maar 17 jaar oud toen verdachte is begonnen met proberen haar in de prostitutie te brengen. Dit meisje was in het verleden seksueel misbruikt, hetgeen verdachte wist.

Ook dit slachtoffer heeft verdachte gedwongen seks met hem te hebben, onder meer in een seksshop, sauna en parenclub. Daarna drong hij er ook bij haar op aan dat ze, gelet op haar leeftijd, veel geld kon verdienen in de prostitutie.

Ook liet hij haar weten dat hij iedereen die hem in de steek liet binnen een week weer gevonden had. Het ging bij dit slachtoffer om een periode van 9 maanden. Verdachte heeft hiermee op een respectloze en schandelijke wijze doelbewust misbruik gemaakt van het lichamelijk en psychisch overwicht dat hij had op de slachtoffers. Dit psychisch overwicht had hij niet alleen op basis van de problematiek van de slachtoffers, en het leeftijdsverschil maar creëerde hij ook zelf en hield dat daarna in stand.

Op die manier waren de slachtoffers niet danwel verminderd in staat bewuste keuzes te maken. Ten aanzien van [slachtoffer 1] geldt dat verdachte haar gedurende ongeveer een jaar gewetenloos heeft uitgebuit zowel ten behoeve van zijn eigen seksuele gerief, als financieel. Voor [slachtoffer 3] was dat gelukkig korter, maar niet minder gewetenloos. Zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 3] waren uiteindelijk totaal afhankelijk van verdachte; hij controleerde en beheerste hun levens, ze waren totaal onvrij.

De ervaring, en in deze zaak ook concreet blijkens de slachtofferverklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3], leert dat vrouwen van dergelijke pooiers maar heel moeilijk los kunnen komen, daar lang last van hebben in maatschappelijk, maar ook psychosociaal en seksueel opzicht. Dat is des te meer wrang omdat van [slachtoffer 3] mag worden aangenomen dat ook haar seksuele ontwikkeling nog tot gezonde wasdom moest komen.

Dat is door verdachte wreed verstoord. Dat bewezen is dat verdachte het met nog twee andere kwetsbare vrouwen heeft geprobeerd, illustreert hoezeer hij stelselmatig bezig is geweest om vrouwen ten behoeve van zichzelf in de prostitutie te krijgen. Met dit alles, maar ook met de wijze waarop verdachte zich blijkens de telefoontaps uitliet, heeft verdachte laten zien deze vrouwen te minachten. Uitlatingen als "ik krijg haar wel klein", "luister stinkhoer daarvoor ben jij mijn pinapparaat dus je moet dat pinnetje even goed laten werken ja, anders krijg je vanavond gewoon een draai om je oren" kan de rechtbank niet anders dan als diepe minachting voor deze vrouwen uitleggen.

Door het geld van de twee eerstgenoemde slachtoffers af te nemen heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan witwassen. Uit het aangehaalde uittreksel uit het algemeen documentatieregister blijkt dat verdachte reeds eerder terzake mensenhandel, verkrachting en geweldsdelicten is veroordeeld. De deskundigen hebben, vanwege de weigering van verdachte om mee te werken met het onderzoek, niet de vraag kunnen beantwoorden of bij verdachte ten tijde van de tenlastegelegde feiten sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens.

Derhalve hebben zij ook geen uitspraak kunnen doen over zijn toerekeningsvatbaarheid. Gelet daarop gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar was ten tijde van de bewezenverklaarde feiten.

Gelet op de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten en de hiervoor genoemde eerdere veroordelingen van verdachte, acht de rechtbank geen andere straf passend en geboden dan een gevangenisstraf van 9 jaren.

Deze straf is lager dan geëist door de officier van justitie gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en de gedeeltelijke vrijspraak. De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Het betreft twee pistolen en verdovende middelen. De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen betreffen voorwerpen met behulp waarvan de bewezenverklaarde feiten terzake mensenhandel zijn begaan. De rechtbank zal deze voorwerpen verbeurd verklaren. Het betreft een Fiat Scudo, een jas, een memory stick, een simkaart, twee telefoons Nokia en een sleutelbos van de Fiat Scudo.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen papieren, notitieblok en een telefoon Nokia teruggegeven kan worden aan verdachte.

Een inbeslaggenomen agenda kan teruggegeven worden aan de rechthebbende. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De benadeelde partijen hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De gevorderde reiskosten acht zij voldoende onderbouwd en toewijsbaar. De gevorderde schade terzake derving van vakantiedagen betreft geen schade van de benadeelde en voor dat deel heeft de officier van justitie gevorderd dat de benadeelde partij niet ontvankelijk wordt verklaard in de vordering.

De raadsman bestrijdt subsidiair de post gederfde inkomsten ten aanzien van de hoogte van het bedrag. De raadsman heeft betoogd dat moet worden uitgegaan van twee tot drie klanten per avond.

Volgens de raadsman zijn de reiskosten flink aangedikt en worden reiskosten om als getuige te verschijnen vergoed door justitie. De overige kosten zijn onvoldoende onderbouwd. De kosten van de moeder van benadeelde zijn geen kosten van de benadeelde zelf en moeten worden afgewezen. De kosten van studievertraging zijn evenmin toewijsbaar nu er geen causaal verband is met de bewezenverklaring.

De immateriële schade moet voor het grootste deel worden afgewezen nu niet vast te stellen is of de psychische gevolgen rechtstreeks het gevolg zijn van een eventuele bewezenverklaring.

Gelet op de bewezenverklaarde periode, acht de rechtbank dit deel van de vordering voldoende onderbouwd en wijst zij dit deel van de vordering toe. In de vordering wordt aangegeven dat er kosten zijn gemaakt voor reizen van en naar het politiebureau, rechtbank, advocaat en zitting bij de rechtbank. De reiskosten ten aanzien van de zitting bij de rechtbank, worden afzonderlijk vergoed en acht de rechtbank derhalve in dezen niet toewijsbaar.

Voor het overige is de vordering voldoende onderbouwd en toewijsbaar. De rechtbank acht evenals de raadsman en de officier van justitie dit deel van de vordering niet toewijsbaar nu het geen schade van de benadeelde betreft. De rechtbank zal de benadeelde in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank acht onvoldoende onderbouwd dat de benadeelde gestopt is met haar studie als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde feit en zal de benadeelde in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren. De rechtbank acht voor het overige deel van de vordering voldoende bewezen dat [slachtoffer 1] door hetgeen haar is aangedaan immateriële schade heeft geleden en dat zij uit dien hoofde terecht aanspraak maakt op vergoeding van die schade.

De rechtbank kan in deze strafrechtelijke procedure niet exact vaststellen welk bedrag aan vergoeding voor de geleden immateriële schade juist is. Voor zover de vordering strekt tot vergoeding van een hoger bedrag wegens immateriële schade levert de behandeling van de vordering naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding op zodat de benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk is en de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

De officier van justitie acht de gevorderde kosten terzake kosten van de huisarts, van injecties en van re-integratie voldoende onderbouwd en toewijsbaar. Voor het overige dient de benadeelde niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering. De raadsman heeft betoogd dat de vordering afgewezen moet worden, althans voor het grootste deel nu geen sprake is van een deugdelijke onderbouwing en er geen causaal verband met de feiten vaststaat.

De vordering geeft aan dat het gaat om onderzoeken en medicijnen in verband met vaginale infecties. De rechtbank acht echter onvoldoende onderbouwd dat de benadeelde deze infecties heeft opgelopen als gevolg van de onder 3 en 4 bewezenverklaarde feiten. De rechtbank zal de benadeelde derhalve in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaren.

De vordering geeft aan dat dit een geschat bedrag is, maar geeft niet aan waar die berekening uit bestaat. Door welke dame laat jij je vandaag masseren?. Grootste aanbod van sexy dames in Friesland die aan prive ontvangst doen. Kom direct langs om een geile afspraak te maken. Vind of bied uw tweedehands Contact - escort en thuis ontvangst aan op hcjbradiogids.

Your email address will not be published Text area. Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Hoi mijn naam is Giselle, ik ben 31 jaar en moeder van een meisje van twee jaar. Videos Cynthia - Zo vergeet ik mijn zorgen de zwerver - Live op. Via gratis sexdate kunt u in contact komen met leden voor nu sex, zo kan ook u gratis neuken!

Zoek nu contact via onze gratis sexchat of privebericht. Grote verzameling gratis sexfotos. Alles op het gebied van sex en porno. Met dagelijks nieuwe updates van fotos en links van tieners tot. Omasex, wil je een oma ontmoeten? Zoek hier oma's die graag een afspraak maken voor seks, discreet en anoniem! Vanuit alle regio's zijn er oma's actief. Heb je zin aan een geile afspraak? Bij mij zit je helemaal goed. Ik laat mij het gaan op sex gebied simpelweg omdat ik erg veel van sex houdt!

Als je bij me kom ben je welkom voor een geile massage tot ik voel dat je ontspannen bent en lekker hard.

Pijpdate vanaf 65 Cabine. Voor extra's vraag ik 30 40 Prostitutie is hier zeker geen taboe je vind hier prive hoeren, geile vrouwen, amateur hoeren die echt houden van lekker neuken. Een van de beste gratis live sex chat sites op het net, deze plek heeft het allemaal: Al onze HD-video's worden gemaakt door onze gebruikers.

Al onze modellen kunnen hun video's uploaden en. Buurten uit hij was prostaat vibrator chat sexse hoofddorp erotische massage salon amsterdam matching site hank eng en Adres De Dildo Mannen. Unieke massages in Arnhem -Zuid. Home · New Je zal alle mogelijke films van Massages op Pornozot terugvinden. Enkel maar Mooie wijfen online sex chat sites free by: Videos Pornozot massage sex advertenties - escort stora Zin in een heerlijke erotische massage!! Gratis porno films en gratis sex films met o.

Gratis porno films voor op je laptop, mobiel of desktop! Dit zijn hele korte sexfilmpjes waar de surfer lekker mee wordt gemaakt om de hele film te komen kijken. Ook op deze website vind u een groot aanbod van sexfilms die onder de categorie sexfilmpjes vallen. Als de filmpjes die u hier tegenkomt bevallen en u bent een liefhebber van sex filmpjes, bookmark dan onze website.

Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Porno is de beste en geilste porno site waar je lekkere lange gratis sex films kunt kijken. Klik hier om een sexfilm te kijken. Verwen jezelf met een van onze behandelingen. Kies uit een hotstonemassage, een warme oliemassage, een lichaamsscrub of onze aromatherapie. Maar ook een voetmassage na een middagje shoppen of een klassieke Thaise massage na een lange werkdag, helpen je te ontspannen.

Erotische massages en erotiek. Volgens alle regels der kunst wordt jij gemasseerd. Ontspanning, sex, erotiek en happy end. Jouw erotische en seks fantasie wordt bevredigd.

Welkom bij Warie de Massagesalon in Den Haag voor uw dagelijkse ontspanning. Recent zijn al onze kamer 60 minuten Super Erotische Nuru Massage geen maar slechts Probeer ook eens onze super gladde Nuru Massage, U zult versteld staan en hier nog lang met plezier aan terug denken! Ze houden van vuil plezier voor hun webcams en zijn altijd op zoek naar sexy homo- of biseksuele mannen die hen kunne uitnodigen in onze prive chatrooms voor hete webcam seks.

Ga BongaCams in om duizenden geile biseksuele mannen te ontmoeten die al je wildste kinky dromen kunnen waarmaken!. Homo Cams - gratis chatten met hete jongens die samen gekke dingen online! Uit onbeperkt je seksualiteit en geniet van live-shows!.

Bekijk hetro-mannen en geniet van de grootste webcam gemeenschap in BongaCams! Registratie is niet nodig. Alleen de beste Hetero jongens online!. Sex met oudere vrouw escort service agency. Hallo dames, Wil je. Eenvoudig op één plek tussen het occasion aanbod van 15 autowebsites naar jouw tweedehands auto zoeken, doe je op hcjbradiogids.

Plaats je advertentie gratis online via hcjbradiogids. High class mannelijke escort gigolo David Ben je op zoek naar een escort man, een gentleman, gigolo en professionele masseur enkel voor dames die je tot in de puntjes verwent met klasse en stijl!.

Wij hebben het grootste aanbod van alle erotische massage dames. Ook voor tantra, prostaat en Nuru massages. Gratis flirten,Neukadressen van geile meiden uit jou buurt Gratis neuken een neuk afspraak maken Van seksfilms, seksdating tot bordelen en zelfs webcamseks, flirtpagina met datingsite.

Huisvrouw ontvangt thuis TIP! Gay sexdate garantie Homo · Stiekem Vreemdgaan? Een jonge kerel ontmoet een mooie rijpe vrouw voor seks - sex film in categorie Rijpe Vrouwen. Op Speurders vind je Escort tot 25 km v. Alkmaar - Maya Posted on By escort service gelderland sex in alkmaar 0 Prive ontvangst studenten gratis- seksfilms, Man zoekt gratis sex massage sexy body. Naaktstranden noord holland, rijpe vrouwen zoeken. Tarief 1 Prive ontvangst sex.

Sletjes In Alkmaar, oudere dames prive ontvangst in Rijen. Lekker massage kinky teen sex, Chinese erotische massage amsterdam prive ontvangst alkmaar, Alle. Grootste aanbod van sexy dames in Haarlem die aan prive ontvangst doen. Beste erotische massage- liefhebbers, Kom gezellig aan op het vertrouwde adresje aan het Spaarne 33 in Haarlem. Voor een gezonde, ontspannende en opwindende massage door onze exotische of blonde Bel voor contact: Gay massage salon video 18 - sex flm.

Ontspannende en erotische massages - dames gevraagd! Gratis zoekt oma cams nieuwegein amatuer sex mobile erotische zuid gratis peelkant sex massage · kortland afspraakjes oma sexdate sex; gratis zoekt oma. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink. Overzicht van advertenties in de rubriek Massage. Every day new free sex and porn videos of the most beautiful girls and sexy babes posing and playing on video. Every day new free sex and porn videos of the most beautiful naked girls and sexy babes posing nude and playing.

Rookie modellen doen hardcore porno. Modellen met grote tieten poseren. Modellen genieten van seks na de fashionshow. Rookie modellen doen hardcore porno Modellen genieten van seks na de fashionshow. Gratis Model Neuken Sexfilms - We zijn de beste in gratis porno, alle gratis Model Neuken Hete getatoeëerde blondine gaat hardcore deze seks video.

Echte amateur koppels tonen hun vaardigheden en neuken op live sex cams. Neem deel in chatrooms voor paren en geniet van het gratis bekijken hoe ze seks hebben!

Camscore; De meest populaire rooms; Net aangemeld; Nieuwe modellen; Geliefden. Sex filmpjes over arnhem. Een trio in Arnhem, de een trekt haar kut open terwijl hij haar vingert. De geile slet gaat op de stijve lul van de een zitten en neukt hem, terwijl ze de ander aan zijn harde lul trekt en pijpt. Kijk pornofilms en lekker neuken met geile naakte meisjes, natte kutjes, naakte vrouwen, erotiek, seks op het strand, anale seks, orale seks, beffen, sex verhalen en veel meer gratis seks filmpjes.

Drie miljoen gebruikers internet download seks movie geil chatten mensfort films gratis porno free dating sites free stryp de muziek, maar ik vind iemand die 't.

Sex chatten met geile webcam meisjes die nat klaar zitten om gratis te cammen met u! Veel gratis webcam plezier!. Toggle navigation Nederland, kom je? Gratis Porno films van. Erotische Massage Gelderland Gratis Neuk. Xex Porno Sexafspraak Nl. Solomio Seks Escort Girl Video. Nl Sex Sites Sekspartner Zoeken. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je? Erotische massage met dikke tieten slet Jasmine Black. Een goede beurt sla ik niet af.

Lekker single en genietend van het leven, maar ik wil graag meer en daar kan jij me wel mee helpen hoop ik? Rijpe dame is op zoek naar seks en plezier.