Slipje uitdoen amateur pjes

..

Nl mobiel seks advertenties

Gratis Sex, Porno films met o. Mooie rijpe lesbische blondine masturbeert tot ze een orgasme krijgt 2. Het oudere stel betrapt de oppas tijdens het masturberen waarna ze een trio sex hebben 3. Op haar verjaardag heeft ze een trio sex 4.

Op kantoor beft hij de kale kut laat zich pijpen en neukt haar 5. De spaanse geile werkster pijpt zijn stijve lul en laat haar tieten neuken. Gratis sex gay vingeren party stiekem tieners buiten bdsm oma ebony negerin eerste keer klaarkomen spuiten opa aftrekken sex plassex vastgebonden moeder massage squirten strand pijpen beffen poep nederlands neukmachine squirt leraar cartoon plassen dokter tiener neuken school homo pijn hard dildo sperma tieten zwanger milf webcam gangbang plas feest anaal trio dikke tieten lesbo betrapt neger slaaf orgasme oud dik bondage shemale grote tieten.

Kijk de geile huisvrouw de stijve lul van de jongeman pijpen, haar kut laat likken en hard door hem geneukt word tot hij zijn zaad op de behaarde kut spuit. Hij kijkt toe hoe zijn vrouw masturbeert en door de zwarte lul geneukt word. Hij kijk toe hoe zijn vrouw masturbeert met de vibrator en vervolgens de grote zwarte lul pijpt om er door geneukt te worden terwijl hij zich aftrekt.

In de buitenlucht beft hij laat hij zich pijpen en neukt haar. In de buitenlucht beft hij, laat hij de dikke zwarte lul pijpen en neukt haar met een condoom om tot hij klaar komt en zaad op haar gezicht spuit. Op sex auditie pijpt en word de roodharige geneukt. Op sex auditie pijpt en word de roodharige geneukt, ook knijpt hij de tepels van de kleine tietjes. Mooie rijpe lesbische blondine masturbeert tot ze een orgasme krijgt. Mooie rijpe lesbische blondine geeft een striptease en masturbeert haar kale natte kut tot ze een orgasme krijgt.

Een grote dikke lul die een pijp beurt krijgt tot hij klaar komt. Een grote dikke lul die een pijp beurt krijgt en afgetrokken word tot hij klaar komt en sperma op haar gezicht spuit. De jongen zuigt de tepels van de oudere vrouw en neukt haar. De jongen zuigt de tepels van de oudere vrouw vingert de natte kut laat zich pijpen en neukt tot hij klaar komt op haar. Kijk hoe de schaamlippen en de anus tijdens het neuken om de dikke lul klemmen.

Kijk hoe ze de dikke lul pijpt en de schaamlippen en haar anus om de dikke lul klemmen als hij haar vaginaal en anal neukt. Zijn stijve lul neukt de mond en kut van twee geile bisex vrouwen. Zijn stijve lul word gepijpt en neukt de mond en kut van twee geile bisex vrouwen, tot hij op de twee mondjes klaar komt en ze vol sperma spuit.

Terwijl ze om de beurt geneukt worden beffen ze elkaar. Het lijkt mij onnoo- dig. De beide kunsthistorici die vóór mij de statuetten bestudeerd hebben, zouden waarschijnlijk tot dezelfde conclusie gekomen zijn, zonder de verkeerde hypothese die het ontstaan der beeldjes in plaatste.

Aldus de heer Destrée in de fraaie afle- vering van Februari van { Onze Kunst », gewijd aan de Tentoonstellingen van Dinande- ries in Dinant en Middelburg. Laat ik er nog bijvoegen, dat deze passage mij eerst onder oogen kwam na het puhliceeren van mijn eerste opstel over de slatiiellen.

Natuurlijkerwijze denkt de heer Deslrée, op de verkeerde dateering afgaand, aan Hooier van der Wevden. De toeschrijving aan van Eyck heeft dus niets ongerijmds. Integendeel, zij drong zich vanzelf op, toen eenmaal de drie statuetten van geheel afwij- kenden stijl uit de rij verwijderd wa- ren en het geheel opnieuw geda- teerd.

Tegenspraak kwam mij dan ook zoo goed als niet ter oore. Vrij wat meer scepticisme. Het is niet moeilijk in te zien, dat we hier een Psgcho- macliie voor ons hebl en, een allegorische strijd der Ondeugden en Deugden, een gegeven dat bizonder in den smaak viel van de middeneeuwsche schrij- vers L kunstenaars en waarvan de eerste en verreweg de schoonste bewerking te danken is aan Aurelius Prudentius Clemens, den dichter der v' eeuw.

Aan den voet van den kruisheuvel neemt de zinnebeeldige veldslag een aanvang. Een ridder op een eenhoorn, denkelijk de ziel voorstellend, en om- geven door zeven maagden, weerstaat, aan de rechterzijde van het kruis, den aanval van zeven andere personificaties, de Ondeugden. Belangrijk is, dat bij het grootste aantal der figuren de naam der personificatie te lezen is.

De voorstelling wemelt van emblemen, die echter lang niet alle even duidelijk zijn. In sommige details herkent men nog den invloed van het gedicht van Prudentius. De zevende, die een snoek in haar wapen draagt, kan geen andere zijn dan de Vraatzucht, Gala. De Ondeugden zijn dus in engeren, bepaalden zin genomen en wel als de Zeven Doodzonden. De Gramschap, Ira, zwaait een bijl. De Traagheid, Acidia akédia, zorgeloos- heid, de oude benaming rijdt op een ezel, heeft een das in haar wapen en draagt een graszode aan.

De Nijd, hwidia, nadert op een draak en stoot met een hrinulende sj eer. De Deugden en Ondeugden worden van oudsher paarsgewijze afgebeeld, elke Ondeugd inel de tegenovergestelde Deugd, hetgeen dan ook op de tapis- serie het geval is. NVe vinden dan als tegenstelling der Snperhia de Humilitas, tegenover Ira de Palienlia, in een haren kleed en met een leliënstengel de Caslilas als tegenstelling der Eiixiiria.

Sobrielas, een waterflesch dragend, moet de Vraalzuclit bestrijden. Op geestelijk gebied overgebracht wordt Diligentia « Ie zèle de la religion » of Devotia Dei. Hoewel zonder bijschrift, kunnen we de Misericordia herkennen aan haar gebaar; haar tegenstelling is de Avaritia.

De groote figuur op den voorgrond, op een leeuw gezeten en uit een schenkkan water gie- tend, laat ons in verlegenheid. De leeuw kan, in de middeneeuwsche symboliek, allerlei uiteenloopende begrippen verbeel- den. Als tegenstelling der Invidia, waar zij bij behoort, wordt dikwijls de Caritas genomen, maar dan is die ook begeleid door de beide andere theologische deug- den, hetgeen hier niet het geval is.

Zooals ik reeds opmerkte zijn sommige emble- men of onbegrijpelijk zooals de boor die de Devotia Dei in handen heeft, wellicht om aan te duiden dat het gebed door alles heen dringt of verouderd en tegenstrijdig geworden, zooals de kroon die de Humi- litas op haren eenvoudigen hoofddoek draagt.

Andere emblemen laten meerdere uiteenloopende explicaties toe; zoo komt de ezel niet alleen voor als het symbool der traagheid, maar ook als dat der ma- tigheid.

Men zal reeds hebben opgemerkt dat de Zeven Deugden van Jan van Eyck, zooals ze door mij zijn opgegeven, even- eens de tegenstellingen vormen der Zeven Doodzonden. Maar, zooals te verwachten was, is de symboliek door van Eyck aan- gewend, van een vrij wat subtieleren aard dan die we op de tapisserie ont- moetten.

Niet alleen door houding, gebaren, gelaatsuitdrukking heeft van Eyck de abstracte begrippen der Zeven Deugden duidelijk trachten te maken, hij heeft ook een symboliek toegepast, die weliswaar weinig opvallend is, maar daarom niet minder helder en expressief. Van Eyck heeft de kleederdracht van zijn beeldjes gekozen in overeenstemming met de deugd die zij moeten voorstellen. We vinden iets dergelijks terug in de litteratuur van dien tijd aan het hof van Bourgondië.

Gebrs van Rijkom, Amsterdam. Ik heb een eigen- aardigboekske op het oog, Le ParemeM des Dames, van den beroemden chro- niqueur Oliüier de la Mar- che. In Bourgondië gebo- ren, omstreeks , reeds jong als page in dienst van Philips, later diens vertrouweling en in even hoog aanzien bij Karei den Stoute, was Olivier de la Marche getuige van den luisterrijken bloei en la- ter van den plotselingen rampspoed van het Bour- gondische rijk.

Uit zijn geschriften kunnen we een zuivere voorstelling ver- werven van den eigenaar- digen geestestoestand aan het hof van Bourgondië. In zijn Mémoires, die van tot loopen komt onder meer het bekende verhaal voor van de wijd- sche feesten in met de «entremets », curieuse maskerades, waarschijn- lijk door Olivier de la Marche zelven gearran- geerd. Het loont de moeite er even bij stil te staan.

De vertooning was er op aangelegd, de aanwe- zige edelen aan te zetten lol een kruislochl tegen de ongeloovigen. Nadat de Kerk het bitter relaas van haren gedrukten staat heeft doen hooren, verschijnt « Madame Grace de Dien » ge- volgd door de Twaalf Deugden, welke natuurlijk voor de gelegenheid zijn uit- gezócht.

De kleeding van Grace de Dien is in over- eenstemming met haar karakter gebracht: Wat wor- den we hierbij herinnerd aan ons beeldje der Humilitas!

Elk der Deugden werd geleid door een Ridder, cc Ensuyvent les noms des chevaliers et des dames de celle mom- merie » zegt de la Marche, en nu blijkt dat de hoogstgeplaatsten aan het hof van Bourgondië, Karei de Stoute incluis, het niet beneden zich achtten in die maske- rade te figureeren.

Om de namen van enkele bekende persoonlijkheden te noe- men, dan vinden we, behalve Karei de johannes van eyck: Zoo behoeven we ons ook niet te verwonderen Philips zelven te zien poseeren voor de Misericordia, in welk karakter we hem aan- treffen onder de statuetten.

Van Olivier de la Marche bestaan er, uit zijn latere levensjaren, enkele gedichten, Ie Chevalier Délibéré en het reeds genoemde, Ie Parement des Dames, die buitengewoon in den smaak van den tijd vielen. Behalve de drie theologische en vier cardinale deugden, vinden we er benamingen onzer statuetten in terug, met uitzondering der Innocentia Het moet een geliefkoosde lectuur geweest zijn.

Margareta van Oostenrijk bezat er een manuscript van en Maria van Hongarije bewaarde het in haar cclibrairie privée ». Het werd voor het eerst gedrukt in , door Jehan Petit, met veel veranderingen en interpolaties en verrijkt met exempels der verschillende deugden, in proza ; geschiedenissen uit de Legenda Aurea of Vale- rius Maximus.

De zuivere tekst van de la Marche bezitten we waarschijnlijk in een verlucht ma- nuscript der Bibliothèque Nationale m. Dezelfde geest, die uit de statuetten spreekt, heerscht in dit gedicht, dat zoo geheel den gemoedstoestand van den tijd weerspiegelt.

In de voorrede wordt opgemerkt dat Paulus de eerste was om de deugden door kleedingstuk- ken voor te stellen, zooals dan ook duidelijk blijkt uit Eph.

De la Marche begint met de Nederigheid, die de voornaamste deugd was, de speciale deugd der heilige Maagd. Bij van Eyck is de Nederigheid niet alleen de meest bekende, maar ook de meest treffende door expressie en die door haar wijd uitstaanden hoofddoek het eerst de aandacht trekt. Ik heb reeds opge- merkt dat ze als burgervrouw gekleed is. De weelde der vrouwen uittezich vooral in de hootddekscls. Zooals Millin meedeelt werden er in in Lille 10 sermoenen gelioudeii « coiitie les hennins et les corncs ».

In andere plaatsen maakte de j opulalie met stokken jacht op die al te weelderige en hoovaardige tooi of werden de « lieniiins » openlijk verbrand. Een nederige gezindheid uit zich dan ook vooral in het hoofddeksel: Men heeft mij tegengeworpen, dat de Orde van St. Antonius, die het beeldje draagt, noodzakelijk op een vorstelijk persoon wijst.

Als afdoende weerleg- ging kan ik de miniatuur uit het Breviarium Grimani aan- voeren, die de feesten van Januari voorstelt. Voor de tafel van den vorst de tradi- tioneele plaats der bedien- den bevindt zich de valke- nier, geheel in hetzelfde kos- tuum als onze Diligentia. Hij is bezig, met een anderen dienaar, de honden te voede- ren.

Op zijn borst zien we de Orde van St. Antonius, die dus blijkbaar aan dat hooge ambt verbonden was. De af- gebroken stok, die de statu- ette draagt, is waarschijnlijk een jachtspriet, die we naar boven verlengd moeten den- ken, waardoor de eigenaar- dige houding der handen ook verklaard wordt. Even als Pa ulus vergelijkt de laMarche de IJver met het schoeisel. Van Eyck heeft zijn figuurtje in een tamelijk vluggen loop voorgesteld.

Eveiizoo kiest De la Marche een prinselijke kleeding, eenvoudig maar koninklijk tevens: La cotte simpte je ta vueit pour nobtesse De btanc damas, de btancheur nette et pure. Uit de rekeningen blijkt, dat van Eyck even- zeer werkte voor « Madame la Duchesse » als voor Philips. Ongelukkig bezitten we geen authentiek, ongeschonden portret van Isa- bella van Portugal ter vergelijking.

De over- eenkomst die ik opmerkte tusschen deze figuur en Jeanne de Chenany betrof alleen de houding en de expressie. De lijnen van het gezicht zijn anders. Philips, die de Misericordia figureert, draagt het hofkostuum van zijn tijd, de van voren en van achteren gespleten houp- pelande met opgevulde schouders, mahoi- Ires, en lange uitgeschulpte mouwen.

Dat twee der Deugden door mannen zijn voorgesteld, kan ons verwonderen. Van Kyck scheen IJuer en Erbarmen eigenschappen te vinden die vooral den man lietamen. Wc mogen trouwens hij een kunstenaar als van Eyck heel wat o rekening van eigen inilialier zeilen. De Ondeugden komen wel als mannen voor, zoo enkele figuren van Giotto's, Ondeugden en Deugden in Padua.

Wal de drie overige Deugden helreft, Iiuiocentia, Patiënt ia en Sobrietas, haar koslnum is moeilijk Ie verklaren. Innocentia schijnt in een gefantazeerde kleeding gelooid Ie zijn.

Piüientia draagt een hofkostuum. We zien die dracht enkele malen in hel gevolg van een koningin. Ze heeft zeer persoon- lijke trekken en is niet zoo jong meer. De bizarre dracht der Sobrietas heb ik tot nu toe niet thuis kunnen bren- gen ; het is waarschijnlijk een geestelijk kostuum, in over- eenstemming met het karak- ter der statuette.

Ze waren denkelijk op het eerste ge- zicht aan haar dracht ken- baar, les converses et prieuses, Les abbesses et les novisses, Damoyselles, devocieuses, Mandiennes, religieuses, en het zou mij niet verwon- deren bij voortgezet zoeken in de miniaturen, mijn mee- ning bevestigd te zien. Aan geen en- kel hof in Europa was de eti- kette zoo nauwgezet en het ceremonieel zoo ontwikkeld, als aan het hof van Bour- gondië. De Habsburgers na- men later die bizonderheid over.

De verschillende waar- digheidsbekleeders droegen 1 Phot. Wellicht droeg Philips het kostuum, waarin we hem zien, alleen bij bizondere gelegenheden. Het viel trouwens in den géést van den tijd, de standen scherp te onderscheiden. Emperières, roynes et princesses, Femmes serventes, bourgoises et maislresses.

Aan die regels van de la Marche wordt men van zelf herinnerd bij het zien naar de zeven statuetten. Veel belangrijker dan deze bescheiden, men zou haast zeggen onschul- dige symboliek, is de poging van van Eyck om door de houding, de gebaren, de gelaatsuitdrukking van elk beeldje de abstractie die voorgesteld moet worden, duidelijk te doen uitkomen.

Wat tot nu toe door emblemen werd kenbaar gemaakt, heeft zich bij hem belichaamd in het figuurtje zelf. Is het niet de eigenschap van iedere groote, vrije kunst, de emblemen te laten varen en alles aan de expressie over te laten? En wat winnen de figuurtjes daardoor aan soberheid, aan innerlijkheid. Hoe stil en zonder ostentatie dragen ze elk een eigenschap in zich!

Al drukken de van Eycken en hun school al wat aandoening is, zooveel mogelijk « en sourdine » uit, daarom is de expressie er toch niet minder zuiver om en de aandoeningen niet minder scherp onderscheiden. Men zegge vooral niet, dat ik te veel zoek achter de houding van een handje of de neiging van een hoofd. De kunst-tradities der middeleeuwen werkten nog met ongebroken kracht in op het Euvre der van Eycken en ieder weet hoeveel een gebaar te beduiden heeft,.

Men denke ook aan hel machtig gebaar van. In l ir « werden geheel diergelijke beeldjes door Rogier van der Weyden beschil- derd. Ik herinner er aan, dat. Verder werkt de houding en de gelaatsuitdrukking mee.

We kunnen ons verzekerd houden dat van Eyck die details zóó oordeelkundig aanbracht, dat de expressie der gezichten nog aangrijpender werd. Wat nu de analyse der houdingen en gelaatsuitdrukkingen betreft, daar- voor zou ik slechts in herhalingen kunnen vervallen.

In mijn eerste artikel over de statuetten heb ik met eenige uitvoerigheid elke Deugd beschreven. De beeldjes moeten voor zich zelve spreken. Zoo zuiver, zoo juist zijn de expressies, dat we zelfs nagaan kunnen, welke of de nuances zijn der voorgestelde Deugd, die bij de uitbeelding min of meer meegesproken hebben. In de Patientia merken we tevens een zachte resignatie op. Men zou over dit figuurtje lang kunnen uitwijden: Om de lippen der Diligeiitia, die, het hoofd als een ram gebogen, vooruit- snelt, ligt een trek van energie.

De greep waarmee de jachtspriet gevat is, spreekt van moed, van onverschrokkenheid. We worden even herinnerd aan de Vaillance van zoo even, in de Twaalf Deugden van de la Marche. In de Sobrietas, zonder twijfel de moeilijkst te belichamen abstractie, spreken de verwante begrippen Temperantia en Continentia mee; vooral de laatste. Onverwrikbaarheid, zelfbeheersching, zelfgenoegzaamheid zijn haar karaktertrekken.

Haar lange mantel sluit als een schelp om haar heen. Wellicht bevatte de stoolvormige sjerp die ze draagt, nog een toelichtend symbool. Bij de Humilitas, de klaarblijkelijkste en aandoenlijkste der statuetten, valt onderworpenheid en gehoorzaamheid op te merken.

Als een jong meisje van hoogstens veertien jaar, een glimlachend ge- zichtje, ontluikende borsten, zoo is de liinoceniia voorgesteld. Ofschoon die deugd eerst in latere opsommingen genoemd wordt, heeft van Eyck ons toch geen andere keus gelaten.

Het opgeheven kopje met de zoo onbevangen blik, het gebaar der rechterhand vooral die we volgens de gravure van Millin kunnen restaureeren het spreekt alles met onverbiddelijke duidelijk- heid.

Het schijnt een origineele greep van van Eyck geweest te zijn de Onschuld tegenover de Invidia te plaatsen, maar daarom niet minder logisch. Begeerten of afgunst kan dit jonge meisje niet kennen. Andere, aan Innocentia verwante begrippen merken we in dit beeldje niet op. De beide overige Deugden zijn wellicht tevens voorgesteld als de uitingen dier eigenschappen ; de Castitas, als Pudor of Pudicitia ; de Misericordia als Conimiseratio.

We zouden nog kunnen uitwijden over de onbeschrijfelijke zuiverheid der gelaatslijnen van de Castitas. Over de uitdrukking van waarlijk menschelijk meegevoel in de houding der Misericordia; de zoo sprekende buiging van het bovenlijf werd nog geaccentueerd door de lijn van den nu afgebroken lamfer, waarvan het benedeneinde zich nog in de hand van Philips bevindt. Zoo zijn de statuetten expressief tot in de plooienval toe. Iets dergelijks merken we op in de drapeering der Sobrietas.

Ook vestig ik de aan- dacht er op, hoe zuiver de verschillende leeftijden der voorgestelde personen te bepalen zijn van de jeugdige Innocentia af tot de bejaarde Patientia toe. Daaraan alleen herkent men reeds de groote kunstenaar en tevens weer de Middeleeuwen, waarin de Zeven Leeftijden werden onderscheiden en met namen genoemd. Later kunnen we terugkomen op dergelijke bijkomstigheden. Voor het oogenblik is het belangrijker te trachten na te gaan, waarom de Zeven Deug- den met drie statuetten van heterogenen oorsprong vermengd zijn geworden en op welke wijze ze daarna omgedoopt zijn in Graven en Gravinnen van Holland.

Vaak hoort men heden ten dage de benamingen van volkskunst, ambachtskunst en dergelijke, maar er [is zeker geen techniek zoo door en door uit het volk voortgekomen als de kunst van versieren door middel van naaldwerk. Ook dikwijls krijgt men ten antwoord op[een vraag desbetreffende, hoe de kunstenares met de naald die versierin- gen tot stand brengt, dat het eigenlijk vanzelf gaat en zoo maar als het een uit het ander volgt.

Het is misschien intuitie, die haar tot iets goeds voert, mogelijk zijn het oude voorbeelden, waarvan de herinnering of bekoring haar influenceert, of traditie die van moeder op dochter overgaat, maar een feit is het, dat het gevoel voor iets moois er bij hun in zit.

Ziet bij voor- beeld eens de kleurcombinaties aan echte boerinnenpakken, dit is paars zoo mooi als onze dames niet uit hun modemagazijnen krijgen, en bruin dat noch te zwart noch te rood is, en men eveneens bezwaarlijk ergens anders vinden kan. Ik geloof ook als men zich in cultuur-historische studiën zou verdiepen of de versierende kunsten bij primitieve volken naging, dat paralel met het snijwerk der mannen, men het weef- en borduurwerk der vrouwen en meisjes zou aantreffen.

En weven de Atjelische vrouwen geen schooner kleurencombinaties dan ergens m onze modecentra s? Maar zoo ver behoeven we niet eens te gaan; dikwijls als men ten platten lande zijn oogen den kost geeft, ontdekt men wonderlijke herinneringen uit vervlogen lijden, tradities en gebruiken die stand gebonden hebben tiots alle iinloeden der groote-steden-beschaving, en zoo kan men, zij het ook siioradiscb, nog bier en daar proeven vinden van die echte oude volkskunst, van die aangebore zucht tol versieren, die het naaldwerk tot kunstnaald- werk N'erhett.

Wat naaldwerk later geworden is, toen het ophield eene simpele uiting van vrouwensmaak Ie zijn en bet kwam als meisjesbezigbeid naast teekengedoe en pianogesiieel, och laat ons daar liever over zwijgen. Matige kennis der techniek, meestal, ontbreken van gaven om een behoorlijk ontwerp samen te stellen, volkomen gemis aan begrip van de eerste beginselen der versierings- kunsl, en bij dit alles nog een zekere pretentie om iets moois te willen maken, ziedaar eenige der oorzaken die noodwendig tot niets moesten leiden.

Trou- wens, de gelieele samenhang van teekening en borduursel ging te loor, zelfs toen eene beweging naar nieuwere vormen in de ornamentiek zich baan brak. En evenals deze ommekeer in den beginne en zelfs ook nu nog in de Duitselie kunst bij voorbeeld leidde tot zeer ongeëigende vormen voor meu- belen en metaalwerk, zoo gaf zij ook voorbeelden ter bordnring, die belaas, daar de grootste foiirnisseiir van damesliandwerkwinkels Duitscbland is, zeer ongemotiveerd waren voor het meerendeel.

Noodig was dus, dat het kiinstnaaldwerk ook uitge- voei-. En daarna, met dergelijke goede voorbeelden voor oogen, is het mogelijk het naaldweik van danies-tijdpasseering weer te verheffen tot een kunsttecbniek. Ook dan kan men beter begrijpen, dan woorden vermogen duidelijk te maken, dat niet ieder gekocht winkelpatroontje maar overat dienstbaar voor is, dal men ook niet moet bcgninen met de teekening, maar eerst zien, waar en wat geborduurd moet worden, welk doel hel heeft, op welke wijze men het versieren wil en ten slotte, als resultaat van al deze overwegingen, die men zelden houdt wanneer men een handwerkwinkel biunentreedt, hel ontweri maken of kiezen in verband met de werkwijze.

Eigendom van den Schrijver. Wat men verder met den naam van kunstnaaldwerk pleegt aan te duiden kunnen we als zeer middelmatig dilletantisme, zooals we boven reeds opmerkten, geheel buiten beschouwing laten, te meer daar we hieraan meestal alle kunstwaarde zullen moeten ontzeggen.

We behoeven ons even- min bezig te houden met bouquetten die op pantoffels groeien en mops- hondjes op canapeekleedjes, al is de richting, waarvan deze de vertegen- woordigsters zijn, nog niet geheel verdwenen. Het geldt dus oud en nieuw kunstnaaldwerk, maar onder dit oude zou- den we graag verstaan niet alleen dat, wat geweest is, maar vooral wat nog voortleeft in alle stilte, als vergeten door de wisselingen van mode en smaak, steunende op oude tradities, zooals de oude wagenmaker nog den- zelfden achterspiegel snijdt van voorjaren en de dorpsdraaier van grootvader of vader de maten, verhoudingen en profileeringen van den ouderwetschen hooggerugden stoel heeft bewaard.

Mcrklapje iii rood, jffoon en bruin geborduurd ; eind 18' eeuw. Immers we lezen er op van neisjes die op tien- of twaalfjarigen leeftijd lapjes maakten, waaraan we nu lerust zeer goede borduursters zouden kunnen zetten, zoo geraffineerd is de i'echnische bewerking van de zijden kruisjes op het fijne linnen, van de!

Die merklapjes waren het uitgangspunt enjcinde tevens, ze bewezen tech- nische vaardigheid en voleinding van het school. Waar de kleeding hier nu medebrengt, dat bij de meisjes in Zondagsch gewaad een geborduurd borstlapje uit hun keursje komt kijken, daar zag ik eene op het eiland, die vaar- dig met de naald voor hare zusteren deze voorspeldertjes borduurde met motiefjes ont- leend aan grootmoeders merk- lap.

En zij zijn prachtig die ge- styleerde astertjes, die bloeien- de boompjes, waarin de geest der Perzen, florale ornamentis- ten bij uitnemendheid, schijnt gevaren te zijn. Het zijn boom- pjes met gevederde takken en tot spiralen gekrulde eindblaad- jes, waartusschen tot cirkeltjes of vierkantjes geornamenteerde bloempjes gegrepen zijn en streng gestyleerde vogeltjes zich vermeien. En sterfiguren zoo goed van samenstel, dat men ze vergeefs bij hedendaagsche ornamentisten zou zoeken, zoo juist van evenwicht, zwaar in het midden en fijn uitloopende.

En de haan boven op huis of molen, de kleine vogeltjes ter weerszijden van een bloemenfantasie, het hertje waarvan het gewei als streng ornament over den rug heenreikt, het zijn al te maal voorbeelden, hoe juist men in deze de natuur voor het beoogde doel wist te verwerken.

Zelfs het menschbeeld komt op die oude schoollapjes voor, maar zóó, dat slechts het karakter er aan herinnert, een mannetje met korte wijde broek o, schande, als waren wij allen Markers , een vrouwtje met driekanten rok, ziedaar het type, en zelfs bij de verspieders uit het land Kanaan, een symbolische voor- stelling, die men veelvuldig op merklapjes aantreft, ziet men Jozua en Kaleb als Markers den zwaren druiventros tusschen hun in torsen. Waar deze merklapjes dagteekenen van midden en einde der achttiende eeuw, en soms het begin der negen- tiende nog goede voorbeelden geeft, daar zou dit ons droevig kunnen stem- men, als alle oud-handwerk dat slechts terugwijst uaar vervlogen tijden.

Tij- den, welke men vergeefs weerom zou wenschen, indien niet de traditie, die uit zulke oude merklapjes spreekt, nog voortleefde. Nóg wordt op die wijze het naaldwerk beoefend, als heerlijke versieringstechniek, en decoreeren de Volendamsche moeders, de witte jas- jes hunner kinderen als zij ter Com- munie gaan, met rijen van zwarte orna- menten: Meer echter dan aan de kleeding treedt hier het kunstnaaldwerk op tot versiering van het pronkbed, die sierlijke opeenstapeling van kussens, lakens en dekens, slechts bij feeste- lijke gelegenheden, of in groote gastvrijheid tot rust- plaats dienende.

Geen won- der dat in dit land van vis- schers en zeevaarders, de herinnering aan hun bedrijf tot motief van versiering ver- werkt werd, en het schip waarop de man en vader uit- zeilde, de lakens van het pronkbed siert. Ook bloem- festoenen en sierlijke haan- tjes vinden we hier terug, haantjes met staarten, die aan de vogels op gotische weefsels herinneren, en manden met bloemen, streng van samenstel; en waar men oudtijds in enkel wit linnen met uithalen en doorwerken van draden aardige dingen wist te maken, daar is ook deze techniek nog niet geheel uitgestorven, waarvan de slaapmutsen der ouden of de kindermiitsjes der jeugd nog verrassende voorbeelden zijn.

Gaan we van Marken naar het visschers- dorp Huizen aan de Zuiderzee, ook daar tref- fen we nog het kunstnaaldwerk als volkskunst aan, en wel in de zwart-bestikte ondermutsjes, waarover meestentijds de kanten hulle gedra- gen wordt.

Het is jammer dat dit prachtwerk van borduurkunst op die wijze zoo weinig tot haar recht komt en menigeen het onopgemerkt voorbij gaat, want het is prachtig én van ver- deeling én van versiering.

Ziet den breeden zwarten band met wit opengelaten ornament, die de buitenrand van de muts omsluit, en waarbinnen sierlijke spiralen en motieven als Perzische granaatappels het middenvak vullen, terwijl kleine bloemfiguurtjes voor te groote wit en zwart tegenstelling waken. We weten dat de compositie hiervan voor een groot deel op traditie berust, en de wagenmaker die de uitslagen der mutsjes en de ontwerpen erop.

Van Huizen zouden we verder kunnen trekken, bij voorkeur naar plaatsen, die wat ver van de groote-steden- invloeden verwijderd zijn, waar confectie winkels nog niet hunne depots hebben, en overal zouden we nog wel reminiscensen van deze volkskunst, van dit oude kunslnaaldwerk tegen komen. Maar al kunnen we het'dan ook geen specifiek nationaal karakter toekennen, zooals we spreken mogen van Russisch bor- duursel, Armenisch, Hongaarsch, Rum eensch, enz.

Laat ons daarom trachten belangstelling te wekken voor wat nog is, om te verhoeden dat met onze nationale kleed erdrachten, deze laatste herinnering aan echte volkskunst niet ten onder ga in de groote strooming die deels van den fahrieksarheid uitgaat, maar niet minder van hen, die in zucht naar mo- derniteit, het oude, als niet passende meer hij den mensch van dezen tijd, verwerpen.

Van dit oude kunstnaaldwerk overgaande op den herbloei dezer specifiek vrouwelijke techniek is een zeer groote sjirong. De tijd, waarin kunstnaaldwerk degra- deerde tot naprutsen van slechte voorbeelden tot tijdpasseerings- en vervelingsarbeid, slaan we zoo- als gezegd, met haastigen spoed over, om te komen aan de dagen, waarin er weer nieuw leven ont- waakte in deze ouderafdeeling van de groote groep der versierende kunsten.

Toen beter begrip omtrent de eischen van decoratieve versiering en ornamentiek baan brak, sprak het van zelf, dat het hen, die zich hiermede onledig hielden, opviel, welke zonderlinge meeningen er omtrent kunstnaaldwerk gangbaar waren, en hoe dit vak, dat een der eerste kon zijn ouder de kunsten, die in afscheiding met de vrije kunsten, zich in nauwsluitend ver- band dooi gebiuik, vorm en materiaal bepaald met het te versieren voor- werp vereenzelvigen, totaal in miscrediet was geraakt.

Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de eerste pogingen, die ei toe leidden, dat men kunstnaaldwerk iets beter leerde beschouwen, iets meer waardeeren, van hen uitgingeu, wier streven als decoratief schilder, hun leeds als baanbrekers had doen kennen. Opmerkelijk is in deze dan ook, dat waai nog allerminst van een nationaal karakter in de decoratieve kunst sprake kan zijn, we verschillende richtingen aantreffen, gebazeerd op kunst- principen uit vroegere tijden, van andere volken, waarin die voormannen het uitgangspunt van hunne studie vonden.

We zien den invloed der Gothieke hoi duui seis, die in kerkelijke kunst nog lang heeft stand gehouden, we mer- ken op de bekoring van het Japansche naaldwerk, de kleurenharmonie van het Oosten, de techniek der Armenische vrouwen enz. Ea waar ieder kunstenaar meestal een zekere voorliefde heeft voor de opvattingen in een bepaalden tijd, of van een bepaald volk, daar vinden we dit onwillekeurig in hun werk terug; want zonder tot navolging te vervallen, zal die sympathie toch duidelijk uit hun arbeid spreken.

Uit Mevrouw Dijsselliof s naaldwerk spreekt ons de waardeering die zij voor de volkskunst in Armenië voelt, en bij anderen zullen wij we- der aanrakingspunten kunnen vinden, die elders lieenwijzen. Men hegrijpe goed, er is hier geen sprake van navolging van een bepaalden stijl, wat men dikwerf voor zeer verdienstelijk aanziet, en langen tijd gebiui- kelijk was toen men kamers inrichtte in Oud-Hollandsch, in Gothiek, op zijn Japauscli of Moorsch, die er iets misschien aan herinnerden, maar de beko- ring totaal misten, zoowel in de meubelen als de entourage ; hel is hier slechts een doordringen in de grondprinciepen tot steun voor eigen arbeid, gepaard aan een erkenning van superioriteit, die onwillekeurig van invloed is.

Xagaaiide het naaldwerk dat we als heerlijke reactie tegen het voorafgegane tijdperk kunnen beschouwen, komen we in de eerste plaatsen aan dat van Mevrouw Dijsselliof en Mevrouw Derkinderen. We behoeven het niet vreemd te vinden dal hij persoonlijke kwaliteiten wij er iets van Dijsselliof zoowel als vaii Derkinderen in terug vinden ; trouwens ondenkbaar is, dat sameiwer- keiidc kunstenaars niet iii cenig opzicht elkaar beïnvloeden.

Dijsselhofs eerste olficieele optreden als naaldkunste- iiares hij het accenlueeren der batiks door Dijsselliof voor een kamerver- versieriiig gemaakt. Het waren hier de vinnetjes van een visch, de geledingen van een llamingopoot, de plooitjes en meeldraadjes in een bloem, ja, waarom zouden wij het verzwijgen, kleine vlindertjes om te maskeeren waar de hatikwas zich onwillig had hetoon «. Hadden hier de zijden steekjes al ccnigszins ondergeschikte iilaats, tot hloemversieringcn aan de gordijnen m die zelfde kamer verwerkt, als rugkusscn van een stoel zouden zij meer afzon- Middenvak van kamerscherm pje, ontworpen door C.

Maar later heeft Mevronw Dijsselhof zich doen kennen als een zeldzame borduin sler van bloemfestoenen en kleine vlindertjes, o. Zeldzaam fraai is doorgaans de kleur- Tea-cosv's. Het zijn meestal l loem- of plantmotieven, in lateren tijd beestjes aan de snaaksche vingeren van Dijsselhof ontsnapt, en die figuren verwerkt tot decoratieve samenstellingen, die er dezelfde bekoring aan geven, welke ons voor oiid-hordnnrwerk in bewondering doet stilstaan. Dijsselhof; uilgevoerd door Mevr.

Dat bet uitgangspunt van Mevrouw Derkinderen geheel anders is, behoeft ons niet te verwonderen, en al zoeken wij niet naar een bepaalde stijlperiode, toch treft ons de voorliefde voor de middeleeuwen, duidelijk merkbaar in bij- gaand hand werk tascbje.

Het vrouwtje in het mid- denvak, dat naarstig de naald hanteert, gedachtig aan: Ook het geheel met de symbolische motieven van een spin, die de draden voortbrengt, de den, waar de naalden aan groeien, de kreeft, die de scharen levert en de digitalis, die den vingerhoed verschaft, het draagt èu door kleur èn door bewerken die goede kenmerken van lang vervlogen dagen, maar toch is het een ding uit onzen tijd, van iemand, die in den geest van het oude handwerk doorgedrongen, de grondbeginselen hiervan, in eigen arbeid huldigt.

Werktaschje, ontworpen en uitgevoerd door Mevr. Derkinderen-Besier Een sclioorslcenvalletje in appliqué dat de zinrijke spreuk draagt: Een ander karakter vertoonen een paar kralen lanipenhangertjes die we, al zou ineuigeeu dit nu niet juist « borduurwerk » noemen, hier tock wel een plaats hij het Kimstuaaldwerk mogen verleenen.

Dat kralenwerk zoowel door kleur als door materiaal, tot iets moois aanleiding kan geven, we kunnen het dagelijks in onze Eluografische musea zien, waar we mede overtuigd worden, dat de meisjes op Timor of Sangir, en de schoonen uit midden Borneo, ons nog menig lesje zouden kunnen geven. Van Mevrouw Derkinderen tot Me- vrouw V. Hoytema is de afstand van de voor naaldwerk gecomposeerde teekening tot de decoratieve voorstelling in borduur- sel uitgevoerd.

Hierin schuilt eenig ver- schil, al lijkt het oogenschijnlijk hetzelfde, bij het werk van Mevrouw Derkinderen is teekening en borduurwerk tot één geheel geworden, bij Mevrouw v. Hoytema is het de teekening die in naaldwerk gevolgd is. Hoytema; 1 , 1 , 1 1 , uitgevoerd door Mevr. Hoy- tema ons ook aan als een goed Japansch kamerschermpaneel zonder echter die ge- raffineerdheid der techniek te bezitten.

Toch zijn ze uitnemend in het karakter, die bonte papegaai op het grove linnen der stoelenrug en de kraag-aapjes met hunne schitteroogjes op het haardscherm. Goed is ook hier het verschil in stof uit- gedrukt tusschen het kleurig gevederte van den vogel en de pluizige vacht der lang- staartjes.

Al zouden wij mogelijk voor een nadering naar het naturalisme kunnen vreezen, v. Hoytema;; ons kunstnaaldwcrk tC Verwacllten.

Wel leidde dit dikwijls tot een ander uiter- ste, wat meer dan ééne tentoon- stelling bewees, namelijk tot het maken van ontwerpen, zon- der genoegzaam rekening te honden met de technische eischen die natuurlijk mede den vorm moeten bepalen.

Want al is een goed ontwerp nu al heel veel, in verhouding tot wat men jaren terug zag, voor kunstnaaldwerk behoeft men meer.

Absolute vertrouwdheid en zich geheel indenkeii in de werkwijze, is in deze techniek onontbeerlijk. Als aardig type van kunstnaaldwerk dat om een oud-boekje, den geest van een oud ge- borduurd bandje moest dragen, geven wij hier Mej. Dat echter een zuiver volgen der techniek reeds veelal de teekening bepaalt, wordt duidelijk bij bijgaand boek- omslagje door Mevr. Het leggen der gouddraad en het regel- matig vastgehechten leidde tot spiraaltjes en verbindingslijnen, die zonder een bepaalde ge- dachte te vormen door hun herhaling, regel- maat, plaatsing en verdeeling een aardig aspect geven.

Zoo kunnen enkele steekjes goed ge- plaatst in harmonische kleur somtijds meer doen dan veelheid van borduursel. In dit op- zicht biedt het werk van de dames van der Maarel en van der Weyden, zoo ook hun hier gereproduceerde gordijntje ons sprekende voorbeelden. We zouden nog kunnen vermelden het Gordijntje, ontworpen en uitgevoerd door di dames M.

Broekman-Klinkhamer, de dames Reesema en Nierstrasz en meer ande- ren, maar dan zou dit ons allengs te ver voeren, en mogelijk is er een volgenden keer nog wel eens gelegenheid toe. Thans was slechts ons doel te wijzen op een wederopbloei van het kunstnaaldwerk naast een nog langzaam voortleven van die oude kunst als volkskunst in afgelegen streken, een volkskunst, die onze belangstelling noodig heeft, wil zij niet als zoovele uitingen van volks- smaak verloren gaan, èn een beweging ten gunste van de borduurkunst, om haar weder te verheffen tot een der eerste onder de sierende kunsten, opdat zij den naam van kunstnaaldwerk weder met eere drage.

Deze is een der meest onsympatieke onder de jongere schilders; een dergenen, die met een ruime dosis zelfingenomenheid hun talent aanwenden tot vervaardiging van opzienbarende dingen, met een begriegelijk naschijnsel uit werken, die in de moderne kunstevolutie zelfstandig hebben uitgeblon- ken.

Graad en aard van hun talent, of talentje, valt moeielijk te bepalen, wijl de oogenblikken, dat zij zich met eerlijken toeleg en ernstige inspanning tot hun werk gezet hebben, al te zeldzaam zijn om hun hoedanigheden naar hun wezenlijke waarde te kunnen schallen.

Ze zijn in hun kunst- uiting evenveel diplomaat en handelsman als schilder; ze welen op snuggere en, dik- wijls ook handige wijze, hun slag te slaan naar den eisch van onzen lijd met zijn geiisurj eerde vermaardheid der holland- sche kunst, en vooral in t gemoel dei navraag uit Amerika.

Zij werken niet om tot klaarheifl te geraken met zich zelf als kuns- tenaar, maar om gangbare waar op de markt te wezen. Zoo is hel werk van Pieters, ovei zijn geheel genomen, als kunstuiting van een onbeduidend gehalte ; hol van inhoud en daarom ergerlijk door de kolorislische aan- matigingen cener breedgebarende hande- ling.

Kr is niets waars in ; hel eenige waarin deze schilder misschien tusschen vele hem verwandte schilderijmakers uitmunt, is de durf waarmee hij, in volkomen onverant- woorde achteloosheid in het verzorgen van den vorm en der techniek, er maar op los- smeert, jagende naar den uiterlijken schijn waarmee hij het schilderij-lievend publiek, met zijn gering onderscheidensvermogen, voor zich kan innemen.

Bij den kunsthandelaar Van Gogh. Het werk van Breitenstein, een schilder van heel wat minder bekendheid op de schiide- rijmarkt dan Pieters. Zijn schildersproeven hebben het groote nadeel, dat zij wel wat vreemde vogels zijn tusschen de hollandsche producten, met hun eerzame gelijksoortigheid.

We meenen zóó het monopolie van kleur- gevoeligheid te hebben, het tooververmogen te bezitten over stemmige tintjes in harrao- nieuse verbinding, dat we ieder, die zich verstout tot een streven naar sterker lui- dende kleur-harmonieën, aldra voor een onbekwamen vakman zonder kleurgevoel of voor een uitzinnige houden. Er is in de kranten gezegd, dal Breiten- slein in hel voetspoor van moderne fran- schen als Monel e a. We kunnen hel eerste aannemen in dien ver- stande, dal onder vreemden invloed deze Hollander althans wakker is geworden uit den algemcenen druil, want hij zoekt werke- lijk zijn weg, eerlijk naar eigen overtuiging.

Hij tracht uit eigen oogen te zien en wat hij waarneemt ondubbelzinnig te uiten, ver- smadend het goedkoope gebruik van het geijkte kleurenstel en de gezochte rustige toontjes. En wat hij voor zich tot uitdruk- king zoekt te brengen, is de duidelijke kleu- renschijn der dingen in het helle vlakke licht. Zoo heeft hij een voorliefde voor watergezichten bij helder weer, waarin de klare kleurigheid van het blauw in lucht en water domineert, steunend het kleurgewicht van bont geverfde schuiten met hun bruine, roode en witte zeilen.

Door afwezigheid van schaduw- partijen waarin de kleuren schuil gaan, moeten daar de kleurwaarden scherp tegen elkaar uitgewogen worden, krijgt de kleur een zelfstandigheid, die zich tot in de nerven laat analyseeren. Breitenstein is nog niet waar hij zijn kan, en ik zal me wel wachten zijn uiting al in eenigen deele grootmachtig te heeten.

Toch mocht hij het reeds berei- ken ons te overtuigen dat zijn werk van een beduidende beteekenis kan worden in de jongere hollandsche kunst, en is zijn streven bovendien zeer te waardeeren wijl het een vleug nieuw leven in een uitstervende na- bloei aanbrengen vertoont.

Verder wordt thans bij Van Gogh voorbe- reid een tentoonstelling van etsen van de Zwart. Dal kan, meen ik, leiden tot een voller begrip van dezen kunstenaar. Hij heeft daar misschien rijper werk voortge- bracht dan in zijn schilderijen. Ik zag er reeds een paar mooie en sterk doorgevoerde bladen. Een volgenden keer meer over dezen en wellicht ook over een tentoonstelling van ft Gooische schilders » die wordt gehouden in het Panoramagebouw. Men ziet, er is druk vertier in de kunstwereld te Amsterdam!

Ook de schilderijveilingen bij Fred, Muller in zijn fraaie lokalen in de Doelenstraat en van Roos in de Brakke Grond wisselen zich onophoudelijk af. Edmond Verstraeten heeft de heel eigen bekoring van dat land innig gevoeld, en hij weet het in breede visies voor ons te doen opleven. In de behandeling blijft Verstraeten echter geheel van zijn tijd, d. Ook hier geeft hij blijk van een frisch en eigen talent, dat we gaarne waardeeren. Wat hem echter nog schijnt te ontbreken, is de mooie materie, de vreugde aan de bloeiende, sappige kleur.

Zijn verven zijn soms wat schraal, wat wrang, wat krijtach- tig. Men zou nu en dan een voller, krachtiger accoord bij hem willen hooren ; hij blijft wat uniform-luchtig, wat speelsch, wat oppervlakkig ook. Er mankeert soms kruim in zijn werk, — intensiteit van stemming en rijkdom, diepte van kleur.

Verstraeten schijnt echter op weg te zijn, om een en ander te verwerven. Zijn werk zit dan ook voor het overgroote ge- deelte nog warm en wel in de academie- couleur, zoodat er weinig van te zeggen valt. Slechts dat het over het algemeen zeer knap is en dat het van een respectabele werkkracht getuigt.

Ik kan me voorstellen, dat het voorde academie-leeraren een genot geweest moet zijn, zulk een begaafden leer- ling te mogen opleiden.

Zijn schilderwijze is vast en solied, bijna volwassen, hoewel over het alge- meen nog wat klonterig en kruimelig. Er is inderdaad iets van den rasschilder in hem, wanneer men tenminste slechts aan den zuiver-technischen kant van het métier denkt.

Overigens moeten we nog afwachten wat dit worden gaat. Want, gelijk ik reeds zei, zijn kleur is nog zoo conventioneel, dat er absoluut niets uit te maken is. Dat kan nog den eenen of den anderen kant opgaan. Een paar aqua- rellen; een paar stillevens, waardeerbaar- beslist van stofuitdrukking; een enkel por- tretje, jongmeisjes-kopje, waarvan de kleur ook wel niet sterk, maar ongetwijfeld per- soonlijk is.

Ziedaar de uitzonderingen, die echter nog geen gevolgtrekkingen toelaten. Doch er is iets ergers! Zijn sentiment - is sentimentaliteit. Sommige zijner sujetten zijn van een waarlijk-weec, klein-burger- lijke gcvoclrrigheid. Maar bedenkelijk wordt het, als bij zich tracht te redden met behulp van valsche gevoeligheid; dat is niet slechts een vergrijj tegen den goeden smaak, maar ook tegen de artistieke waarachtig- heid.

De heer Van Nieuwenhoven kan echte" reden gehad hebben, voor deze zijn eerste tentoonstelling voornamelijk verkoopbaar werk te willen leveren. Indien dit zoo is, dan kan hij meer dan tevreden zijn en gerust voor de toekomst, dat hij daarvan tenminste den slag bezit. Want er is verkocht 1 In dezen zin is zijn tentoonstelling een beslist succes.

Het is waarlijk troostrijk te weten, dat onze stad zooveel Maecenassen telt, Den heer Van Nieuwenhoven moge het echter tot nadenken stemmen, dat zijn beschermer het « groote publiek » heet. Indien hij dus in de gunst wil blijven, zal hij steeds allen moeten behagen, — wat volgens klassiek spreek- woord zelfs den machtigste der góden niet gegeven was.

Onder de teekeningen trof mij er een een spoelingkar in de polderwei , die levendig aan Vincent van Gogh herinnerde, -r-Vincent in het ordentelijke.

Ook die begon van « debuteeren » kan bij hem moeilijk sprake zijn met arbeiders- en boeren-binnenhuisjes. Het contrast met hei « brave » werk, dat hier uitgestald was, deed me glimlachen.

Maar er zijn vele wegen, die naar Rome leiden. We wenschen den heer Van Nieu- wenhoven slechts toe, dat hij zijn eigene moge vinden. Verder een kleine uitstalling van koper- werk uit de ateliers der firma G. Het doet zoowel de ontwerpster als den werkman, die het uit- voerde, alle eer aan. Onder het moderne kunsthandwerk, dat soms al te naakt en gewild-primitief zijn constructieve vormen vertoont, staat hel door zijn levendige orna- mentatie eenigszins apart.

De motieven zijn alle aan het dieren-en plantenrijk ontleend: Zoo heeft zij een rijken schat van realistische en gereduceerde motieven tot haar beschikking, waarmee zij zeer origineele dingen bereikt, van een bijzondere distinctie.

Du Bois en antiqui- teiten van die beiden onder den hamer kwamen. De beide groote zalen en de hall waren gevuld met veel merkwaardigs. Van de schilderijen noemen wij eenige bekenden van de Haagsche portret-tentoonstelling van Verspronck, de portretten van Adriaan Engelbrecht en zijn echtgenoote Sara Herwijnen.

Bakhuyzen No 31 ; van A. Morland, Boerenerf, van goede tonaliteit No ; A. Hier- van beschreef de catalogus niet minder dan nummerswaarondervooralhetJapansch en Chineesch blauw en gekleurd de aan- dacht trokken. Van het zilverwerk noemen wij slechts het aan den ouden Joh.

Lutma toegeschreven stel van vier zoutvaten, belangrijke specimina uit den tijd van het kwab-ornament. Onder de meubelen een Boulle toilet-tafel, koper en schildpad. Op de veiling die vijf dagen en vijf avon- den in beslag nam, werden de volgende prijzen gegeven: Schilderijen No 13, J.

Zilveren zoutvaten, n® , toegeschreven aan J. Chineesch en Japansch porselein, ge- kleurd: Blijkbaar als een soort feestgave, beloofde hij bij Rembrandt s derde eeuwfeest die feiten wereldkundig te zullen maken. Het jubileum kwam, maar niet de onthulling van de waarheid omtrent de Xachtwacht-schennis. De bovengenoem- de aflevering van Oud-Holland bracht echter het beloofde artikel, even te laat om het nog als onderdeel van de Rembrandtviering te kunnen beschouwen — en bovendien niet geheel met zóó opzienbarende nieuwe mede- deelingen, dat de door den Heer Durand- Gréville bij menigeen gewekte spanning gerechtvaardigd schijnt.

De Heer Durand-Gréville heeft — dat moet erkend — zijn taak niet licht opgevat, hij publiceert met pijnlijke uitvoerigheid gedane metingen.

Handig debater als hij blijkbaar is, gaal hij luchtig, of als hel kan stilzwij- gend, langs die punten heen, waarin hij zijn tegenstander sterker gevoelt. Ten onrechte wil het ons schijnen. Neoustroïeff geeft een overzicht van hetgeen de Keizerlijke Kunst- akademie te Petersburg aan Oud-Holland- sche en Vlaamsche Kunst bezit. Nederland- sche kunst, zoo blijkt uit het artikel, heeft de overhand onder de ongeveer duizend nummers dezer buiten Rusland minder be- kende verzameling.

Het oudste aanwezige werk is een markt- lafereel, dat op naam van Cornelis van Haarlem staat, — ten onrechte volgens den schrijver, die het aan P. Dan is er een P.

Het is een van de her- haalde behandelingen van hetzelfde onder- werp, hel Rijksmuseum te Amsterdam bezit daarvan een der meest bekende stalen en lierinnert aan verwante werken van Brue- ghel den oude te Weenen en aan de Kinder- moord te Brussel.

Rembrandt mist men in deze verzameling. Meer uitgesproken vindt men dien invloed in een manskop van Hoogstraten. Een buste van een jongen man die vroeger vooreen Rembrandt gold, is van Aert de Gelder.

Van oudere portretten in deze verzameling is vooral opmerkelijk een vrou- wenportret van N. Neuchatel uit het jaar — met zijn onbevangen, trouwhartige uitbeelding, wel een kontrast met het boven- genoemde werk van Maes. Een gesigneerd en gedateerd werk van den zeldzaam voor- komenden Michiel Sweerts is van kunst- historisch belang. Van de Hollandsche landschapsschilders vindt men er van Goyen met een heuvelachtig landschap met uitzicht op de zee, dat uit de jaren tusschen en moet zijn.

Er zijn voorts werken van Salomon Ruys- dael, Wouwerman, Jan van de Capelle een zeegezicht met een valsche signatuur van Rembrandl en daarom vroeger aan dezen toegeschreven.

Er zijn verder twee A. Goed vertegenwoordigd zijn ook de groep der Italianizeerende Hollanders en die der stillevenschilders. De plaatsing in ver uiteenliggende lokali- teiten der Akademie laat, naar den schrijver mededeelt, te wenschen over, Het bovengenoemde tijdschrift brengt nog een geïllustreerd opstel over Nederlandsch- Indische Kunst door Anna L.

Plehn, en wel naar aanleiding van dein October j. Eenige schrijvers zooals A. Jordan en Max Schmid hebben de oude betiteling « Christus de zieken genezend » als onjuist verworpen. Zij meenen dat Rembrandt het vijftal feiten uit het 19e kapittel van Mattheüs heeft willen afbeelden: Jaro Springer betoogt dat de oude naam «Christus de zieken genezend » de juiste is. De redaktie van de Kunstchronik komihij dit ver- schil van meening met een verstandig woord tusschenbeiden, zij vraagt: Zou Rembrandt werkelijk bij het scheppen van zijn bijbel- sche voorstellingen de Heilige Schrift zelve ter hand genomen hebben, om dezen of genen tekst letterlijk in beeld te brengen?

Is niet veeleer aannemelijk, dat een zoo machtig en bijbelvast meester de stof die hem vervulde, naar eigen zin vormde, vereenigde, ordende? Hebben daarom niet alle uitleggers misschien evenzeer gelijk? Zijn e ontdekking » wordt thans door den- zelfden schrijver in de Kunstchronik nader uitgewerkt.

De schrijver vindt het duidelijk dat Rembrandt zijn stof ook daar niet aan den Bijbel maar aan Vondel ontleende, ja zelfs de Peterburg- sche zoogenaamde Danaè wordt er bijge- haald. Jozef draagt op dat schilderij zelfs een « Thealerpraclitkostüm ». Vernuftig, inderdaad, dit alles — maar niet overtuigend. De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst » welke in gesticht werd, en de beste krachten op dit gebied in een machtig organisme vereenigt, heeft de Redactie der rubriek « Ambachts- en Nijverheidskunst » in dit tijdschrift op zich genomen.

Door de uitgave van het orgaan De Jonge Kunst gaf de Vereeniging reeds blijk van een hooge opvatting van hare taak te bezitten; De Jonge Kunst heeft thans opgehouden te bestaan, of, juister gezegd, wordt vereenigd met Onze Kunst, terwijl de Vereenigings-mededeelingen in den vorm van een bijblad aan de leden zullen worden gezonden.

De algemeene leiding van het tijdschrift blijft, als te voren, in handen van de Hoofdredactie van Onze Kunst, welke dan, voor de rubriek Ambachts- en Nijverheidskunst, wordt bijgestaan door een Commissie van 5 leden, door de Vereeniging benoemd. Deze Commissie is voor dit jaar samen- gesteld uit de Heeren H.

Reeds vroeger heeft Onze Kunst gaarne belangstelling betoond voor de jonge nijverheidskunst, welke in het Nederlandsche kunstleven een zoo belangrijke plaats inneemt; doch meer dan ooit te voren zal het haar thans mogelijk zijn, om dit rijke gebied in zijn geheel te overzien, om er in ruimer kring belangstelling voor te vragen, en om tot de heropbeuring van de ambachts- en nijverheidskunst het hare bij te dragen.

Om de beloften, daarbij voor de toekomst gedaan, te vervullen, zocht zij naar meerdere samenwerking met ben, die in onze lage landen de Ambacht- en Nijver- heidskunsten beoefenen. Zij vond deze bij de vele kunstenaars, die zich reeds eenige jaren geleden aan- eensloten en de Nederlandsche Vereeniging voor Ambacbts- en Nijverbeids- kunst hebben geslicht.

Deze Vereeniging redigeeide een eigen orgaan De Jonge Kunst waarin de leden gelegenheid vonden, ofschoon zij geen schrijvers van professie waren, van hunne opvattingen en meeningen te spreken.

Mocht soms aan den vorm al iets hebben ontbroken, veel werd in deze artikelen veigoed door den ernst en de overtuiging, waarmede zij geschreven waien. Onze Kunst was daarvoor zeker het eerst aangewezene maandschrift.

Van af heden zal daarom het orgaan Di: Jonge Kunst ophouden te vei schijnen, maar zal hare redactie eene rubriek ambacht- en nijverheidskunst in dit blad redigeeren. Van den ouderen Joost spreekt hij echter maar alleen om te vermelden dat hij in als Vrijmeester werd ingeschreven. Maar aan Joost den Jongeren, den zoogenoemde!!

Zotten van Cleef, wijdt hij een tamelijk uitgebreide levensbeschrijving. Gaandeweg begint het echter over beide kunstenaars te dagen. Er komt wat meer orde in de rangschikking van hun werken, die lang onbekend zijn gebleven en dikwijls met die van anderen werden verward en ook van hun leven beginnen we langzamerhand een duidelijker voorstelling te krijgen.

De naam waaronder hij bekend staat, zou dus die van de stad zijner herkomst of zijn geboorteland zijn. Volgens van den Branden was zijn familienaam van der Beken. Waagen, Maniiel de la Peinlure, , II, Hymans, Carl van Mander, , I, Justi, Der Fall Clève Jahrbuch d.

De volgende gegevens worden ons echter door de Liggeren en door de verschillende bescheiden van den burgelijken stand verstrekt: In ontvangt hij zijn eersten leerling, Nikolaas van Brugghe. In wordt hij tot Deken van de Gilde gekozen.

In wordt hij lid van de broederschap van het Lof van O. Vrouw, huurt een huis, trouwt met Anna Veydt en wordt vader van een zoon, die Cornelis gedoopt wordt. In krijgt hij een dochtertje. In een leerling Coppin Tomaessone.
..

Echtpaar seks in een openbare plaats 2m: Vriendin krijgt hulp van een meisje te doen blowjob met haar vriend 13m: Meisje naakt op webcam speelt met haar kutje 3m: Een schattig blond meisje verschijnt naakt op webcam 5m: Sexy blonde meisje maakt de geslacht op de webcam 2m: Sex in drie in de sauna van een man met twee meisjes 6m: Paar tijdens de seks gefilmd met verborgen camera 2m: Nudist vrouwen gefilmd op het strand 2m: Mensen maken sex op een naaktstrand 7m: Een slet vrouw neukt met twee zwarte mannen 4m: Vrouw doet orale seks met sperma slikken 5m: Naakt meisjes op het strand 3m: Een man masturbeert in de auto terwijl een vrouw hem ziet 1m: Een zwarte kerel neukt mijn vrouw 5m: Seks en orale seks met vrouw in het park 1m: Sexy vriendin maakt anale seks 6m: Een amateur meisje is naakt voor de webcam 7m: Amateur paar maken sex gefilmd op video 6m: Roemeense meisje met grote tieten naakt op webcam 10m: Hete seks met vriendin 10m: Blanke vrouw is zo sletterig ze maakt seks met zwarte mannen 4m: Zwarte vrouw maakt seks met blanke man 10m: Ze waren denkelijk op het eerste ge- zicht aan haar dracht ken- baar, les converses et prieuses, Les abbesses et les novisses, Damoyselles, devocieuses, Mandiennes, religieuses, en het zou mij niet verwon- deren bij voortgezet zoeken in de miniaturen, mijn mee- ning bevestigd te zien.

Aan geen en- kel hof in Europa was de eti- kette zoo nauwgezet en het ceremonieel zoo ontwikkeld, als aan het hof van Bour- gondië. De Habsburgers na- men later die bizonderheid over. De verschillende waar- digheidsbekleeders droegen 1 Phot. Wellicht droeg Philips het kostuum, waarin we hem zien, alleen bij bizondere gelegenheden.

Het viel trouwens in den géést van den tijd, de standen scherp te onderscheiden. Emperières, roynes et princesses, Femmes serventes, bourgoises et maislresses. Aan die regels van de la Marche wordt men van zelf herinnerd bij het zien naar de zeven statuetten.

Veel belangrijker dan deze bescheiden, men zou haast zeggen onschul- dige symboliek, is de poging van van Eyck om door de houding, de gebaren, de gelaatsuitdrukking van elk beeldje de abstractie die voorgesteld moet worden, duidelijk te doen uitkomen.

Wat tot nu toe door emblemen werd kenbaar gemaakt, heeft zich bij hem belichaamd in het figuurtje zelf. Is het niet de eigenschap van iedere groote, vrije kunst, de emblemen te laten varen en alles aan de expressie over te laten? En wat winnen de figuurtjes daardoor aan soberheid, aan innerlijkheid. Hoe stil en zonder ostentatie dragen ze elk een eigenschap in zich! Al drukken de van Eycken en hun school al wat aandoening is, zooveel mogelijk « en sourdine » uit, daarom is de expressie er toch niet minder zuiver om en de aandoeningen niet minder scherp onderscheiden.

Men zegge vooral niet, dat ik te veel zoek achter de houding van een handje of de neiging van een hoofd. De kunst-tradities der middeleeuwen werkten nog met ongebroken kracht in op het Euvre der van Eycken en ieder weet hoeveel een gebaar te beduiden heeft,.

Men denke ook aan hel machtig gebaar van. In l ir « werden geheel diergelijke beeldjes door Rogier van der Weyden beschil- derd. Ik herinner er aan, dat. Verder werkt de houding en de gelaatsuitdrukking mee. We kunnen ons verzekerd houden dat van Eyck die details zóó oordeelkundig aanbracht, dat de expressie der gezichten nog aangrijpender werd.

Wat nu de analyse der houdingen en gelaatsuitdrukkingen betreft, daar- voor zou ik slechts in herhalingen kunnen vervallen. In mijn eerste artikel over de statuetten heb ik met eenige uitvoerigheid elke Deugd beschreven. De beeldjes moeten voor zich zelve spreken. Zoo zuiver, zoo juist zijn de expressies, dat we zelfs nagaan kunnen, welke of de nuances zijn der voorgestelde Deugd, die bij de uitbeelding min of meer meegesproken hebben.

In de Patientia merken we tevens een zachte resignatie op. Men zou over dit figuurtje lang kunnen uitwijden: Om de lippen der Diligeiitia, die, het hoofd als een ram gebogen, vooruit- snelt, ligt een trek van energie.

De greep waarmee de jachtspriet gevat is, spreekt van moed, van onverschrokkenheid. We worden even herinnerd aan de Vaillance van zoo even, in de Twaalf Deugden van de la Marche. In de Sobrietas, zonder twijfel de moeilijkst te belichamen abstractie, spreken de verwante begrippen Temperantia en Continentia mee; vooral de laatste. Onverwrikbaarheid, zelfbeheersching, zelfgenoegzaamheid zijn haar karaktertrekken. Haar lange mantel sluit als een schelp om haar heen. Wellicht bevatte de stoolvormige sjerp die ze draagt, nog een toelichtend symbool.

Bij de Humilitas, de klaarblijkelijkste en aandoenlijkste der statuetten, valt onderworpenheid en gehoorzaamheid op te merken.

Als een jong meisje van hoogstens veertien jaar, een glimlachend ge- zichtje, ontluikende borsten, zoo is de liinoceniia voorgesteld. Ofschoon die deugd eerst in latere opsommingen genoemd wordt, heeft van Eyck ons toch geen andere keus gelaten.

Het opgeheven kopje met de zoo onbevangen blik, het gebaar der rechterhand vooral die we volgens de gravure van Millin kunnen restaureeren het spreekt alles met onverbiddelijke duidelijk- heid. Het schijnt een origineele greep van van Eyck geweest te zijn de Onschuld tegenover de Invidia te plaatsen, maar daarom niet minder logisch.

Begeerten of afgunst kan dit jonge meisje niet kennen. Andere, aan Innocentia verwante begrippen merken we in dit beeldje niet op. De beide overige Deugden zijn wellicht tevens voorgesteld als de uitingen dier eigenschappen ; de Castitas, als Pudor of Pudicitia ; de Misericordia als Conimiseratio. We zouden nog kunnen uitwijden over de onbeschrijfelijke zuiverheid der gelaatslijnen van de Castitas.

Over de uitdrukking van waarlijk menschelijk meegevoel in de houding der Misericordia; de zoo sprekende buiging van het bovenlijf werd nog geaccentueerd door de lijn van den nu afgebroken lamfer, waarvan het benedeneinde zich nog in de hand van Philips bevindt. Zoo zijn de statuetten expressief tot in de plooienval toe. Iets dergelijks merken we op in de drapeering der Sobrietas. Ook vestig ik de aan- dacht er op, hoe zuiver de verschillende leeftijden der voorgestelde personen te bepalen zijn van de jeugdige Innocentia af tot de bejaarde Patientia toe.

Daaraan alleen herkent men reeds de groote kunstenaar en tevens weer de Middeleeuwen, waarin de Zeven Leeftijden werden onderscheiden en met namen genoemd. Later kunnen we terugkomen op dergelijke bijkomstigheden. Voor het oogenblik is het belangrijker te trachten na te gaan, waarom de Zeven Deug- den met drie statuetten van heterogenen oorsprong vermengd zijn geworden en op welke wijze ze daarna omgedoopt zijn in Graven en Gravinnen van Holland.

Vaak hoort men heden ten dage de benamingen van volkskunst, ambachtskunst en dergelijke, maar er [is zeker geen techniek zoo door en door uit het volk voortgekomen als de kunst van versieren door middel van naaldwerk. Ook dikwijls krijgt men ten antwoord op[een vraag desbetreffende, hoe de kunstenares met de naald die versierin- gen tot stand brengt, dat het eigenlijk vanzelf gaat en zoo maar als het een uit het ander volgt.

Het is misschien intuitie, die haar tot iets goeds voert, mogelijk zijn het oude voorbeelden, waarvan de herinnering of bekoring haar influenceert, of traditie die van moeder op dochter overgaat, maar een feit is het, dat het gevoel voor iets moois er bij hun in zit. Ziet bij voor- beeld eens de kleurcombinaties aan echte boerinnenpakken, dit is paars zoo mooi als onze dames niet uit hun modemagazijnen krijgen, en bruin dat noch te zwart noch te rood is, en men eveneens bezwaarlijk ergens anders vinden kan.

Ik geloof ook als men zich in cultuur-historische studiën zou verdiepen of de versierende kunsten bij primitieve volken naging, dat paralel met het snijwerk der mannen, men het weef- en borduurwerk der vrouwen en meisjes zou aantreffen. En weven de Atjelische vrouwen geen schooner kleurencombinaties dan ergens m onze modecentra s?

Maar zoo ver behoeven we niet eens te gaan; dikwijls als men ten platten lande zijn oogen den kost geeft, ontdekt men wonderlijke herinneringen uit vervlogen lijden, tradities en gebruiken die stand gebonden hebben tiots alle iinloeden der groote-steden-beschaving, en zoo kan men, zij het ook siioradiscb, nog bier en daar proeven vinden van die echte oude volkskunst, van die aangebore zucht tol versieren, die het naaldwerk tot kunstnaald- werk N'erhett.

Wat naaldwerk later geworden is, toen het ophield eene simpele uiting van vrouwensmaak Ie zijn en bet kwam als meisjesbezigbeid naast teekengedoe en pianogesiieel, och laat ons daar liever over zwijgen. Matige kennis der techniek, meestal, ontbreken van gaven om een behoorlijk ontwerp samen te stellen, volkomen gemis aan begrip van de eerste beginselen der versierings- kunsl, en bij dit alles nog een zekere pretentie om iets moois te willen maken, ziedaar eenige der oorzaken die noodwendig tot niets moesten leiden.

Trou- wens, de gelieele samenhang van teekening en borduursel ging te loor, zelfs toen eene beweging naar nieuwere vormen in de ornamentiek zich baan brak.

En evenals deze ommekeer in den beginne en zelfs ook nu nog in de Duitselie kunst bij voorbeeld leidde tot zeer ongeëigende vormen voor meu- belen en metaalwerk, zoo gaf zij ook voorbeelden ter bordnring, die belaas, daar de grootste foiirnisseiir van damesliandwerkwinkels Duitscbland is, zeer ongemotiveerd waren voor het meerendeel.

Noodig was dus, dat het kiinstnaaldwerk ook uitge- voei-. En daarna, met dergelijke goede voorbeelden voor oogen, is het mogelijk het naaldweik van danies-tijdpasseering weer te verheffen tot een kunsttecbniek.

Ook dan kan men beter begrijpen, dan woorden vermogen duidelijk te maken, dat niet ieder gekocht winkelpatroontje maar overat dienstbaar voor is, dal men ook niet moet bcgninen met de teekening, maar eerst zien, waar en wat geborduurd moet worden, welk doel hel heeft, op welke wijze men het versieren wil en ten slotte, als resultaat van al deze overwegingen, die men zelden houdt wanneer men een handwerkwinkel biunentreedt, hel ontweri maken of kiezen in verband met de werkwijze. Eigendom van den Schrijver.

Wat men verder met den naam van kunstnaaldwerk pleegt aan te duiden kunnen we als zeer middelmatig dilletantisme, zooals we boven reeds opmerkten, geheel buiten beschouwing laten, te meer daar we hieraan meestal alle kunstwaarde zullen moeten ontzeggen. We behoeven ons even- min bezig te houden met bouquetten die op pantoffels groeien en mops- hondjes op canapeekleedjes, al is de richting, waarvan deze de vertegen- woordigsters zijn, nog niet geheel verdwenen.

Het geldt dus oud en nieuw kunstnaaldwerk, maar onder dit oude zou- den we graag verstaan niet alleen dat, wat geweest is, maar vooral wat nog voortleeft in alle stilte, als vergeten door de wisselingen van mode en smaak, steunende op oude tradities, zooals de oude wagenmaker nog den- zelfden achterspiegel snijdt van voorjaren en de dorpsdraaier van grootvader of vader de maten, verhoudingen en profileeringen van den ouderwetschen hooggerugden stoel heeft bewaard.

Mcrklapje iii rood, jffoon en bruin geborduurd ; eind 18' eeuw. Immers we lezen er op van neisjes die op tien- of twaalfjarigen leeftijd lapjes maakten, waaraan we nu lerust zeer goede borduursters zouden kunnen zetten, zoo geraffineerd is de i'echnische bewerking van de zijden kruisjes op het fijne linnen, van de! Die merklapjes waren het uitgangspunt enjcinde tevens, ze bewezen tech- nische vaardigheid en voleinding van het school.

Waar de kleeding hier nu medebrengt, dat bij de meisjes in Zondagsch gewaad een geborduurd borstlapje uit hun keursje komt kijken, daar zag ik eene op het eiland, die vaar- dig met de naald voor hare zusteren deze voorspeldertjes borduurde met motiefjes ont- leend aan grootmoeders merk- lap. En zij zijn prachtig die ge- styleerde astertjes, die bloeien- de boompjes, waarin de geest der Perzen, florale ornamentis- ten bij uitnemendheid, schijnt gevaren te zijn.

Het zijn boom- pjes met gevederde takken en tot spiralen gekrulde eindblaad- jes, waartusschen tot cirkeltjes of vierkantjes geornamenteerde bloempjes gegrepen zijn en streng gestyleerde vogeltjes zich vermeien. En sterfiguren zoo goed van samenstel, dat men ze vergeefs bij hedendaagsche ornamentisten zou zoeken, zoo juist van evenwicht, zwaar in het midden en fijn uitloopende. En de haan boven op huis of molen, de kleine vogeltjes ter weerszijden van een bloemenfantasie, het hertje waarvan het gewei als streng ornament over den rug heenreikt, het zijn al te maal voorbeelden, hoe juist men in deze de natuur voor het beoogde doel wist te verwerken.

Zelfs het menschbeeld komt op die oude schoollapjes voor, maar zóó, dat slechts het karakter er aan herinnert, een mannetje met korte wijde broek o, schande, als waren wij allen Markers , een vrouwtje met driekanten rok, ziedaar het type, en zelfs bij de verspieders uit het land Kanaan, een symbolische voor- stelling, die men veelvuldig op merklapjes aantreft, ziet men Jozua en Kaleb als Markers den zwaren druiventros tusschen hun in torsen.

Waar deze merklapjes dagteekenen van midden en einde der achttiende eeuw, en soms het begin der negen- tiende nog goede voorbeelden geeft, daar zou dit ons droevig kunnen stem- men, als alle oud-handwerk dat slechts terugwijst uaar vervlogen tijden.

Tij- den, welke men vergeefs weerom zou wenschen, indien niet de traditie, die uit zulke oude merklapjes spreekt, nog voortleefde. Nóg wordt op die wijze het naaldwerk beoefend, als heerlijke versieringstechniek, en decoreeren de Volendamsche moeders, de witte jas- jes hunner kinderen als zij ter Com- munie gaan, met rijen van zwarte orna- menten: Meer echter dan aan de kleeding treedt hier het kunstnaaldwerk op tot versiering van het pronkbed, die sierlijke opeenstapeling van kussens, lakens en dekens, slechts bij feeste- lijke gelegenheden, of in groote gastvrijheid tot rust- plaats dienende.

Geen won- der dat in dit land van vis- schers en zeevaarders, de herinnering aan hun bedrijf tot motief van versiering ver- werkt werd, en het schip waarop de man en vader uit- zeilde, de lakens van het pronkbed siert.

Ook bloem- festoenen en sierlijke haan- tjes vinden we hier terug, haantjes met staarten, die aan de vogels op gotische weefsels herinneren, en manden met bloemen, streng van samenstel; en waar men oudtijds in enkel wit linnen met uithalen en doorwerken van draden aardige dingen wist te maken, daar is ook deze techniek nog niet geheel uitgestorven, waarvan de slaapmutsen der ouden of de kindermiitsjes der jeugd nog verrassende voorbeelden zijn.

Gaan we van Marken naar het visschers- dorp Huizen aan de Zuiderzee, ook daar tref- fen we nog het kunstnaaldwerk als volkskunst aan, en wel in de zwart-bestikte ondermutsjes, waarover meestentijds de kanten hulle gedra- gen wordt. Het is jammer dat dit prachtwerk van borduurkunst op die wijze zoo weinig tot haar recht komt en menigeen het onopgemerkt voorbij gaat, want het is prachtig én van ver- deeling én van versiering.

Ziet den breeden zwarten band met wit opengelaten ornament, die de buitenrand van de muts omsluit, en waarbinnen sierlijke spiralen en motieven als Perzische granaatappels het middenvak vullen, terwijl kleine bloemfiguurtjes voor te groote wit en zwart tegenstelling waken.

We weten dat de compositie hiervan voor een groot deel op traditie berust, en de wagenmaker die de uitslagen der mutsjes en de ontwerpen erop. Van Huizen zouden we verder kunnen trekken, bij voorkeur naar plaatsen, die wat ver van de groote-steden- invloeden verwijderd zijn, waar confectie winkels nog niet hunne depots hebben, en overal zouden we nog wel reminiscensen van deze volkskunst, van dit oude kunslnaaldwerk tegen komen.

Maar al kunnen we het'dan ook geen specifiek nationaal karakter toekennen, zooals we spreken mogen van Russisch bor- duursel, Armenisch, Hongaarsch, Rum eensch, enz. Laat ons daarom trachten belangstelling te wekken voor wat nog is, om te verhoeden dat met onze nationale kleed erdrachten, deze laatste herinnering aan echte volkskunst niet ten onder ga in de groote strooming die deels van den fahrieksarheid uitgaat, maar niet minder van hen, die in zucht naar mo- derniteit, het oude, als niet passende meer hij den mensch van dezen tijd, verwerpen.

Van dit oude kunstnaaldwerk overgaande op den herbloei dezer specifiek vrouwelijke techniek is een zeer groote sjirong. De tijd, waarin kunstnaaldwerk degra- deerde tot naprutsen van slechte voorbeelden tot tijdpasseerings- en vervelingsarbeid, slaan we zoo- als gezegd, met haastigen spoed over, om te komen aan de dagen, waarin er weer nieuw leven ont- waakte in deze ouderafdeeling van de groote groep der versierende kunsten. Toen beter begrip omtrent de eischen van decoratieve versiering en ornamentiek baan brak, sprak het van zelf, dat het hen, die zich hiermede onledig hielden, opviel, welke zonderlinge meeningen er omtrent kunstnaaldwerk gangbaar waren, en hoe dit vak, dat een der eerste kon zijn ouder de kunsten, die in afscheiding met de vrije kunsten, zich in nauwsluitend ver- band dooi gebiuik, vorm en materiaal bepaald met het te versieren voor- werp vereenzelvigen, totaal in miscrediet was geraakt.

Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de eerste pogingen, die ei toe leidden, dat men kunstnaaldwerk iets beter leerde beschouwen, iets meer waardeeren, van hen uitgingeu, wier streven als decoratief schilder, hun leeds als baanbrekers had doen kennen. Opmerkelijk is in deze dan ook, dat waai nog allerminst van een nationaal karakter in de decoratieve kunst sprake kan zijn, we verschillende richtingen aantreffen, gebazeerd op kunst- principen uit vroegere tijden, van andere volken, waarin die voormannen het uitgangspunt van hunne studie vonden.

We zien den invloed der Gothieke hoi duui seis, die in kerkelijke kunst nog lang heeft stand gehouden, we mer- ken op de bekoring van het Japansche naaldwerk, de kleurenharmonie van het Oosten, de techniek der Armenische vrouwen enz.

Ea waar ieder kunstenaar meestal een zekere voorliefde heeft voor de opvattingen in een bepaalden tijd, of van een bepaald volk, daar vinden we dit onwillekeurig in hun werk terug; want zonder tot navolging te vervallen, zal die sympathie toch duidelijk uit hun arbeid spreken.

Uit Mevrouw Dijsselliof s naaldwerk spreekt ons de waardeering die zij voor de volkskunst in Armenië voelt, en bij anderen zullen wij we- der aanrakingspunten kunnen vinden, die elders lieenwijzen. Men hegrijpe goed, er is hier geen sprake van navolging van een bepaalden stijl, wat men dikwerf voor zeer verdienstelijk aanziet, en langen tijd gebiui- kelijk was toen men kamers inrichtte in Oud-Hollandsch, in Gothiek, op zijn Japauscli of Moorsch, die er iets misschien aan herinnerden, maar de beko- ring totaal misten, zoowel in de meubelen als de entourage ; hel is hier slechts een doordringen in de grondprinciepen tot steun voor eigen arbeid, gepaard aan een erkenning van superioriteit, die onwillekeurig van invloed is.

Xagaaiide het naaldwerk dat we als heerlijke reactie tegen het voorafgegane tijdperk kunnen beschouwen, komen we in de eerste plaatsen aan dat van Mevrouw Dijsselliof en Mevrouw Derkinderen. We behoeven het niet vreemd te vinden dal hij persoonlijke kwaliteiten wij er iets van Dijsselliof zoowel als vaii Derkinderen in terug vinden ; trouwens ondenkbaar is, dat sameiwer- keiidc kunstenaars niet iii cenig opzicht elkaar beïnvloeden.

Dijsselhofs eerste olficieele optreden als naaldkunste- iiares hij het accenlueeren der batiks door Dijsselliof voor een kamerver- versieriiig gemaakt.

Het waren hier de vinnetjes van een visch, de geledingen van een llamingopoot, de plooitjes en meeldraadjes in een bloem, ja, waarom zouden wij het verzwijgen, kleine vlindertjes om te maskeeren waar de hatikwas zich onwillig had hetoon «. Hadden hier de zijden steekjes al ccnigszins ondergeschikte iilaats, tot hloemversieringcn aan de gordijnen m die zelfde kamer verwerkt, als rugkusscn van een stoel zouden zij meer afzon- Middenvak van kamerscherm pje, ontworpen door C.

Maar later heeft Mevronw Dijsselhof zich doen kennen als een zeldzame borduin sler van bloemfestoenen en kleine vlindertjes, o. Zeldzaam fraai is doorgaans de kleur- Tea-cosv's. Het zijn meestal l loem- of plantmotieven, in lateren tijd beestjes aan de snaaksche vingeren van Dijsselhof ontsnapt, en die figuren verwerkt tot decoratieve samenstellingen, die er dezelfde bekoring aan geven, welke ons voor oiid-hordnnrwerk in bewondering doet stilstaan. Dijsselhof; uilgevoerd door Mevr.

Dat bet uitgangspunt van Mevrouw Derkinderen geheel anders is, behoeft ons niet te verwonderen, en al zoeken wij niet naar een bepaalde stijlperiode, toch treft ons de voorliefde voor de middeleeuwen, duidelijk merkbaar in bij- gaand hand werk tascbje.

Het vrouwtje in het mid- denvak, dat naarstig de naald hanteert, gedachtig aan: Ook het geheel met de symbolische motieven van een spin, die de draden voortbrengt, de den, waar de naalden aan groeien, de kreeft, die de scharen levert en de digitalis, die den vingerhoed verschaft, het draagt èu door kleur èn door bewerken die goede kenmerken van lang vervlogen dagen, maar toch is het een ding uit onzen tijd, van iemand, die in den geest van het oude handwerk doorgedrongen, de grondbeginselen hiervan, in eigen arbeid huldigt.

Werktaschje, ontworpen en uitgevoerd door Mevr. Derkinderen-Besier Een sclioorslcenvalletje in appliqué dat de zinrijke spreuk draagt: Een ander karakter vertoonen een paar kralen lanipenhangertjes die we, al zou ineuigeeu dit nu niet juist « borduurwerk » noemen, hier tock wel een plaats hij het Kimstuaaldwerk mogen verleenen. Dat kralenwerk zoowel door kleur als door materiaal, tot iets moois aanleiding kan geven, we kunnen het dagelijks in onze Eluografische musea zien, waar we mede overtuigd worden, dat de meisjes op Timor of Sangir, en de schoonen uit midden Borneo, ons nog menig lesje zouden kunnen geven.

Van Mevrouw Derkinderen tot Me- vrouw V. Hoytema is de afstand van de voor naaldwerk gecomposeerde teekening tot de decoratieve voorstelling in borduur- sel uitgevoerd. Hierin schuilt eenig ver- schil, al lijkt het oogenschijnlijk hetzelfde, bij het werk van Mevrouw Derkinderen is teekening en borduurwerk tot één geheel geworden, bij Mevrouw v.

Hoytema is het de teekening die in naaldwerk gevolgd is. Hoytema; 1 , 1 , 1 1 , uitgevoerd door Mevr. Hoy- tema ons ook aan als een goed Japansch kamerschermpaneel zonder echter die ge- raffineerdheid der techniek te bezitten. Toch zijn ze uitnemend in het karakter, die bonte papegaai op het grove linnen der stoelenrug en de kraag-aapjes met hunne schitteroogjes op het haardscherm. Goed is ook hier het verschil in stof uit- gedrukt tusschen het kleurig gevederte van den vogel en de pluizige vacht der lang- staartjes.

Al zouden wij mogelijk voor een nadering naar het naturalisme kunnen vreezen, v. Hoytema;; ons kunstnaaldwcrk tC Verwacllten. Wel leidde dit dikwijls tot een ander uiter- ste, wat meer dan ééne tentoon- stelling bewees, namelijk tot het maken van ontwerpen, zon- der genoegzaam rekening te honden met de technische eischen die natuurlijk mede den vorm moeten bepalen.

Want al is een goed ontwerp nu al heel veel, in verhouding tot wat men jaren terug zag, voor kunstnaaldwerk behoeft men meer. Absolute vertrouwdheid en zich geheel indenkeii in de werkwijze, is in deze techniek onontbeerlijk.

Als aardig type van kunstnaaldwerk dat om een oud-boekje, den geest van een oud ge- borduurd bandje moest dragen, geven wij hier Mej. Dat echter een zuiver volgen der techniek reeds veelal de teekening bepaalt, wordt duidelijk bij bijgaand boek- omslagje door Mevr. Het leggen der gouddraad en het regel- matig vastgehechten leidde tot spiraaltjes en verbindingslijnen, die zonder een bepaalde ge- dachte te vormen door hun herhaling, regel- maat, plaatsing en verdeeling een aardig aspect geven.

Zoo kunnen enkele steekjes goed ge- plaatst in harmonische kleur somtijds meer doen dan veelheid van borduursel. In dit op- zicht biedt het werk van de dames van der Maarel en van der Weyden, zoo ook hun hier gereproduceerde gordijntje ons sprekende voorbeelden.

We zouden nog kunnen vermelden het Gordijntje, ontworpen en uitgevoerd door di dames M. Broekman-Klinkhamer, de dames Reesema en Nierstrasz en meer ande- ren, maar dan zou dit ons allengs te ver voeren, en mogelijk is er een volgenden keer nog wel eens gelegenheid toe.

Thans was slechts ons doel te wijzen op een wederopbloei van het kunstnaaldwerk naast een nog langzaam voortleven van die oude kunst als volkskunst in afgelegen streken, een volkskunst, die onze belangstelling noodig heeft, wil zij niet als zoovele uitingen van volks- smaak verloren gaan, èn een beweging ten gunste van de borduurkunst, om haar weder te verheffen tot een der eerste onder de sierende kunsten, opdat zij den naam van kunstnaaldwerk weder met eere drage.

Deze is een der meest onsympatieke onder de jongere schilders; een dergenen, die met een ruime dosis zelfingenomenheid hun talent aanwenden tot vervaardiging van opzienbarende dingen, met een begriegelijk naschijnsel uit werken, die in de moderne kunstevolutie zelfstandig hebben uitgeblon- ken.

Graad en aard van hun talent, of talentje, valt moeielijk te bepalen, wijl de oogenblikken, dat zij zich met eerlijken toeleg en ernstige inspanning tot hun werk gezet hebben, al te zeldzaam zijn om hun hoedanigheden naar hun wezenlijke waarde te kunnen schallen. Ze zijn in hun kunst- uiting evenveel diplomaat en handelsman als schilder; ze welen op snuggere en, dik- wijls ook handige wijze, hun slag te slaan naar den eisch van onzen lijd met zijn geiisurj eerde vermaardheid der holland- sche kunst, en vooral in t gemoel dei navraag uit Amerika.

Zij werken niet om tot klaarheifl te geraken met zich zelf als kuns- tenaar, maar om gangbare waar op de markt te wezen. Zoo is hel werk van Pieters, ovei zijn geheel genomen, als kunstuiting van een onbeduidend gehalte ; hol van inhoud en daarom ergerlijk door de kolorislische aan- matigingen cener breedgebarende hande- ling.

Kr is niets waars in ; hel eenige waarin deze schilder misschien tusschen vele hem verwandte schilderijmakers uitmunt, is de durf waarmee hij, in volkomen onverant- woorde achteloosheid in het verzorgen van den vorm en der techniek, er maar op los- smeert, jagende naar den uiterlijken schijn waarmee hij het schilderij-lievend publiek, met zijn gering onderscheidensvermogen, voor zich kan innemen.

Bij den kunsthandelaar Van Gogh. Het werk van Breitenstein, een schilder van heel wat minder bekendheid op de schiide- rijmarkt dan Pieters. Zijn schildersproeven hebben het groote nadeel, dat zij wel wat vreemde vogels zijn tusschen de hollandsche producten, met hun eerzame gelijksoortigheid.

We meenen zóó het monopolie van kleur- gevoeligheid te hebben, het tooververmogen te bezitten over stemmige tintjes in harrao- nieuse verbinding, dat we ieder, die zich verstout tot een streven naar sterker lui- dende kleur-harmonieën, aldra voor een onbekwamen vakman zonder kleurgevoel of voor een uitzinnige houden. Er is in de kranten gezegd, dal Breiten- slein in hel voetspoor van moderne fran- schen als Monel e a. We kunnen hel eerste aannemen in dien ver- stande, dal onder vreemden invloed deze Hollander althans wakker is geworden uit den algemcenen druil, want hij zoekt werke- lijk zijn weg, eerlijk naar eigen overtuiging.

Hij tracht uit eigen oogen te zien en wat hij waarneemt ondubbelzinnig te uiten, ver- smadend het goedkoope gebruik van het geijkte kleurenstel en de gezochte rustige toontjes. En wat hij voor zich tot uitdruk- king zoekt te brengen, is de duidelijke kleu- renschijn der dingen in het helle vlakke licht. Zoo heeft hij een voorliefde voor watergezichten bij helder weer, waarin de klare kleurigheid van het blauw in lucht en water domineert, steunend het kleurgewicht van bont geverfde schuiten met hun bruine, roode en witte zeilen.

Door afwezigheid van schaduw- partijen waarin de kleuren schuil gaan, moeten daar de kleurwaarden scherp tegen elkaar uitgewogen worden, krijgt de kleur een zelfstandigheid, die zich tot in de nerven laat analyseeren. Breitenstein is nog niet waar hij zijn kan, en ik zal me wel wachten zijn uiting al in eenigen deele grootmachtig te heeten. Toch mocht hij het reeds berei- ken ons te overtuigen dat zijn werk van een beduidende beteekenis kan worden in de jongere hollandsche kunst, en is zijn streven bovendien zeer te waardeeren wijl het een vleug nieuw leven in een uitstervende na- bloei aanbrengen vertoont.

Verder wordt thans bij Van Gogh voorbe- reid een tentoonstelling van etsen van de Zwart. Dal kan, meen ik, leiden tot een voller begrip van dezen kunstenaar. Hij heeft daar misschien rijper werk voortge- bracht dan in zijn schilderijen.

Ik zag er reeds een paar mooie en sterk doorgevoerde bladen. Een volgenden keer meer over dezen en wellicht ook over een tentoonstelling van ft Gooische schilders » die wordt gehouden in het Panoramagebouw.

Men ziet, er is druk vertier in de kunstwereld te Amsterdam! Ook de schilderijveilingen bij Fred, Muller in zijn fraaie lokalen in de Doelenstraat en van Roos in de Brakke Grond wisselen zich onophoudelijk af.

Edmond Verstraeten heeft de heel eigen bekoring van dat land innig gevoeld, en hij weet het in breede visies voor ons te doen opleven. In de behandeling blijft Verstraeten echter geheel van zijn tijd, d. Ook hier geeft hij blijk van een frisch en eigen talent, dat we gaarne waardeeren. Wat hem echter nog schijnt te ontbreken, is de mooie materie, de vreugde aan de bloeiende, sappige kleur.

Zijn verven zijn soms wat schraal, wat wrang, wat krijtach- tig. Men zou nu en dan een voller, krachtiger accoord bij hem willen hooren ; hij blijft wat uniform-luchtig, wat speelsch, wat oppervlakkig ook. Er mankeert soms kruim in zijn werk, — intensiteit van stemming en rijkdom, diepte van kleur. Verstraeten schijnt echter op weg te zijn, om een en ander te verwerven. Zijn werk zit dan ook voor het overgroote ge- deelte nog warm en wel in de academie- couleur, zoodat er weinig van te zeggen valt.

Slechts dat het over het algemeen zeer knap is en dat het van een respectabele werkkracht getuigt. Ik kan me voorstellen, dat het voorde academie-leeraren een genot geweest moet zijn, zulk een begaafden leer- ling te mogen opleiden. Zijn schilderwijze is vast en solied, bijna volwassen, hoewel over het alge- meen nog wat klonterig en kruimelig. Er is inderdaad iets van den rasschilder in hem, wanneer men tenminste slechts aan den zuiver-technischen kant van het métier denkt.

Overigens moeten we nog afwachten wat dit worden gaat. Want, gelijk ik reeds zei, zijn kleur is nog zoo conventioneel, dat er absoluut niets uit te maken is. Dat kan nog den eenen of den anderen kant opgaan. Een paar aqua- rellen; een paar stillevens, waardeerbaar- beslist van stofuitdrukking; een enkel por- tretje, jongmeisjes-kopje, waarvan de kleur ook wel niet sterk, maar ongetwijfeld per- soonlijk is.

Ziedaar de uitzonderingen, die echter nog geen gevolgtrekkingen toelaten. Doch er is iets ergers! Zijn sentiment - is sentimentaliteit. Sommige zijner sujetten zijn van een waarlijk-weec, klein-burger- lijke gcvoclrrigheid. Maar bedenkelijk wordt het, als bij zich tracht te redden met behulp van valsche gevoeligheid; dat is niet slechts een vergrijj tegen den goeden smaak, maar ook tegen de artistieke waarachtig- heid. De heer Van Nieuwenhoven kan echte" reden gehad hebben, voor deze zijn eerste tentoonstelling voornamelijk verkoopbaar werk te willen leveren.

Indien dit zoo is, dan kan hij meer dan tevreden zijn en gerust voor de toekomst, dat hij daarvan tenminste den slag bezit. Want er is verkocht 1 In dezen zin is zijn tentoonstelling een beslist succes.

Het is waarlijk troostrijk te weten, dat onze stad zooveel Maecenassen telt, Den heer Van Nieuwenhoven moge het echter tot nadenken stemmen, dat zijn beschermer het « groote publiek » heet. Indien hij dus in de gunst wil blijven, zal hij steeds allen moeten behagen, — wat volgens klassiek spreek- woord zelfs den machtigste der góden niet gegeven was. Onder de teekeningen trof mij er een een spoelingkar in de polderwei , die levendig aan Vincent van Gogh herinnerde, -r-Vincent in het ordentelijke.

Ook die begon van « debuteeren » kan bij hem moeilijk sprake zijn met arbeiders- en boeren-binnenhuisjes. Het contrast met hei « brave » werk, dat hier uitgestald was, deed me glimlachen. Maar er zijn vele wegen, die naar Rome leiden. We wenschen den heer Van Nieu- wenhoven slechts toe, dat hij zijn eigene moge vinden.

Verder een kleine uitstalling van koper- werk uit de ateliers der firma G. Het doet zoowel de ontwerpster als den werkman, die het uit- voerde, alle eer aan. Onder het moderne kunsthandwerk, dat soms al te naakt en gewild-primitief zijn constructieve vormen vertoont, staat hel door zijn levendige orna- mentatie eenigszins apart.

De motieven zijn alle aan het dieren-en plantenrijk ontleend: Zoo heeft zij een rijken schat van realistische en gereduceerde motieven tot haar beschikking, waarmee zij zeer origineele dingen bereikt, van een bijzondere distinctie. Du Bois en antiqui- teiten van die beiden onder den hamer kwamen. De beide groote zalen en de hall waren gevuld met veel merkwaardigs. Van de schilderijen noemen wij eenige bekenden van de Haagsche portret-tentoonstelling van Verspronck, de portretten van Adriaan Engelbrecht en zijn echtgenoote Sara Herwijnen.

Bakhuyzen No 31 ; van A. Morland, Boerenerf, van goede tonaliteit No ; A. Hier- van beschreef de catalogus niet minder dan nummerswaarondervooralhetJapansch en Chineesch blauw en gekleurd de aan- dacht trokken. Van het zilverwerk noemen wij slechts het aan den ouden Joh. Lutma toegeschreven stel van vier zoutvaten, belangrijke specimina uit den tijd van het kwab-ornament. Onder de meubelen een Boulle toilet-tafel, koper en schildpad.

Op de veiling die vijf dagen en vijf avon- den in beslag nam, werden de volgende prijzen gegeven: Schilderijen No 13, J. Zilveren zoutvaten, n® , toegeschreven aan J. Chineesch en Japansch porselein, ge- kleurd: Blijkbaar als een soort feestgave, beloofde hij bij Rembrandt s derde eeuwfeest die feiten wereldkundig te zullen maken. Het jubileum kwam, maar niet de onthulling van de waarheid omtrent de Xachtwacht-schennis.

De bovengenoem- de aflevering van Oud-Holland bracht echter het beloofde artikel, even te laat om het nog als onderdeel van de Rembrandtviering te kunnen beschouwen — en bovendien niet geheel met zóó opzienbarende nieuwe mede- deelingen, dat de door den Heer Durand- Gréville bij menigeen gewekte spanning gerechtvaardigd schijnt.

De Heer Durand-Gréville heeft — dat moet erkend — zijn taak niet licht opgevat, hij publiceert met pijnlijke uitvoerigheid gedane metingen. Handig debater als hij blijkbaar is, gaal hij luchtig, of als hel kan stilzwij- gend, langs die punten heen, waarin hij zijn tegenstander sterker gevoelt.

Ten onrechte wil het ons schijnen. Neoustroïeff geeft een overzicht van hetgeen de Keizerlijke Kunst- akademie te Petersburg aan Oud-Holland- sche en Vlaamsche Kunst bezit.

Nederland- sche kunst, zoo blijkt uit het artikel, heeft de overhand onder de ongeveer duizend nummers dezer buiten Rusland minder be- kende verzameling. Het oudste aanwezige werk is een markt- lafereel, dat op naam van Cornelis van Haarlem staat, — ten onrechte volgens den schrijver, die het aan P.

Dan is er een P. Het is een van de her- haalde behandelingen van hetzelfde onder- werp, hel Rijksmuseum te Amsterdam bezit daarvan een der meest bekende stalen en lierinnert aan verwante werken van Brue- ghel den oude te Weenen en aan de Kinder- moord te Brussel.

Rembrandt mist men in deze verzameling. Meer uitgesproken vindt men dien invloed in een manskop van Hoogstraten. Een buste van een jongen man die vroeger vooreen Rembrandt gold, is van Aert de Gelder. Van oudere portretten in deze verzameling is vooral opmerkelijk een vrou- wenportret van N. Neuchatel uit het jaar — met zijn onbevangen, trouwhartige uitbeelding, wel een kontrast met het boven- genoemde werk van Maes. Een gesigneerd en gedateerd werk van den zeldzaam voor- komenden Michiel Sweerts is van kunst- historisch belang.

Van de Hollandsche landschapsschilders vindt men er van Goyen met een heuvelachtig landschap met uitzicht op de zee, dat uit de jaren tusschen en moet zijn. Er zijn voorts werken van Salomon Ruys- dael, Wouwerman, Jan van de Capelle een zeegezicht met een valsche signatuur van Rembrandl en daarom vroeger aan dezen toegeschreven. Er zijn verder twee A. Goed vertegenwoordigd zijn ook de groep der Italianizeerende Hollanders en die der stillevenschilders. De plaatsing in ver uiteenliggende lokali- teiten der Akademie laat, naar den schrijver mededeelt, te wenschen over, Het bovengenoemde tijdschrift brengt nog een geïllustreerd opstel over Nederlandsch- Indische Kunst door Anna L.

Plehn, en wel naar aanleiding van dein October j. Eenige schrijvers zooals A. Jordan en Max Schmid hebben de oude betiteling « Christus de zieken genezend » als onjuist verworpen. Zij meenen dat Rembrandt het vijftal feiten uit het 19e kapittel van Mattheüs heeft willen afbeelden: Jaro Springer betoogt dat de oude naam «Christus de zieken genezend » de juiste is. De redaktie van de Kunstchronik komihij dit ver- schil van meening met een verstandig woord tusschenbeiden, zij vraagt: Zou Rembrandt werkelijk bij het scheppen van zijn bijbel- sche voorstellingen de Heilige Schrift zelve ter hand genomen hebben, om dezen of genen tekst letterlijk in beeld te brengen?

Is niet veeleer aannemelijk, dat een zoo machtig en bijbelvast meester de stof die hem vervulde, naar eigen zin vormde, vereenigde, ordende? Hebben daarom niet alle uitleggers misschien evenzeer gelijk? Zijn e ontdekking » wordt thans door den- zelfden schrijver in de Kunstchronik nader uitgewerkt. De schrijver vindt het duidelijk dat Rembrandt zijn stof ook daar niet aan den Bijbel maar aan Vondel ontleende, ja zelfs de Peterburg- sche zoogenaamde Danaè wordt er bijge- haald.

Jozef draagt op dat schilderij zelfs een « Thealerpraclitkostüm ». Vernuftig, inderdaad, dit alles — maar niet overtuigend. De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst » welke in gesticht werd, en de beste krachten op dit gebied in een machtig organisme vereenigt, heeft de Redactie der rubriek « Ambachts- en Nijverheidskunst » in dit tijdschrift op zich genomen.

Door de uitgave van het orgaan De Jonge Kunst gaf de Vereeniging reeds blijk van een hooge opvatting van hare taak te bezitten; De Jonge Kunst heeft thans opgehouden te bestaan, of, juister gezegd, wordt vereenigd met Onze Kunst, terwijl de Vereenigings-mededeelingen in den vorm van een bijblad aan de leden zullen worden gezonden.

De algemeene leiding van het tijdschrift blijft, als te voren, in handen van de Hoofdredactie van Onze Kunst, welke dan, voor de rubriek Ambachts- en Nijverheidskunst, wordt bijgestaan door een Commissie van 5 leden, door de Vereeniging benoemd. Deze Commissie is voor dit jaar samen- gesteld uit de Heeren H. Reeds vroeger heeft Onze Kunst gaarne belangstelling betoond voor de jonge nijverheidskunst, welke in het Nederlandsche kunstleven een zoo belangrijke plaats inneemt; doch meer dan ooit te voren zal het haar thans mogelijk zijn, om dit rijke gebied in zijn geheel te overzien, om er in ruimer kring belangstelling voor te vragen, en om tot de heropbeuring van de ambachts- en nijverheidskunst het hare bij te dragen.

Om de beloften, daarbij voor de toekomst gedaan, te vervullen, zocht zij naar meerdere samenwerking met ben, die in onze lage landen de Ambacht- en Nijver- heidskunsten beoefenen. Zij vond deze bij de vele kunstenaars, die zich reeds eenige jaren geleden aan- eensloten en de Nederlandsche Vereeniging voor Ambacbts- en Nijverbeids- kunst hebben geslicht.

Deze Vereeniging redigeeide een eigen orgaan De Jonge Kunst waarin de leden gelegenheid vonden, ofschoon zij geen schrijvers van professie waren, van hunne opvattingen en meeningen te spreken. Mocht soms aan den vorm al iets hebben ontbroken, veel werd in deze artikelen veigoed door den ernst en de overtuiging, waarmede zij geschreven waien.

Onze Kunst was daarvoor zeker het eerst aangewezene maandschrift. Van af heden zal daarom het orgaan Di: Jonge Kunst ophouden te vei schijnen, maar zal hare redactie eene rubriek ambacht- en nijverheidskunst in dit blad redigeeren. Van den ouderen Joost spreekt hij echter maar alleen om te vermelden dat hij in als Vrijmeester werd ingeschreven. Maar aan Joost den Jongeren, den zoogenoemde!!

Zotten van Cleef, wijdt hij een tamelijk uitgebreide levensbeschrijving. Gaandeweg begint het echter over beide kunstenaars te dagen. Er komt wat meer orde in de rangschikking van hun werken, die lang onbekend zijn gebleven en dikwijls met die van anderen werden verward en ook van hun leven beginnen we langzamerhand een duidelijker voorstelling te krijgen. De naam waaronder hij bekend staat, zou dus die van de stad zijner herkomst of zijn geboorteland zijn.

Volgens van den Branden was zijn familienaam van der Beken. Waagen, Maniiel de la Peinlure, , II, Hymans, Carl van Mander, , I, Justi, Der Fall Clève Jahrbuch d. De volgende gegevens worden ons echter door de Liggeren en door de verschillende bescheiden van den burgelijken stand verstrekt: In ontvangt hij zijn eersten leerling, Nikolaas van Brugghe. In wordt hij tot Deken van de Gilde gekozen. In wordt hij lid van de broederschap van het Lof van O.

Vrouw, huurt een huis, trouwt met Anna Veydt en wordt vader van een zoon, die Cornelis gedoopt wordt. In krijgt hij een dochtertje. In een leerling Coppin Tomaessone. In wordt hij op nieuw tot Deken gekozen. In ontvangt hij twee leerlingen: Frans Dussy en Willekens de Stomme.

In een derden, Joost Dyerichssone. In den 10 Nov. Tot hiertoe kennen we van hem geen enkel werk, dat hem met onbe- twiste zekerheid mag worden toegeschreven, maar men is het er tegenwoor- dig vrijwel over eens dat hij moet beschouwd worden als de schilder van de stukken, van den kunstenaar die door Waagen den Meester van den dood van Maria is genoemd.

Twee schilderijen, gedagteekend uit het begin van zijn Meestertijd, dragen liet monogram, J. Joost van Cleve ; deze I egiidetters zijn door de initialen A— Antwerpen? Vervolgens de zijluiken van een gebeeldhouwd altaarstuk van , met Tooneelen nil hel Leven der Heilige Maagd, dat in de Gathedraal van Dantzig te vinden is. Dit is een bewijs te meer voor het beslaan van betrekkingen lusschen den schilder en een der vorsten uit hel huis van deef-van der Marck.

De Aanbid- ding der Wijzen, vroeger in de St. Een derde stuk, de Aanbidding der Wijzen, een drieluik, dat door een Genueesch Patri- ciër, Stefano Razzo besteld was, wordt nog heden te Genua, in de kerk van San Donato bewaard, tegelijk met een Aanbidding der Herders en een Heilige Familie, Collectie Balbi Senarega in dezelfde stad. Deze feiten zouden ons doen veronderstellen dat Joost van Gleef te Genua gewoond heeft, wellicht onder de bescherming van zijn landgenoot, Philips van Cleef, Heer van Ravenstein, die tusschen en , gouverneur van de stad was.

Onafhankelijk van deze acht bovengenoemde schilderijen, worden aan den Meester van den Dood van Maria nog de volgende stukken toegeschreven: Familie met twee vrouwelijke heiligen Weber-Collectie, Hamburg.

De Afdoening van het kruis, met St. St, Agnes en St. Jan, Verzameling Carstanjen, te Berlijn. De H, Maagd, gez. Christus aan het Kruis, Collectie Weber te Hamburg.

Jan op Patmos, Colnaghi-Gollectie, Londen. Een Mansportret, Collectie von Kaufmann, Berlijn. We vragen ons af of er onder de lange lijst der vele schilderijen, die aan den « Meester van den Mariadood » worden toegeschreven, wellicht niet enkele zijn, die ons aanleiding zouden kunnen geven, om tot een zekere schifting over Ie gaan en eens na te sporen of eenige er van, niet veeleer aan het penseel van den Zotten Joost, dan aan dat van den ouderen van Cleef, zijn toe te schrijven.

Er bestaat inderdaad tusschen verscheiden dezer stukken een aan- merkelijk verschil in stijl, factuur en koloriet. Voor de eerste maal is ons dit in het Museum te Napels opgevallen, waar een triptiek, voorstellende een Christus aan het Kruis, tusschen twee onbekende begiftigers, naast een Drie- luik met een Aanbidding der Koningen hangt, dat de wapenschilden draagt der Vorsten Cleef-van der Marck. Er bestaat inderdaad een soort van familie- gelijkenis tusschen deze beide werken; ze zijn ongetwijfeld uit hetzelfde midden afkomstig, maar zijn ze ook van hetzelfde penseel?

T van dkn schii. En moet men aan den anderen kant de mededeeling van Lampsonius als onbetwistbaar zeker aannemen, waar deze zegt dat het portret te Windsor den jongeren Joost van Cleef voorstelt? De eerste geschiedschrijver, die het bestaan van den « Sotten van Cleet » vermeldt, was in Guicciardini: Paiiwel en de H.

Met de lf esteinniinj' van ien Kerkraaci voor de eerste maal «elotoffraleerd. Hij was een Meester, die in zijnen lijdt wel den besten coloreerder was, zijn dingen, seer aerdich rondende, en seer vleescbacbligb schilderende, niet hoogende dan met de carnatie sells. Met de toestemming van den Kerkraad voor de eerste maal gefotografeerd. Ridder Adriaan Rockox met schutspatroon en met zijne drie zonen en zijne huisvrouw Catharina Van Overhoff met patrones en met hare tien dochters.

Rinnenluiken van het Altaarstuk in de St. Ten slotte mogen we uit deze drie verschillende gegevens opmaken, dat Gios, Justus of Joost van Cleef, gezegd de Zotte van Cleef, een uitstekend Antwerpsch portretschilder, vóór , het sterfjaar van Frans I, naar Parijs werd ontboden en dat hij zich in , het huwelijksjaar van Marie Tudor, te Londen bevond.

Verder weten we tot hiertoe aangaande zijn leven volstrekt niets. Ik vermeld echter met groot genoegen dat mijn vriend F. Wat het werk van den schilder betreft, kennen we van. Het laatste vormt de tegenhanger van een Vrouwenportret en vertoont aan de achterzijde, in oud geschrift, de woorden ; de Sotte Cleve. Deze oorspronkelijke en volkomen onbetwistbare gegevens stellen ons in staat om aan denzelfden kunstenaar de volgende stukken toe te schrijven: Mansportret Paleis Pitti, Portret van een jongen Man, vroeger het eigendom van Rubens thans in het Museum te Berlijn, een kopie in de Münchener Pinakotheek.

Aan deze lijst zouden wellicht nog toegevoegd kunnen worden: Museum der Uffizi, Florencel. Zooals men ziet, werden er tot hiertoe aan den Zotten Joost enkel maar portretten toegescbreven. Ik geloof echter dat het drieluik met het Laatste Oordeel, in een der zijkapellen van de St. Deze lieten er een drieluik voor schilderen, waaraan we, afgaande op den leeftijd van de op de luiken afgebeelde Begiftigers, ongeveer den datum zullen mogen geven.

Samenstelling, houdingen, kleuren en factuur, wijzen alle op Italiaansche invloeden. De buitenkant der luiken vertoont in éen enkele compositie, de Heilige Drievuldigheid, omgeven door de Beschermheiligen der kapel: Pieter met de zinnebeeldige sleutels, Paulus met het zwaard, de Heilige Dymphna geknield, wijdgedrapeerd in den hreeden val van haar blauw gewaad, met haar prachtig geteekenden, zuiver gevormden blooten hals, een heel eigenaardige verleidelijke figuur.

Op de hinnenzij der luiken de portretten der Begiftigers, met hun dertien kinderen. Ridder Adriaan Rockox f in wapenrusting, en van zijn heiligen schutspatroon, eveneens van top tot teen geharnast, vergezeld. Achter den vader de drie zonen: De vader schijnt hier 75 jaar te zijn, de zoons, respectievelijk 25, 21 en 12, wat het eens te meer waarschijnlijk maakt dat het stuk in voltooid is.

Achter haar, tien dochters: En eindelijk nog een tiende dochter, wiens voornaam ons onbekend gebleven is. De moeder, geknield op haar bidstoel, rijk gedrapeerd in haar ruim, met marterbont omzoomd gewaad, met wijde mouwen, is een figuur van groote schoonheid. Onder de dochters, alle in zwarte, met rood en goud afgezette kapmantels, zijn er eveneens verscheiden zeer schoon van houding.

Het stuk zelf is heel knap ineen gezet en warm van kleur. De vleeschschaduwen zijn hier en daar wat rossig en zwaar, maar worden op enkele plaatsen heel gelukkig opgehaald door het malsche wit van de mutsen en de vierkant op de l orst uitgesneden gewaden. De rekeningen van het Bestuur der St. Descamps schrijft het toe aan Jan van Hemessen, waarvoor Th. Geen dezer toeschrijvingen houdt ook maar tegenover het meest oppervlakkige onderzoek stand. Die van Descamps is niet te verdedigen en aan het afgelegene der kapel, waar het stuk is geplaatst, en waar het gewoonlijk door inhalige kosters aan het oog wordt onttrokken, is zekerde schaapachtige onderwerping toe te schrijven, waarmee men sedert een halve eeuw de niet minder zonderlinge attributie van van Lerius aanvaard heeft.

Inderdaad bestaat er niet de minste overeenkomst, noch wat stijl, noch wat kleur, noch wat factuur, formaat of type aanbelangt, tusschen het Laatste Oordeel van Rockox en dat der Aalmoezeniers in het Antwerpsch Museum en de andere authentieke werken van van Orley, welke in de musea van Brussel, Weenen, Glasgow, den Louvre, enz. Wie is dan die schilder, naar alle waarschijnlijkheid een Antwerpenaar, geweest, aan wien Ridder Rockox, in ongeveer, het schilderij bestelde, dat bestemd was voor het altaar der familiekapel in de St.

In was Quentin Metsijs al vijf jaar dood. Jan Metsijs, zijn zoon, sedert Meester geworden, staat niet als portretschilder bekend, evenmin als Frans Floris, die in geboren, nog nauwelijks Meester en in ieder geval nog niet uit Italië terug was. Blijven dus over de beide Joosten van Cleef.

En nu vertonnen zekere portretten van den Zotten Joost, hier en daar groote overeenkomst met liet Drieluik van Rockox. In de eerste uitgaaf van onzen CalaUxjiis van het Brusselsch Museum, die in verschenen is bl. Deze stukken herinneren in hun koloriet en de bijzonder verzorgde uitvoering aan de mooie H.

Dymphna in de St. Het is zeker dat ze op een ouden inventaris berusten moet, die 't wenschelijk zou zijn om er eens mee te vergelijken, want de gegevens moeten zijn verdraaid: Justus of Joost van Cleef, die in leefde, heeft niets gemeens met Justus van Gent, die in het Avondmaal, van Urbino, schilderde.

Maar het feit alleen dat de Catalogus der Uffiziën den naam van Justus van Cleef noemt, ondersteunt onze toeschrijving op geheel eigenaardige wijze. De typen der Maagd, Magda- lena, Nicodemus, St. De triptiek is in door den Raadsheer Johann Schmitgen aan een kerk te Keulen geschonken. Het zou dan in ieder geval een jeugd- werk van Joost den Zotten, misschien nog onder den invloed van den Ouden zijn. E volkomen zekere geschiedenis der beeldjes kan natuur- lijk alleen worden vastgesteld door de vondst van nieuwe documenten.

Toch kunnen we, van enkele zekere feiten uitgaand, tot de volgende hypothese ko- men, die m. De naluurlijke plaats voor de Zeven Deugden is een grafteeken. Daarmede stemt de veronderstelling der heeren Six en Destrée overeen, namelijk dat de beeldjes oorspronkelijk voor een grafteeken bestemd waren. De afgeplatte achterzijde wijst er op, dat ze niet op een nis, maar wel op een platte wand berekend waren. We moeten ons dus een monument voorstellen van het type der tombe, opgerichl in 1 11 0 voor Is d elle de Bourbon, tweede echtgenoote van Karei de Stoute.

Voor welke persoonlijkheid kan dat grafteeken bestemd geweest zijnV De datum der staluetten, afgeleid uit den stijl en de verge- lijking met gedateerd werk van van Eyck en uit de leeftijd van enkelen der voorgestelden.

Deel XI 1 11 07, IkiHj. Vcrj»elijk ook het arti- kel van den heer De.

Lekkere dikke kut dike tiete

  • 842
  • Compilatie van orale seks met vriendin uit Duitsland 8m: We weten dat de compositie hiervan voor een groot deel op traditie berust, en de wagenmaker die de uitslagen der mutsjes en de ontwerpen erop.
  • WIL JIJ MIJ NEUKEN JE VRIENDIN LATEN NEUKEN